+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atatürkün vatan için yaptığı hizmetler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün vatan için yaptığı hizmetler nelerdir
  atatürkün vatan için yaptığı hizmetler nelerdir 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Atatürk yurdumuz için neler yapmıştır?
  ATAMIZIN HAYYATI

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi,
  Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali RızaEfendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticaretiyapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956
  yılına değin yaşadı.

  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet
  Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi
  Mektebi’ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla
  Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu bitirdi. Selânik
  Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri
  Rüştiye’ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”
  i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da
  Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.,
  Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905′te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi
  tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı.
  1907′de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a III. Ordu’ya atandı. 19
  Nisan 1909′da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev
  aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında
  İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

  1911 yılında İtalyanların
  Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla
  birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911′de
  İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912′de Derne Komutanlığına
  getirildi.

  Ekim 1912′de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve
  Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük
  hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken
  1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915′te sona erdi.
  Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek
  zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi.


  1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de bir
  kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez! ” dedirtti. 18
  Mart 1915′te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması
  ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya karar verdiler. 25
  Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği
  19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa
  yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915′te Arıburnu’nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar
  Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu
  zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zaferleri takip
  etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu
  İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size
  taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

  Mustafa Kemal
  Çanakkale Savaşları’dan sonra 1916′da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı. 1
  Nisan 1916′da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in
  geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden sonra
  1917′de İstanbul’a geldi. Velihat Vahidettin Efendi’yle Almanya’ya giderek cephede incelemelerde
  bulundu. Bu seyehatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad’a giderek tedavi
  oldu. 15 Ağustos 1918′de Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak döndü.
  Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros
  Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918′de Yıldırım Orduları
  Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918′de
  İstanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.

  Mondros Mütarekesi’nden sonra
  İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9.
  Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıktı. 22 Haziran
  1919′da Amasya’da yayımladığı genelgeyle “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve
  kararının kurtaracağını ” ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 23
  Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 -
  11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın
  kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919′da Ankara’da
  heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis
  ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi,
  Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya
  başladı.

  Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919′da Yunanlıların İzmir’I işgali
  sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde
  Sevr Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşan I. Dünya Savaşı’nın
  galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle
  savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye
  - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

  Mustafa Kemal yönetimindeki
  Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  *

  Sarıkamış (20 Eylül
  1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü’nün (7 Kasım 1920)
  kurtarılışı.

  *

  Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919-
  1921)

  *

  I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

  *

  II. İnönü
  Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

  *

  Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül
  1921)

  *

  Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26
  Ağustos 9 Eylül 1922)
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül
  1921′de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve
  Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923′te imzalanan Lozan
  Antlaşması’yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması’yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il
  büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni
  Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı

  23 Nisan 1920′de
  Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş
  Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım
  1922′de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı
  İmparatorluğu’yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet idaresi kabul
  edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi 30 Ekim 1923 günü
  İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu Türkiye Cumhuriyeti, “Egemenlik
  kayıtsız şartsız milletindir” ve “Yurtta barış cihanda

  barış” temelleri üzerinde
  yükselmeye başladı

  Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir
  dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

  1.
  Siyasal Devrimler:

  · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

  · Cumhuriyetin İlanı (29
  Ekim 1923)

  · Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  2. Toplumsal Devrimler

  ·
  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

  · Şapka ve kıyafet devrimi
  (25 Kasım 1925)

  · Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım
  1925)

  · Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

  · Lâkap ve unvanların
  kaldırılması (26 Kasım 1934)

  · Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin
  kabulü (1925-1931)

  3. Hukuk Devrimi :

  · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

  Türk
  Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi
  (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

  · Öğretimin birleştirilmesi (3
  Mart 1924)

  · Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

  · Türk
  Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

  · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31
  Mayıs 1933)

  · Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:

  · Aşârın
  kaldırılması

  · Çiftçinin özendirilmesi

  · Örnek çiftliklerin kurulması

  · Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak
  sanayi kuruluşlarının kurulması

  · I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya
  konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım
  1934′de TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi

  Atatürk, 24 Nisan
  1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu
  başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet
  ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört
  yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk’ü
  yeniden cumhurbaşkanlığına seçti

  Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet
  çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı
  sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını
  komutanlarını ağırladı.

  15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in
  kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10.
  Yıl Nutku’nu okudu.

  Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29
  Ocak 1923′de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar.
  Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok
  seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye,
  Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi.
  Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir
  gelecek hazırladı.

  1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara
  ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil
  ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans
  etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe,
  Rumeli Türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük
  keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox’a çok değer verirdi.
  Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını,
  sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye
  özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği’ne
  gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu.

  ATATÜRK’ÜN SON
  YILLARI VE ÖLÜMÜ

  Atatürk’ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya
  çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova’da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı.
  Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı
  yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun
  gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve
  Adana’ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askerî birliklerimizi teftiş edip
  tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiğimillî dava uğruna
  kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu.
  26 Mayıs’ta Ankara’ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul’a
  gitti. Doktorlar tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu.

  Deniz havası iyi
  geldiği için, Savarona Yatı’nda bir süre dinlendi. Bu durumda bile
  ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul’a gelen Romanya kralı ile
  görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938′de Hatay
  Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi Atatürk’ü çok sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına
  kadar Savarona’da kalan Atatürk’ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı’na nakledildi. Fakat
  hastalığı durmadan ilerliyordu. O’nun hastalığını duyan Türk halkı, sağlığıyla ilgili
  haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini
  kavrayarak 5 Eylül 1938′de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını
  Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında
  durumu düzelir gibi oldu. Fakat, çok arzuladığı hâlde, Ankara’ya gelip
  cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü törenlerine katılamadı.

  29 Ekim 1938′de
  kahraman Türk Ordusu’na yolladığı mesaj, Başbakan Celâl Bayar tarafından okundu.
  “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle
  beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu!” sözü ile Türk
  Ordusu’nun önemini belirtmiştir. Yine aynı mesajda “Türk vatanının ve Türk’lük
  camiasının şan ve şerefini, dahilî ve harici her türlü tehlikelere
  karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya hazır ve
  amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve
  itimadımız vardır” diyerek Türk Ordusu’na olan güvenini belirtmiştir.

  Atatürk 1
  Kasım 1938′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış töreninde de bulunamadı.
  Hazırladığı açılış nutkunu Başbakan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda
  ülkenin imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan
  başka eğitim ve kültür konularına da temas edip gençliğin millî
  şuurlu ve modern kültürlü olarak yetişmesi için İstanbul Üniversitesi’nin geliştirilmesi,
  Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması
  için çalışmaların yapıldığını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının
  çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi
  spor sahasında da idealine ulaştırılması için Beden Terbiyesi Kanunu’nun uygulamaya
  konulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Atatürk, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir
  an olsun uzak kalmamıştı.

  Atatürk’ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasımda
  sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin bir
  üzüntü kapladı. Her Türk’ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak,
  kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe
  Sarayı’nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, insan
  için değişmez kanun, hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı.
  Bu kara haberle, yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa
  büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere
  temsilciler göndererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna karşı duydukları derin saygıyı belirten
  mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk’ün tabutu, Dolmabahçe Sarayı’nın büyük
  tören salonunda katafalka konuldu.

  Üç gün üç gece, gözü yaşlı bir
  insan seli ulu önderine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını
  ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü Prof. Şerafettin Yaltkaya
  tarafından kıldırıldı. On iki generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarılan
  tabut, top arabasına konularak, İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı’na
  götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyük Ada
  açıklarına kadar, donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı
  gemilerin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyiİzmit’e getirdi. Burada Yavuz zırhlısından
  alınan cenaze, özel bir trene kondu. Atalarına son saygı görevlerini
  yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü bırakarak Ankara’ya
  getirilmek üzere hareket edildi.

  Atatürk’ün vefatı üzerine cumhurbaşkanı seçilen İsmet
  İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri
  ile ordu ve devlet ileri gelenleri tarafından karşılanan cenaze, Türkiye
  Büyük Mîllet Meclisi önünde hazırlanan katafalka kondu. Ankara halkı da
  onun cenazesi önünden saygıyla geçerek son görevini yaptı. 21 Kasım
  1938 Pazartesi günü, sivil ve askerî yöneticiler ile yabancı devlet
  temsilcilerinin hazır bulunduğu ve on binlerce insanın katıldığı büyük bir
  tören yapıldı. Daha sonra Atatürk’ün tabutu katafalkta alınarak. Etnografya Müzesinde
  hazırlanan geçici kabre kondu. Türk milleti daha sonra, bu büyük
  insana lâyık, Ankara Rasattepe’de bir Anıtkabir yaptırdı. 10 Kasım 1953′te
  Etnografya Müzesinden alınan Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e getirildi. Burada yurdun her
  ilinden getirilmiş olan vatan topraklan ile hazırlanan ebedî istirahatgâhına yerleştirildi.

  atamızla iftihar edelim herkeze böyle bir önder gelmez
 4. Ziyaretçi
  atatürküm size binlerce teşekkür ediyoruz

 5. Ziyaretçi
  atatürk size minnettarız bu yenilikleri yaptığınız için çok teşekkür ederiz

 6. Ziyaretçi
  · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi
  . Cumhuriyetin İlanı
  · Şapka ve kıyafet devrimi
  · Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması
  · Soyadı kanunu
  · Lâkap ve unvanların kaldırılması
  · Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü
  · Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi
  · Öğretimin birleştirilmesi
  · Yeni Türk harflerinin kabulü
  · Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi
  · Güzel sanatlarda yenilikler
  · Aşârın kaldırılması
  · Çiftçinin özendirilmesi
  · Örnek çiftliklerin kurulması
  · Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  · I. ve II. Kalkınma Planları’nın uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

 7. Ziyaretçi
  çok uzun fazla güzel olmamış

 8. Ziyaretçi
  Atatürk yurdumuz için neler yapmıştır?
  ATAMIZIN HAYYATI

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi,
  Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu Babası Ali RızaEfendi, annesi Zübeyde Hanım’dır Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticaretiyapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956
  yılına değin yaşadı

  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet
  Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi
  Mektebi’ne geçti Bu sırada babasını kaybetti (1888) Bir süre Rapla
  Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu bitirdi Selânik
  Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri
  Rüştiye’ye girdi Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”
  i ilave etti 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da
  Harp Okulunda öğrenime başladı 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu ,
  Harp Akademisi’ne devam etti 11 Ocak 1905′te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi
  tamamladı 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5 Ordu emrinde görev yaptı
  1907′de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu Manastır’a III Ordu’ya atandı 19
  Nisan 1909′da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev
  aldı 1910 yılında Fransa’ya gönderildi Picardie Manevraları’na katıldı 1911 yılında
  İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı

  1911 yılında İtalyanların
  Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla
  birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı 22 Aralık 1911′de
  İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı 6 Mart 1912′de Derne Komutanlığına
  getirildi

  Ekim 1912′de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve
  Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük
  hizmetleri görüldü 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı Bu görevde iken
  1914 yılında yarbaylığa yükseldi Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915′te sona erdi
  Bu sırada I Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek
  zorunda kalmıştı Mustafa Kemal 19 Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi


  1914 yılında başlayan I Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de bir
  kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez! ” dedirtti 18
  Mart 1915′te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması
  ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya karar verdiler 25
  Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği
  19 Tümen Conkbayırı’nda durdurdu Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa
  yükseldi İngilizler 6-7 Ağustos 1915′te Arıburnu’nda tekrar taarruza geçti Anafartalar
  Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı Bu
  zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II Anafartalar zaferleri takip
  etti Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253 000 şehit veren Türk ulusu onurunu
  İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size
  taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” emri cephenin kaderini değiştirmiştir

  Mustafa Kemal
  Çanakkale Savaşları’dan sonra 1916′da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı 1
  Nisan 1916′da tümgeneralliğe yükseldi Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in
  geri alınmasını sağladı Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden sonra
  1917′de İstanbul’a geldi Velihat Vahidettin Efendi’yle Almanya’ya giderek cephede incelemelerde
  bulundu Bu seyehatten sonra hastalandı Viyana ve Karisbad’a giderek tedavi
  oldu 15 Ağustos 1918′de Halep’e 7 Ordu Komutanı olarak döndü
  Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı Mondros
  Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918′de Yıldırım Orduları
  Grubu Komutanlığına getirildi Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918′de
  İstanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde (Bakanlığında) göreve başladı

  Mondros Mütarekesi’nden sonra
  İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9
  Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıktı 22 Haziran
  1919′da Amasya’da yayımladığı genelgeyle “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve
  kararının kurtaracağını ” ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı 23
  Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 -
  11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın
  kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı 27 Aralık 1919′da Ankara’da
  heyecanla karşılandı 23 Nisan 1920′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu Meclis
  ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi,
  Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya
  başladı

  Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919′da Yunanlıların İzmir’I işgali
  sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı 10 Ağustos 1920 tarihinde
  Sevr Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşan I Dünya Savaşı’nın
  galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle
  savaşıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye
  - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı

  Mustafa Kemal yönetimindeki
  Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  *

  Sarıkamış (20 Eylül
  1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü’nün kurtarılışı
  (7 Kasım 1920)


  *Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919-
  1921)


  I İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)  II İnönü
  Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)


  Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül
  1921)

  Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26
  Ağustos 9 Eylül 1922)
  • Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi Cumhuriyetin İlanı
  • Şapka ve kıyafet devrimi
  • Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması
  • Soyadı kanunu
  • Lâkap ve unvanların kaldırılması
  • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü
  • Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi
  • Öğretimin birleştirilmesi
  • Yeni Türk harflerinin kabulü
  • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  • Üniversite öğreniminin düzenlenmesi
  • Güzel sanatlarda yenilikler
  • Aşârın kaldırılması
  • Çiftçinin özendirilmesi
  • Örnek çiftliklerin kurulması
  • Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  • I ve II Kalkınma Planları’nın uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

 9. Ziyaretçi
  güzel ama ben hizmet sordum ilke değil ama çok beğendim tek sorun biliyorumm sana mı sorcaklar deyebilirsiniz ama biraz daha kısa ve öz olabilirdiiiiii

 10. Ziyaretçi
  super oz bilgi icin

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


atatürkün insanlığa yaptığı hizmetler,  atatürkün vatanına yaptığı hizmetler,  mustafa kemal atatürkün insanlığa hizmetleri,  atatürkün hizmetleri,  atatürkün hizmetleri kısa,  atatürkün insanlığa hizmetleri