+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Nasıl bir eğitim istiyorum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nasıl bir eğitim istiyorum








  sadece bu konu hakkında bir kompozisyon örneği istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim







 2. Gülden
  Devamlı Üye





  nasıl bir eğitim istiyorum

  Bu soruyu çok sorarız. İlgilisi sorar ilgisizi sorar. Veli sorar öğretmen sorar, hatta öğrenci de sorar. Ancak sorunun yanıtı çok net ve yalın değil. Görece yanıtlar verilir. Kimi sorunun başka bir yanından yaklaşır, kimi başka bir yanından. Ancak eğitim artık bir bilim. Deneyleri var gözlemleri var yıllar öncesinden süzülüp gelen gerçekler var. Ancak sosyal bilimlerde değişmeyen ve değişmeyecek sonuçlar yoktur. Yıllar önce çok doğru kabul edilen ilkelerden artık vazgeçilebiliyor. Sayısal bilimlerde olduğunca yani yaygın bir söylemle 2*2=4 gibi bir doğru yok. Sürekli gelişme var arayış var. Böyle olmakla birlikte eğitim için bilim dünyasında kabul görmüş bazı gerçekler vardır. Örneğin, bilgi eğitimde bir süs değildir. Yaşamda gerektiğinde kullanılabilecek davranışlardır. Bu gerçek değişmez. Yani fizikte, kimyada, matematikte, edebiyatta ne öğrenmişseniz bunu yaşamınızda kullanacaksınız. Salt sınav kazanmak için eğitim olmaz…
  Son günlerde çok güzel bir eğitim olayı gündeme geldi. Çok güzel bir örnek. Dilerim eğitimciler, sorumlular dikkate alır ve benzer örnekler çoğalır. Denizli Nalan Kaynak ANADOLU LİSESİ Fizik öğretmeni Tahsin DEMİRCİLER basının gündeminde. Güzel bir örnek olarak gösteriliyor. Ne yaptı DEMİRCİLER? Okuluna velilerinin yardımı ile teleskop almış, gözlem evi kurmuş, yörede büyük dikkat çekmiş. Öğrenciler adeta büyülenmiş, gözlem evinden uzay cisimlerini izlemek için adeta yarış halindeler. Başka yerlerden de gelenler var. İlk kez gördükleri bu olaydan çok etkilenmişler. O şekillerle, resimlerle anlatılan uzaya adeta yolculuk yapıyorlar. Kitapta öğrenilenler yaşama taşınmış. Son yıllarda eğitim yaşamdan öylesine kopmuş ki bu olay yurdun her yanında hayretle karşılanmış. Oysa eskiden laboratuarlarda öyle ilginç deneyler yapılırdı ki eğitime yöre halkı katılırdı. Kurbağa ameliyatı, sınıfta değişik bitkilerin çimlenmesi, fotosentez olayları ve başarılı okulların radyoları vardı. Yayın yaparlardı. Öğrenciler burada etkinliklerini sergilerken bu alanda yetişirlerdi. Tarım Meslek Liselerinin uygulama bahçeleri öyle başarılı olurdu ki yöreye örnek olur tarlaların verimi yüzde yüz artar, arıcılık, meyvecilik çağdaş ölçülürde yapılırdı. Tavukçuluk, hayvancılık her şey . Kırklı yıllarda kurulan KÖY ENSTİTÜLERİ karanlık köylerimizi aydınlattı. Sağlık, tarım, dikiş yaşam için ne gerekliyse o alanda eğitim yapılıyordu. Bu arada düşünce ufku da genişletiliyordu. Türk ve dünya klasikleri okunuyor yorumlanıyordu.
  Büyük ATATÜRK, aynı zamanda BAŞÖĞRETMENİMİZDİ. Her alanda halkın eğitiminde öncüydü. Okulların konferans salonları, laboratuarları, uygulama bahçeleri atölyeleri hiç ihmal edilmezdi. Oysa son kırk elli yılda okul salt bilgi edinme kurumu durumuna getirilmek istendi. Neden bilgi? Sınav kazanmak için. Peki bu sınavların sonunda yaşam yok mu? Doktor, mühendis, avukat öğretmen ….hangi meslekten olursa olsun kendini tanımayan formüllerin tanımların arasında boğulmuş, yurdunu, dünyayı tanımayan yaldızlı diplomaları olan insanlar yaşamı değiştirebilir mi?
  Sonuç olarak ne demeli? Denizli'deki Tahsin öğretmen örneğinden giderek bir sonuca varalım. Tahsin öğretmen Fizikçiydi. Astronomi dersi için bir uygulama laboratuarı açmış, kimyacı bir ilaç geliştirme kimyasal analız laboratuarı, tarımcı bir uygulama bahçesi, müzikçi başarılı bir koro, edebiyatçı geniş katılımla yayınlar. Okulda değişik forumlar konferanslar, açık oturumlar yani eğitim yaşama taşınmalı. Denizli'deki Tahsin Öğretmen gibi Sürmene Lisesindeki Hakan SÜMER öğretmen de çok başarılı güzel bir örnektir. Hakan Öğretmen öğrencileri ile birlikte ünü ülke sınırlarını bile taşmış TEKNE adında bir dergi çıkarıyor. Bir çok yetenekli öğrenciye fırsat tanıyarak yetişmelerini sağlıyor, düşünmeyi araştırmayı öğretiyor.
  Eğitimciler, eğitim yöneticileri lütfen bu sese kulak verin zaman hızla geçiyor. Ülkemizin zeki ve yetenekli gençleri eşsiz değerleri hızla yok oluyor. Birer diplomalı cahil yetiştirmek maharet değil. Tahsin Öğretmen uzayda gezdiriyor öğrencilerini siz de yeryüzünde ayaklarını yere bastırarak bastıkları yerin ne olduğunu tanıtarak gezdirin. Açın ufuklarını, aydınlatın yarınlarını. Bu ülke onların elinde kalkınacak, karanlıkları onların ışığı ile aydınlığa dönüştüreceğiz. Tahsinler, Hakanlar, Nalanlar, Ayşeler,….Kemal öğretmenler Aydın'dan, Denizli'den, Trabzon’dan, Samsun'dan, Amasya’dan doğacak ve binlerce yavrumuza ışık olacaklardır. Ancak unutmayın ilgili ve yetkililerin onların elinden tutması ile. Artık yeter bu uyku, beyler altın uykularından uyanmak üzere….




+ Yorum Gönder


nasıl bir eğitim istiyoruz kompozisyon