+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda İmar planı değişikliklerinde de jeolojik rapor düzenlenmesi zorunlu mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İmar planı değişikliklerinde de jeolojik rapor düzenlenmesi zorunlu mudur
  İmar planı değişikliklerinde de jeolojik rapor düzenlenmesi zorunlu mudur? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  İmar planı değişikliklerinde de jeolojik rapor düzenlenmesi zorunlu mudur
  - imar planları hazırlanmadan önce plan alanına ait jeolojik/jeoteknik etütlerin yapılarak onaylanması gerekir. Planlarda, plan değişiklikleri gündeme geldiğinde incelenmesi gereken bir hususta yapılacak plan değişikliğinin jeolojik/jeoteknik etüd raporlarına uygunluğunun tespitidir. Bunun için yeniden jeolojik etüd raporu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak arada geçen süre zarfında deprem ve bezeri afet etkilerine maruz kalmış ve kalması muhtemel alanlarda jeolojik/jeoteknik etüt raporlarının yeniden değerlendirmesinde fayda görülmektedir. Bu nedenle riskli alanlarda bölgeye özel olarak Bakanlığımıza (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) başvurulmasında fayda görülmektedir.
+ Yorum Gönder