+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yaşama elverişli konut hakkı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yaşama elverişli konut hakkı nedir
  Yaşama elverişli konut hakkı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yaşama elverişli konut hakkı nedir

  Çeşitli uluslararası sözleşmelerde farklı boyutlarıyla konut hakkına yer verilmiştir.1 Ancak BM ESKH Sözleşme bunlar içerisinde en kapsamlı olanı ve en önemlisidir. (ESKH Sözleşmesi m.11/1) Bu nedenle bu hakkın incelemesinde ESKH sözleşmesi temel alınacaktır."Bu sözleşmeye taraf olan devletler herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkı sağlar. Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir"( ESKH Sözleşmesi 11/1).

  Yaşama elverişli konut hakkının kapsamı ;2

  1) Kullanım hakkını içermelidir. Kullanım hakkı; kiralık (kamusal ya da özel) konut, konut kooperatifi, ev sahipliği, finansal kiralama, acil durum (afet) evleri ve, bir arsa veya mülkün işgali de dahil olmak üzere, yasadışı iskan gibi pek çok biçimde olabilir. Herkesin, ne biçim kullanım hakkı olduğuna bakılmaksızın, kişiyi zorla tahliye, taciz ve diğer tehditlere karşı yasal koruma sağlayacak kullanım hakkını içerir.

  2) Yeterli bir konutun; sağlık, güvenlik, konfor ve beslenme açısından belirli olanaklara sahip olması gerekir. Yeterli konut hakkından tüm faydalananların tabii ve ortak kaynaklara, güvenli içme suyuna, yemek pişirime, ısınma ve aydınlatma için gerekli enerjiye, temizlik ve yıka(n)ma donanımına, gıda depolama araçlarına, çöp toplama sistemine, atık su ve katı atık sistemine ve acil yardım hizmetlerine erişme olanaklarına sahip olmaları gerekmektedir.

  3) Konutla ilişkili kişisel veya ev halkına dair mali giderlerin, en azından diğer temel ihtiyaçların elde edilmesi ve karşılanmasını tehlikeye atmayacak ya da bunlardan fedakârlık yapmayı gerektirmeyen bir düzeyde olması gerekmektedir. Devletlerin, konutla ilgili masrafların yüzdesinin genel olarak gelir düzeyi ile orantılı olmasını sağlayacak önlemler alması gerekmektedir.

  4) Yeterli bir konutun, oturanlarına yeterli bir alan temin edebilmesi ve onları soğuk, rutubet, sıcak, yağmur, rüzgar veya sağlığa yönelik diğer tehditlere, yapısal tehlikelere ve hastalık taşıyıcı unsurlara karşı koruyabilme, oturanların fiziksel güvenliğinin de sağlaması gerekir.

  5) Yeterli konut hakkı, bu hakka erişebilir olmayı da kapsar. Yaşlılar, çocuklar, sakatlar, ölüm döşeğindeki hastalar, HIV virüsü taşıyan kişiler, kalıcı hastalığı olanlar, zihinsel özürlüler, doğal afet mağdurları, felakete uğramaya eğilimli bölgelerde yaşayan kişiler gibi dezavantajlı grupların yeterli konut kaynaklarına tam ve sürdürülebilir erişimi için düzenleme yapılmalıdır. Gerek konut kanununun gerekse konut politikasının bu grupların özel ihtiyaçlarını bütünüyle dikkate alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Arazisiz çiftçilerin ve toplumun yoksul kesimlerinin giderek artan oranda toprağa erişimlerinin sağlanması gerekir.

  6) Yeterli bir konutun; iş imkanlarına, sağlık bakım hizmetlerine, okullara, çocuk bakım merkezlerine ve diğer sosyal olanaklara erişime imkan verecek bir yerleşim yerinde olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde, konutların kirli bölgelerde ya da yakın bir dönemde sakinlerinin sağlık hakkını tehlikeye atacak şekilde kirlilik sorununa yol açacak kaynaklara yakın yerlerde inşa edilmemesi gerekmektedir.

  7) Konutların inşa edilme biçimi, kullanılan inşaat malzemeleri ve bunları destekleyen politikalar, konutta kültürel kimlik ve çeşitliliği ifade etmeye uygun bir şekilde olanak vermelidir.
+ Yorum Gönder


konut hakkı nedir