+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir
  Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir
  Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu
  ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin
  ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. Mutlak
  olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen
  değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini
  de ikiye ayırabiliriz
  Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma
  Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi.
  Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir.
  · Aktif Büyüklükler:
  Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi
  skaler büyüklüklerdir. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. Manyetik alan, elektrik
  alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır.
  · Yan Büyüklükler:
  Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif
  büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir.
  · Pasif büyüklükler:
  İki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. Bunlar devre parametrelerinin adını
  alan;
  Direnç= Gerilim/Akım,
  Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim
  gibi büyüklüklerdir.
  Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. Birinci
  gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. hareketli parçaları vardır.
  Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna
  girerler. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi
  İkinci gruptaki ölçü aletlerini;
  · Elektronik Ölçü Aletleri
  · Dijital Ölçü Aletleri
  · Ölçme Köprüleri şeklinde gruplarda toplayabiliriz..
  İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması
  sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Bugün hemen hemen her türlü
  ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının
  yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir
+ Yorum Gönder


basit bir elektrik devresi kurmak için hangi devre elemanları kullanılır,  basit bir elektrik devresi kurmak için hangi devre elemanları kullanılır araştır,  basit bir elektrik devresi elemanları,  basit bir elektrik devresi kurmak için hangi devre elemanlarını kullanırız,  basit elektrik devresi kurmak için hangi devre elemanları kullanılır,  basit bir elektrik devresi yapmak için gerekli devre elemanları nelerdir