+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Taş boyamada hangi boyalar kullanılıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Taş boyamada hangi boyalar kullanılıyor
  Taş boyamada hangi boyalar kullanılıyor..? 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Taş boyamada hangi boyalar kullanılıyor?

  Renkli yazma veya mendil.
  Rengi boya ile sonradan verilmiş olan
  Örnek: Kara olan uzun bıyıkları, saçlarına pek uymuyor, boyama bıyığa benziyordu. O. C. Kaygılı
  Boyamak işi.
  Filmin herhangi bir renge elle boyanması işi. (Renkli film çıkmadan önce, seyirci üzerinde etki uyandırmak amacıyla bazı görünçlükler çeşitli renklere boyanırdı.boyamada pozitif görüntü tek renge boyanır; böylelikle görüntünün saydam bölümleri renkli olduğu halde saydamsız bölümleri değişmez. Renklendirmenin karşıtı).
  Metal yüzeyleri boya ile örtme işlemi.
  Tint(ing), dyeing, colouring (ABD: coloring)
  Coloring. colouring. painting. dyeing. dye. stain.
  Colouring. painting. dyeing. painted. dyed. coloured.
  Painting. painted. dyed.
  Painting
  Kolorierung, Handkolorierung, Einfärbung, Farbgebung
  Coloriage, coloration
  Peinture
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  boya, boya ağacı, boya atölyesi, boya banyosu, boya bazı, anilin boyalar, astar boyası
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  hangi (nedir)
  İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
  Örnek: Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim. C. S. Tarancı
  Which. whichever. whatever. whatsoever. what. which. what.
  Which. whichever. whatever. whatsoever. what.
  Which.
  hang (nedir)
 3. Nermin
  Devamlı Üye
  (f.) (hanged) asarak idam etmek .
  (i.) duruş (etek, perde); anlam, mana, kullanılış tarzı; sarkma, asılış. get the hang of usulünü öğrenmek, manasını kavramak. not give a hang aldırmamak, umursamamak .
  (f.) (hung) asmak; takmak; sarkıt mak; eğmek (baş); kaplamak, yapıştırmak; ABD engellemek, mani olmak (jüri kararı); asılmak, asılı olmak, sallanmak, sarkmak . hang around (k.dili) başıboş gezerek beklemek. hang back tereddüt etmek, çekinmek . hang fire zamanında ateş almamak; neticesi çıkmamak. hang heavy yavaş geçmek (zaman). hang in the balance muallâkta olmak . Hang it ! Lânet olsun ! hang on bağlı olmak; yapışmak; peşini bırakmamak. hang out sarkmak, asılmak; sarkıtmak, asmak; argo (bir yerde) vakit geçirmek, oyalanmak. hang over abanmak, sarkmak, başında olmak (iş); tehdit etmek; eskiden kalmış olmak. hang together daima beraber olmak, birbirinden ayrılmamak; birbirini tutmak. hang up geri bırakmak, ertelemek, tehir etmek; ABD kapamak (telefon). be hung up on aklı bir şeye takılmak; bir şeyin delisi olmak; tutturmak .
  F. asmak, takmak, sarkıtmak, kaplamak (duvar kâğıdı), ipe çekmek, sarkmak, asılı durmak, asılmak, bağlanmak, dayanmak, bağlı olmak, eğilmek, batmak
  boya (nedir)
  Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
  Örnek: Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum. F. R. Atay
  Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
  Renk
  Örnek: Son asır içinde elimizin değdiği her şey gibi, orasını da badana, sarı boya ve kalın çiçeğe boğmuşuz. F. R. Atay
  Aldatıcı görünüş.
  Yazmak için kullanılan mürekkep.
  (Resim) Başka cisimlerin yüzeyinde renkli bir katman oluşturmada kullanılan özdek. a. bk.boyayıcıboyalar.
  Coloring. colouring. paint. color. colour. dye. coloring. colouring. stain.
  Colour. colouring. paint. stain. dye.
  Paint. stain. dye. pigment. dyestuff. ink. tinct. tint. tincture. tinge. wash. stainer. blot. artists'medium. colour.
  Paint, colour
  Peinture
+ Yorum Gönder


taş boyamada hangi boya kullanılır,  taş boyama hangi boya ile yapılır,  okey taşları hangi boya ile boyanır ,  okey taşı nasıl boyanır,  taş boyamada kullanılan boyalar,  okey taşı boyası