+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Fumigasyon Operatörlük Belgesi almak için neler gereklidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fumigasyon Operatörlük Belgesi almak için neler gereklidir
  Fumigasyon Operatörlük Belgesi almak için neler gereklidir? 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Fumigasyon Operatörlük Belgesi almak için neler gereklidir

  (1) Zirai karantina müdürlükleri veya uygun görülen il müdürlüklerinde, 5 inci ve 6 ncı madde hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe hazırlanan programa göre iki hafta süre ile kurslar düzenlenir. Fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcıları gerektiğinde Bakanlığın belirlediği tarih ve yerlerde hizmet içi eğitime tabi tutulur.

  (2) Adaylara, zirai mücadele araştırma enstitülerinden en az bir, zirai karantina müdürlüklerinden en az iki olmak üzere, en az üç kişilik bir komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir.

  (3) Kurs sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Değerlendirmede 100 üzerinden 70 puan alanlar, Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak kazanırlar.

  (4) Değerlendirmelere göre hak sahiplerine, örnekleri EK-1 ve EK-2'de gösterilen Fümigasyon Operatörü Belgesi ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi ile EK-3'te gösterilen Fümigasyon Operatörü Kimlik Kartı kursu düzenleyen müdürlükçe tanzim edilir ve sahiplerine gönderilir.

  (5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan kurslara katılacaklar, belirlenen kurs ücretlerini ilgili müdürlüğün döner sermaye işletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava alınmaz.

  (6) Müdürlükçe, kurs düzenlenerek belge tanzim edilenlerin listesi ve sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe bildirilir
+ Yorum Gönder


fumigasyon operatörü kursu 2013,  fumigasyon belgesi nasıl alınır,  fumigasyon sertifikası nasıl alınır,  fumigasyon operatörlüğü kursu 2017,  fumigasyon eğitimi 2016 ne zaman,  fumigasyon operatörü kursu 2014