+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Mahallileşme akımı hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mahallileşme akımı hakkında bilgiler
  Mahallileşme akımı hakkında bilgiler 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Yerlileşme (Mahallileşme) Akımı
  Divan şiirimizde İstanbul’un fethinden sonra başlayarak gittikçe koyulaşan bir akımdır şiirde İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına daha fazla yaklaşmak amacı güden bu akım ilk önce Baki’de görülmüş , 18. yüzyılda en güçlü örnekleri-
  ni Nedim’le verdikten sonra , 19. yüzyılda Enderunlu Vasıf bu akımı genişletmiştir terlileşme şuurlu ve düzenli bir akım değildir Yüzyıllar geçip şairlerimiz İstanbul’a ısındıkça bu kendiliğinden olmuştur.Divan edebiyatının soyut telakkisi içinde
  İstanbul’un manzaralarına insanlarına ve başka özelliklerine yer ayırmak oldukça zordur ve arzu edilen genişliği hiçbir zaman bulamamıştır
  Yerlileşme gittikçe daha güzel ve daha Canlı bir İstanbul halk diline yakla-şan sadelik isteği ile birlikte görülür.18. yüzyılda , bilhassa Nedim’den sonra İstan-
  bul yaşayışından alınmış konu ve temalar çoğalır İstanbul’un türlü semtleri,köşkleri eğlenceleri aşk yaşayışları insan çehreleri yalnız mesnevilerde değil şarkı gazel hatta kaside nesiplerinde en çok da şehrengiz’lerde görülmeye başlar.
+ Yorum Gönder


mahallileşme akımı,  mahallileşme akımı hakkında bilgi,  mahallileşme akımı kısaca,  mahallileşme akımının özellikleri,  mahallileşme hareketi,  mahallileşme hakkında bilgi