+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Kozmik madde nedir, kozmik madde ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kozmik madde nedir, kozmik madde ne demek
  kozmik madde nedir, kozmik madde ne demek 2. FERZAN
  Yeni Üye

  kozmik madde nedir, kozmik madde ne demek
  kozmik madde
  Evreni oluşturan madde.
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  kozmetik, kozmetik mağazası, kozmetikbilim, kozmetikçi, kozmik, mikrokozmos, kozmetik
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  kozmik (nedir)
  Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili
  Örnek: Evliliğin kozmik bir kural olduğunu kabullenmek gerek. H. Taner
  Haber alma ile ilgili.
  Cosmic.
  madde (nedir)
  Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
  Bir şeyi oluşturan öge.
  Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
  Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
  İleri sürülen sorun.
  Para, mal vb. ile ilgili şey.
  Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
  Bk. özdek
  Bk. sınar
  Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
  Material. matter. stuff. item. substance. article. clause. entry.
  Article. body. clause. lubricant. material. matter. object. provision. stuff. substance. entry. paragraph. subject.
  Article. clause. item. matter. question. substance. theme. material. component. ingredient. entry. section. topic. provision. stipulation. commodities. element. head. stuff. thing. timber.
  Proviso
  Item
  özdek (nedir)
  Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde.
  Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat.
  İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat.
  İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
 3. FERZAN
  Yeni Üye
  Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
  (Yalın anlamiyle) İnsanın çalışmasıyle bir erek uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler. (Felsefede) 1- Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes). 2-(Tin, ruh ve düşünün karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz bozulmaz tözü. 3- (Aristoteles felsefesinin özel kavramı olarak) Ancak bilim yoluyle gerçeklik kazanacak olan, henüz belirsiz olanak durumundaki şey: a. İlközdek (hyle proteprima materia) saltözdek, bütün şeylerin temelde bulunanı (hypokeimenon-substratum), kendiliğinden var olmayan, ancak biçimle etkinleşen gerçeklik, b. Sonözdek (hyle eskhate) ya da ikinciözdek (materia secunda): Biçim almışözdek.
  Matter
  Staff
  Matière
  Materia, materies
  mad (nedir)
  S. (der, dest) deli, divane; çılgın, çıldırmış; A.B.D.,k.dili çok kızmış, kudurmuş; kuduz; delice; dengesini kaybetmiş, kendinden geçmiş. mad about k.dili fazla istekli,can atan. mad as a hatter, mad as a March hare zırdeli. mad money (argo) bir kızın birlikte gezmeye gittiği erkek arkadaşlıyle münakaşa etmesi halinde, eve dönebilmek için yanında bulundurduğu ufak para. hopping mad A.B.D., k.dili çok kızmış, köpürmüşl like mad deli gibi, çılgınca madly z. delice. madness i. delilik.
  S. azgın, deli, çılgın, kudurmuş, kızgın, sinirli, kuduz
  evren (nedir)
  Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos
  Örnek: Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır. H. Taner
  Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar
  Örnek: Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum. R. H. Karay
  Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam
  Örnek: Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı. A. İlhan
  Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.
  Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.
  1. Gök varlıklarının tümü, kainat. 2. Ejder, ejderha. 3. Boylu boslu, yakışıklı. 4. Kahraman, yiğit. 5. Zaman.
+ Yorum Gönder