+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Türkiye'de vergi çeşitleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de vergi çeşitleri nelerdir?
  Türkiye'de vergi çeşitleri nelerdir? 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Türkiye'de vergi çeşitleri nelerdir?

  vergi
  Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
  Örnek: Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar. B. Felek
  Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik
  Örnek: Ne de olsa sapasağlam bir kır çocuğuydum o sıralar, şehirlilere vergi incelikleri öğrenmemiş, bozulmamıştım. A. İlhan
  Çeşitli ülkelerde, almaç iyelerinden belirli sürelerde vergi biçiminde alınan para. (Örnek olarak Türkiye'de, almacın bulunduğu yerin nüfusuna ve almacın kullanılma amacına göre "Televizyon yıllık ruhsat ücreti" adı altında, değişen bir para alınır).
  Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.
  Television licence fee
  Assessment. duty. excise. gabelle. imposition. impost. scot. tax. dues.
  Duty. impost. tax. taxation. tribute. gift. talent. present.
  Contribution. duty. imposition. impost. tax. tribute. assessment. levy. toll. title. surtax. apanage. charge. cloud on title. tallage. taxation.
  Fernsehgebühr
 3. Nermin
  Devamlı Üye
  Redevance, tqxe de télévision
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  anti, anti acid coat, anti aircraft, anti aircraft gun, anti alerji, andantino, antialerjik
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  çeşit (nedir)
  Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
  Örnek: Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı. H. Taner
  Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
  Türlü
  Örnek: Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir. Y. K. Beyatlı
  Kind. variety. sort. assortment. style. sample. cast. class. denomination. description. genre. ilk. item. range. species. stripe.
  Assortment. breed. cast. class. description. form. kind. make. nature. order. rate. sort. style. type. variety. sample.
  Sort. variety. kind. assortment. breed. choice. class. description. diversity. manner. order. quality. rate. species. stamp. type.
  kamu (nedir)
  Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
  Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
  Örnek: Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş. H. Taner
  Hep, bütün
  Bk.kamu kesimi
  âmme. ~ düzeni: âmme intizâmı. ~ töresi: âmme hukuku. ~ tüzel kişiliği: âmme hükmî şahsiyyeti. ~ yararı: âmme menfaati, maslahat.
  1. Bütün, hep. 2. Halk.
  Public. public.
  Public. the public. the people. civil.
  Public. the public. the community.
  kam (nedir)
  Dilek.
  Şaman.
  Dilek.
  Zevk, mutluluk, tat.
+ Yorum Gönder


türkiyedeki vergi çeşitleri nelerdir,  vergi çeşitleri nelerdir