+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Belediyeler eylem planı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediyeler eylem planı nedir
  Belediyeler eylem planı nedir 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Belediyeler eylem planı nedir

  Kent yaşamında, çevre ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin gerçekleştirilmesi için bir vizyon belirlemesi, bu vizyon çerçevesinde belirlenen amaçlara ulaştıracak stratejilerin ve uygulama adımlarının tespit edilmesi.

  Bu amaç doğrultusunda Mart 2007’de bir örgütlenme modeli ortaya konmuş ve 3 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur: Kent Ekonomisi, Sosyal-kültürel Doku ve Çevre-Altyapı çalışma grupları. Çalışma grupları, belediye, kaymakamlık ve kent konseyinin liderliğinde toplumun tüm kademelerinden, özellikle de özel sektörden, gönüllü kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, meslek kuruluşlarından, odalardan, kooperatiflerden, sendikalardan temsilcileri bir araya getirerek, yeni bir toplumsal iş bölümüne gitmiştir. Sürecin tüm sekretaryasını Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü yürütmüştür.

  Pendik Kent Eylem Planı ile ilgili çalışmaların ilk aşamasında çalışma gruplarına kent eylem planı hakkında bilgi verilmiş, çalışma konuları ve çalışma takvimi belirlenmiştir ve çalışma ilkeleri görüşülmüştür.

  Nisan 2007’den sonra ise mevcut durumun ortaya konması ve değerlendirilmeye hazır hale getirilmesi için çalışma grupları, kendi aralarında toplantılar düzenlemeye başlamışlardır ve belirlenen hedefler ve kapsam doğrultusunda konularında mevcut durum raporlarını üretmek üzere çalışmalardır.

  Buna göre, Kent Ekonomisi Çalışma Grubu, Sosyal Kültürel Doku Grubu ve Çevre-Altyapı Grubu 12 Nisan – 26 Eylül 2007 tarihlerinde farklı zaman dilimlerinde Sn. Korel Göymen rehberliğinde 6 kez toplanmıştır. Çalışma Grupları, ekonomik, sosyal ve çevre-altyapı konularında, Pendik’in mevcut durumunu yansıtacak şekilde birer taslak sonuç raporu üretmişlerdir. Buna göre;


  - Kent Ekonomi Çalışma Grubu; Pendik ekonomisinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörü olmak üzere 3 ana başlık altında toplamıştır. El Sanatları da ayrı bir iş kolu olarak belirlenmiştir. Hizmetler sektöründe alt başlık olarak turizm, ticaret ve mali hizmetler; Tarım sektöründe tarım, hayvancılık ve su ürünleri; Sanayi sektöründe de imalat ve yan sanayi ele alınmıştır. Mevcut durum incelenirken bu sektörlerin her biri için istihdamın (formel ve enformel) ve yatırımların değerlendirilmesine de çalışılmıştır.

  - Sosyal-Kültürel Doku Çalışma Grubu; Göç ve demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kadın-aile, kültür, sanat, spor ve tarihsel doku alt başlıklarında Pendik ilçesindeki verileri bir araya getirmiştir. Bunların ilk değerlendirmesini yapıp bir taslak mevcut durum metni oluşturmuştur.

  - Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu; İmar, atık ve kirlilik, ulaşım, enerji, risk yönetimi, iletişim ve bilişim gibi ana konu başlıklarında çalışmalarını düzenlemiştir. Grup kendi konusundaki verileri ve bilgileri toplayarak, katılımcı bir perspektif içinde konuları değerlendirmeye almıştır.

  MüdürlüklerStrateji Geliştirme Müdürlüğü
  Yerel Kalkınma
  Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Örgüt Yapısı Meslek Edindirme Kursları
  Uluslar Arası Fonlar ve Yurt Dışı İlişkileri
  Grundtvig
  EUROCITIES Üyeliği
  AB Hibe Fonları
  KİŞGEM Projesi
  İsmep Projesi
  Kalite Yönetim Sistemi
  Pendik Kent Eylem Planı Çalışmaları
  Genel Bilgiler
  Yazdır Tavsiye Edin Anasayfa » Strateji Geliştirme Müdürlüğü » Pendik Kent Eylem Planı ÇalışmalarıPendik Kent Eylem Planı ÇalışmalarıEklenme Tarihi: 28.01.2009


  Kent yaşamında, çevre ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin gerçekleştirilmesi için bir vizyon belirlemesi, bu vizyon çerçevesinde belirlenen amaçlara ulaştıracak stratejilerin ve uygulama adımlarının tespit edilmesi.

  Bu amaç doğrultusunda Mart 2007’de bir örgütlenme modeli ortaya konmuş ve 3 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur: Kent Ekonomisi, Sosyal-kültürel Doku ve Çevre-Altyapı çalışma grupları. Çalışma grupları, belediye, kaymakamlık ve kent konseyinin liderliğinde toplumun tüm kademelerinden, özellikle de özel sektörden, gönüllü kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, meslek kuruluşlarından, odalardan, kooperatiflerden, sendikalardan temsilcileri bir araya getirerek, yeni bir toplumsal iş bölümüne gitmiştir. Sürecin tüm sekretaryasını Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü yürütmüştür.
  Pendik Kent Eylem Planı ile ilgili çalışmaların ilk aşamasında çalışma gruplarına kent eylem planı hakkında bilgi verilmiş, çalışma konuları ve çalışma takvimi belirlenmiştir ve çalışma ilkeleri görüşülmüştür.

  Nisan 2007’den sonra ise mevcut durumun ortaya konması ve değerlendirilmeye hazır hale getirilmesi için çalışma grupları, kendi aralarında toplantılar düzenlemeye başlamışlardır ve belirlenen hedefler ve kapsam doğrultusunda konularında mevcut durum raporlarını üretmek üzere çalışmalardır.

  Buna göre, Kent Ekonomisi Çalışma Grubu, Sosyal Kültürel Doku Grubu ve Çevre-Altyapı Grubu 12 Nisan – 26 Eylül 2007 tarihlerinde farklı zaman dilimlerinde Sn. Korel Göymen rehberliğinde 6 kez toplanmıştır. Çalışma Grupları, ekonomik, sosyal ve çevre-altyapı konularında, Pendik’in mevcut durumunu yansıtacak şekilde birer taslak sonuç raporu üretmişlerdir. Buna göre;


  - Kent Ekonomi Çalışma Grubu; Pendik ekonomisinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörü olmak üzere 3 ana başlık altında toplamıştır. El Sanatları da ayrı bir iş kolu olarak belirlenmiştir. Hizmetler sektöründe alt başlık olarak turizm, ticaret ve mali hizmetler; Tarım sektöründe tarım, hayvancılık ve su ürünleri; Sanayi sektöründe de imalat ve yan sanayi ele alınmıştır. Mevcut durum incelenirken bu sektörlerin her biri için istihdamın (formel ve enformel) ve yatırımların değerlendirilmesine de çalışılmıştır.

  - Sosyal-Kültürel Doku Çalışma Grubu; Göç ve demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kadın-aile, kültür, sanat, spor ve tarihsel doku alt başlıklarında Pendik ilçesindeki verileri bir araya getirmiştir. Bunların ilk değerlendirmesini yapıp bir taslak mevcut durum metni oluşturmuştur.

  - Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu; İmar, atık ve kirlilik, ulaşım, enerji, risk yönetimi, iletişim ve bilişim gibi ana konu başlıklarında çalışmalarını düzenlemiştir. Grup kendi konusundaki verileri ve bilgileri toplayarak, katılımcı bir perspektif içinde konuları değerlendirmeye almıştır.
  Çalışma Grupları

  1) Kent Ekonomisi Çalışma Grubu

  Kent Ekonomisi Çalışma Grubu, kent ekonomisi hakkında mevcut verileri toplama ve genel bilgileri ortaya koyma amacıyla çalışmalarına başlamış; elde edilen bilgilerin ilk değerlendirmesini yapıp, Pendik İlçesi’nde tartışılmasına hazır hale getirmiştir.

  Pendik Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Kabil’in sözcülüğünde ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Korel Göymen’in rehberliğinde, Kent Ekonomisi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Katılımcılar emek, enerji ve bilgilerini grup üyeleri ile paylaşarak bu raporun hazırlanmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır.
  2) Sosyo-Kültürel Doku Çalışma Grubu

  Pendik Belediye Başkanlığı Koordinatörlüğünde, Başkan Yardımcısı Atilla İpek’in sözcülüğünde ve Sn. Prof. Dr. Korel Göymen’in rehberliğinde, aşağıdaki Sosyal Kültürel Doku Çalışma Gurubu oluşturuldu. Katılımcılar emek, enerji ve bilgilerini grup üyeleri ile paylaşarak bu raporun hazırlanmasına büyük katkılarda bulundular.
  3) Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu

  Çevre Çalışma Grubu ilk toplantısında, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel GÖYMEN’in rehberliğinde, Komisyon Eş Sözcüsü olarak Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin BEŞİNCİ ve Makine Mühendisi Ramazan KÜÇÜKGÖK seçilerek, Kent Eylem Planı’nın amacı, Pendik’in çevre durum ve sorunlarını içeren alt ve ana başlıklar, hangi konuların hangi çerçevede ele alınacağı belirlendi; daha sonra başlıklar toplantılarda ayrı ayrı ele alındı. Çalışma grubunun katılımcıları emek, enerji ve bilgilerini grup üyeleri ile paylaşarak bu raporun hazırlanmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır.
+ Yorum Gönder