+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak
  İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak 2. Gülden
  Devamlı Üye

  İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak
  Dini faktörler
  Siyasi faktörler
  ekonomik faktörler
  Hz Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi=
  -İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması
  İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi=
  -Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,
  -Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,
  -Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,
  -Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye,Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,
  -İstanbul’un alınmasıyla ,Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,
  - Anadolu.Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.
  -İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.Kara ve deniz ticaret yollarının ,özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.
+ Yorum Gönder


istanbulun fethine etki eden faktörler