+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur
  Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur
  6.7.2004 tarih, 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5198 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 8. maddesine göre “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

  12. maddesi ile de: Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.” hükmü getirilmiştir.

  3194 sayılı İmar Kanununda yapı kullanma izni verilmesi esnasında Kuruma borçlarının bulunmadığına ilişkin bir belge istenilmesine yönelik bir hüküm bulunmamasına rağmen, 506 sayılı Kanun uyarınca söz konusu belgenin alınması yasal zorunluluktur. Bu konudaki sorunlar için İçişleri Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder