+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tarihi tiyatro iç görüntüsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarihi tiyatro iç görüntüsü
  tarihi tiyatro iç görüntüsü
  RESMİ 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Tarihi tiyatrolar

  Tarihi tiyatrolar1.jpg

  Tarihi tiyatrolar2.jpg 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Tarihi tiyatro iç görüntüsü  Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir.Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket(jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır.
  Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.
  Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur.
  Tiyatro metinlerine "oyun" metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere ”oyuncu” (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Tiyatro ve Oyunculuk Tarihi  Sinema icat edilmeden çok önce sahnelerde ve tiyatrolarda şarkıcılar, dansçılar ve oyuncular seyircilere gösteriler yaparlardı. Tiyatronun kökeninin binlerce yıl öncesinin ilkel topluluklarının dini ritüellerinde bulunduğu sanılmaktadır. Ancak modern tiyatronun doğrudan öncüsü sayılan faaliyetler milattan önce beşinci yüzyıl Yunanistan’ında görülmektedir.

  Milattan önce altıncı yüzyılda Atina yetkilileri Yunan şarap ve doğurganlık tanrısı Dionysus’a saygılarını göstermek için yılda dört festival yaparlardı. MÖ 534 yılında festivalin en önemli ve en prestijli festivali olan Dionysus Kenti için bir yarışma düzenlendi. Şairler ve besteciler üç trajedi ve bir komedi sunacaklardı. İlk Dionysus kentinin galibi Thespis adında bir koronun lideriydi. İşte o ilk aktör kabul edilir ve bu yüzden aktörler Thespianlar ve aktörlük de Thespian sanatı olarak adlandırılır.


  Yarışa katılan diğer şairler de en eski dram yazarlarıdır. Oresteia üçlemesini yazan Aeschylus (MÖ 525-456) önemli bir kişiydi. Dionysius kentinin diğer önemli yazarları ve ödül sahipleri arasında Antigone ve Electra’yı yazan Sophocles (MÖ 496-405) ve mizahi oyun Cyclops’u yazan Euripides (MÖ 484-406) vardı. Aristophanes’in (448-380) oyunlarında mizahi komediler daha da gelişti. Milattan önce dördüncü yüzyıl sonunda komedi çok önemli olmuştu ve bu türün en önemli yazarı Menander’di (MÖ 343-291)

  Roma İmparatorluğu güneye yayıldıça Romalılar Yunan tiyatrosunu gördüler ve karakteristiklerinden çoğunu benimsediler. Gladyatör karşılaşmaları gibi diğer Roma eğlencelerine benzeyerek tiyatroları popüler eğlenceler oldu ve çoğunlukla da çok şiddet içeriyordu. Aktörler genellikle kölelerdi ve oyun sırasında gerçekten öldürülüyorlardı.

  Hıristiyan kilisesi yerleştikçe bu tür tiyatro gözden düştü ve 4.cü yüzyılda Hıristiyanların tiyatro yapmaları ya da tiyatroya gitmeleri yasaklandı. Daha sonraları aktörler, akrobatlar, güreşçiler ve şarkıcılar oyuncu olarak bir yerden bir yere giderek düğün ve vaftizler gibi özel toplantılarda hünerlerini sergilediler


+ Yorum Gönder


tarihi tiyatrolar