+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı için Anayasada yapılan değişiklikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı için Anayasada yapılan değişiklikler
  29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı için Anayasada yapılan değişiklikler nelerdir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı için Anayasada yapılan değişiklikler kısaca

  Madde 1 Türkiye Devletinin hükümet biçimi cumhuriyettir.

  Madde 4 Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi Tarafından yönetilir.Meclis hükümetin yönetim kollarını bakanlar kurulu aracılığı ile yönetir.

  Madde 10 Türkiye Cumhurbaşkanı TBMM Genel kurulunca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar devam eder. Yeniden seçilmek mümkündür.

  Madde 11 Türkiye cumhurbaşkanı devletin başkanıdır.Bu kimliği ile gerekli görürse meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder.

  Madde 12 Başbakan cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer Bakanlarda başbakan tarafından seçildikten sonra bakanlar kurulu cumhurbaşkanı tarafından meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama ilk meclis toplantısına bırakılır.
+ Yorum Gönder