+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yeni medeni kanun erkeğin evin reisi olma kuralının kaldırılmasının hukuki sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yeni medeni kanun erkeğin evin reisi olma kuralının kaldırılmasının hukuki sonuçları nelerdir
  Yeni medeni kanun uyarınca erkeğin evin reisi olma kuralının kaldırılmasının hukuki sonuçları nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yeni medeni kanun erkeğin evin reisi olma kuralının kaldırılmasının hukuki sonuçları nelerdir

  Türk Medeni Kanununda, kişinin cenin halinden(sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan) ölümüne kadar taraf olduğu olay ve ilişkilerde uygulanacak kuralların yer almaktadır. 4721 sayılı yasa 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir1. Aile hukuku, yeni Türk Medeni Kanunu'nun en çok değişikliğe uğrayan ve yenilikler getiren bölümüdür. Yasadaki en önemli değişiklik, eşlerin evlilikte haklar ve görevler için eşit biçimde sorumlu olması ve anne ile babanın eşit velayet hakkına sahip olmasıdır. Yasa kocanın hakları, kocanın yükümlülükleri kadının hakları, kadının yükümlülükleri gibi bir ayrım yapmaksızın "eşitlikçi" bakış açısıyla düzenlenmiştir. Ana bakış açısı, eşit hak, eşit sorumluluk ve eşit paylaşımdır.2

  Yeni Medeni Kanunda kadınların insan haklarını ilgilendiren konularda yeni hükümler getirmiştir:

  ◦"Koca evlilik birliğinin reisidir" kuralı kaldırılmıştır. (md. 186/2) Evlilik birliğini temsil etme hak ve yetkisi eşit olarak her iki eşe de tanınmıştır. (md. 188) "Birliği eşler beraberce yönetirler" denmek suretiyle evin yönetiminde eşlerin eşit haklara sahip bulunduğu ifade edilmiştir. (md. 186/2)

  ◦Kadına müşterek saadetin temini hususunda gücü yettiği kadar kocasının muavin ve müşaviri olma yükümlülüğünü getiren hüküm kaldırılmıştır.

  ◦Kadın ve çocukların geçim ve bakımlarının kocaya ait olduğunu öngören hüküm kaldırılmıştır "Eşler birliğinin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar." hükmü getirilmiştir. Geliri olan eş birliğin giderlerine malvarlığıyla ve belli oranda parasal katkıda bulunarak, geliri olmayan eş emeğiyle katılacaktır.(md. 186/3)

  ◦Eşlerin oturacakları evin seçimini kocaya bırakan hüküm değiştirilmiş, eşlerin aile konutunu beraber seçeceği öngörülmüştür. (md. 186/1)

  ◦Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde,eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur"hükmüyle evliliğin temsilinde eşler arasında eşitlik sağlanmıştır.(m. 189)

  ◦Artık eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde diğerinden izin almak zorunda değildir. Ancak, eşlerden her biri iş veya meslek seçerken ve seçtiği iş ve mesleği yürütürken evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutmak, başka bir deyişle kendisinden beklenebilen dikkat ve özeni göstermekle yükümlü olmaya devam edecektir. (md. 192)

  ◦Velayetin yürütülmesinde, doğan çocuklarına ad konulmasında veya çocuklarının eğitiminde anlaşmazlığa düşülmesi gibi durumlarda, babanın oyuna üstünlük tanıyan hüküm kaldırılmıştır. (md. 339)

  ◦Edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. (md. 218 vd)


  --------------------------------------------------------------------------------

  1 4721 sayılı kanun 22.11.2001 tarihinde kabul edilmiştir.

  2 Medeni Kanun Madde 185 "Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar." şeklindedir.
+ Yorum Gönder