+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Geçici ruhsat nasıl verilir? Hangi durumlarda uygulanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Geçici ruhsat nasıl verilir? Hangi durumlarda uygulanır
  Geçici ruhsat nasıl verilir? Hangi durumlarda uygulanır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Geçici ruhsat nasıl verilir? Hangi durumlarda uygulanır
  - Geçici yapılarda ruhsat işleri düzenlenirken uygulanacak esaslara dair 3194 sayılı İmar Kanununun 33. maddesinde; “İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dâhil olmayan yerlerde plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18. madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla izni verilmeyen veya 13. maddede belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.
+ Yorum Gönder


geçici ruhsat,  geçici ruhsat nasıl alınır