+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Ruhsat süresi 5 yılı geçen bitmiş bir binaya yapı kullanma izin belgesi verilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ruhsat süresi 5 yılı geçen bitmiş bir binaya yapı kullanma izin belgesi verilir mi
  Ruhsat süresi 5 yılı geçen bitmiş bir binaya yapı kullanma izin belgesi verilir mi? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Ruhsat süresi 5 yılı geçen bitmiş bir binaya yapı kullanma izin belgesi verilir mi
  İmar K m29 uyarınca "yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz"

  Yasada geçen ruhsatın 5 yıllık geçerlilik süresi inşaatın kullanıma hazır hale gelecek seviyede olması , yapının bitirilmiş olması için aranan süredir.

  Yine İmar Kanunu m 31 e göre, ".. İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir.." denilmektedir. Burada yapı kullanma izin belgesinin verilmesinin , binanın hukuken bittiği son tarihi gösterdiği ve bunun aksinin iddia ve ispatının mümkün olacağı açıktır. Binanın, daha önceki bir tarihte bitirildiği, iskan ruhsatı alınabilecek hale getirildiği iddia olunabilir.
  Kullanma izni verilmesi, hukuki sorumluluk ve hakların doğumuna yönelik hükümdür.

  Buna göre, önceki davanızda Belediyenin iskan ruhsatı verilmesi için harç eksiğinin bulunduğu yolundaki cevabi yazısı, binanın tamamlandığının Belediye tarafından tespit ve kabul edildiği anlamına gelir.
  İnşaat ruhsatının , bina 5 yıllık sürede tamamlanmadığı gerekçesi ile hükümsüz olduğunundan bahisle iskan ruhsatı başvurusunu reddeden idareye karşı İdare Mahkemesinde dava açmanız mümkündür.
+ Yorum Gönder


inşaat ruhsatı geçerlilik süresi,  iskan alınma süresi,  iskan ruhsatı alma süresi,  inşaat ruhsat yenileme,  iskan alma süresi,  inşaat ruhsatının geçerlilik süresi