+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yapı Kullanma izin belgeleri için harç alınması zorunlu mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapı Kullanma izin belgeleri için harç alınması zorunlu mudur
  Yapı Kullanma izin belgeleri için harç alınması zorunlu mudur?

  Yasal dayanağı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yapı Kullanma izin belgeleri için harç alınması zorunlu mudur

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan alanlarda yapılacak yapılar için bina inşaat harcı ve iskan harcı alınmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Belediye Gelirler Kanununun “imar ile ilgili harçlar” başlıklı 80. maddesi f bendine göre yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir. Bu konuda uygulamaya esas görüşün İçişleri Bakanlığından (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) alınmasında yarar görülmektedir.
+ Yorum Gönder