+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Belediyeler gelirler kanunu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediyeler gelirler kanunu nedir
  Belediyeler gelirler kanunu nedir 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Belediyeler gelirler kanunu nedir

  22/03/2002 tarihinde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü'nden tarafımıza bir İhbarname tebliğ edildi. Bu ihbarnamede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, sokağımıza yapılmış olan parke kaplama harcamalarından dairemize Harcamalara Katılım Payı adı altında tahakkukun eden miktarın 2 sene ve 4 eşit taksitte ödenmesi bildirilmektedir.
  Bu türlü bir yaptırımın kesinlikle Anayasal Haklarla uyuşamayacağını düşünmekle birlikte yasalara karşı boynumuz kıldan incedir. Bu nedenle internette bir araştıma yaptım fakat kesin sonuçlar elde edemedim. Aşağıda ihbarnamenin bir özeti ile birlikte açıklığa kavuşturamadığım meseleleri bildiriyorum:

  İHBARNAME
  ..
  İşin Türü: Beton Parke Kaplama
  İşin Bitim Tarihi: 23/04/2001
  Harcanan Para: 20,019,474,555
  Gelir Nevi: Harcama Katılım Payı
  Kıymeti: 5,254,000,000
  İştirak Nispeti: 1/1
  Tahakkuk Miktarı: 18,497,380,000
  Ödenecek Miktar: 105,080,000
  1 22/04/2002 26,270,000
  2 22/10/2002 26,270,000
  3 22/04/2003 26,270,000
  4 22/10/2003 26,270,000

  1) Yukarıda Tahakkuk Miktarı olarak sözü edilen meblağ Harcanan Paradan payımıza düşen miktar mıdır? Eğer öyleyse tahmini 300 dairelik bir sokağa yapılan harcamanın %90'ınıdan fazlası tek bir daireye mi tahakkuk ettirilmiştir?

  2)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 89.maddesinde Katılım Paylarının gayrimenkul değerinin %2 sini geçemeyeceği belirlenmiş ve bize tebliğ edilen miktar da buna göre hesaplanmıştır. Halbuki "2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
  İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" te "Madde 16- Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %1'ini geçemez." ibaresi yer almaktadır. Hangi madde geçerlidir?

  3)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 93. maddesinde:
  "..payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte." tahsili karara bağlanmıştır. Ancak bizden tebliğ yılı içide ödeme yapmamız beklenmektedir.
  Ayrıca:
  http://www.yargitay.gov.tr/bilgi/kan.frameset.html
  sitesinde "BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ" başlığı altında 2464 sayılı kanunun 93. madde 1. fıkrasına rastladım. Bu hükmün geçerliliği nedir? Eğer bu madde gerçekten kaldırılmışsa ilgili tahsillere ilişkin takvim hangi esaslara göre düzenlenecektir?

  4)Bir haksızlığa, daha önemlisi bir hukuksuzluğa maruz kaldığımı düşünerek mücadele etmek istemekteyim. Yukarıda bahsettiğim meselelerle ilgili tesbit ve görüşleriniz bu açıdan benim için önem arzetmektedir. Bunula birlikte başvuruda bulunabileceğim merciler ve izlemem gereken yol konusunda önerilerinize de ihtiyacım olacağını saygılarımla bildiririm.
+ Yorum Gönder