+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kalem ile ilgili kompozisyon örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kalem ile ilgili kompozisyon örneği








  kalem ile ilgili kompozisyon örneği







 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye





  Alim Unutmuş Kalem Unutmamış Konulu Kompozisyon Örneği


  KONU:
  "ÂLİM UNUTMUŞ, KALEM UNUTMAMIŞ."

  "Uygarlık ateşin bulunmasıyla başlar denir ama, benim*uy-garlık ve kültür anlayışıma göre; gerçek başlangıç, yazının bulunmasıdır. Ömrün geçiciliğini kavrayan insanlığın, kendi yaratıcı gücünü ispatlamaya kalkışması, geçen zamana hâkim olmak istemesi ve bedenen ölse de manen yaşama düşüncesiyle yazıyı icat etmesi, sanıldığından da önemli bir olaydır.
  İnsan aklı ve hayal gücü tükenmez bir hazinedir. Bilginler, dahî sanatçılar, tanrısal bir ilham ve şahsî çalışmalarıyla bu hazineyi gereğince kullanmasını bilirler. Bugünkü uygarlık ve kültürün parlak bir seviyeye ulaşması hep onların çalışması sayesindedir. Ama nasıl bir çalışma? Acaba bir buluşu, bir gerçeği, bir parlak düşünceyi yazıyla ifade etme olanağı olmasaydı, insanlık böylesine ileri gidebilir miydi? Şüphesiz, hayır İfade ve ifadeyi kayıt, yani; yazma veya bir eser meydana getirme, sürekli bir ilerleme ve manen ölümsüzlük demektir. Ne kadar kuvvetli ve dahiyane olursa olsun, yalnız hafızaya hapsedilen düşünce veya fikir sonunda sönmeye, unutulmaya mahkûmdur. Ama bir yazılı anlatım, bir eser, doğusundaki tazelik, güzellik, canlılık ve pırıltıyla daima karşımızdadır. İnsanlar ölür, düşünceler zamanla hafızadan silinir ama, eser ölmez."





 3. Ziyaretçi
  kalem eski zamanlardan beri kullanılır bu yazmak amçlıdır.
  Kalem türleri 3 türdür 1. kurşun kalem 2. pilot kalem (tükenmez kalem)3. renkli kalemlerdir.
  kalem yazmak amacıyla kullanırır GERİSİNİ SİZ GETİRİN OF




 4. Ziyaretçi
  kalem ile ilgili komposizyon

 5. Ziyaretçi
  tükenmez kalemde var

 6. Asel
  Bayan Üye
  kalem ile ilgili komposizyon

  Kalem Yazı aleti. Yazmak ve çizmek için kullanılan araç. Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası); taş, ağaç veya madenleri oymaya veya üzerine yazı veya resim kazımaya mahsus ucu sivri ve keskin kalem şeklinde çelikten yapılmış alet (taşçı kalemi, ayna kalemi, kazı kalemi, heykeltraş kalemi gibi). Çeşit, tür manasında da kulanılır. Tülbent veya başka kumaş üzerine resim ve nakış yapmak için kullanılan ince fırça veya sivri çöp (kalem işi).


  Gayet ince boya fırçası. Desen çizme sanatı veya tarzı. Aşı yapmak için ağaçtan kesilen ince çubuk (aşı kalemi). Beynin dördüncü karıncığının çukurcuğuna da kaleme benzediği için kalem denir. Bir hesap, bir hesap cetveli veya bir hesap durumunun maddelerinden her birine de “kalem” denir (üç kalem ilaç gibi). Kalemin buna benzer birçok manaları vardır.

  İslam dininde de; din , dünya işlerinden meydana gelecek yaş ve kuru, canlı ve cansız, ölü ve diri, su ve taş, harap ve mamur yerler kısaca her şeyi levh- i mahfuza yazan şeye de “kalem” denilmiştir. Hadis-i şerifte: “Allahü tealanın ilk yarattığı şey Kalem’dir. Kalem’e yaz, buyurdu. Kalem ne yazayım? dedi. Allahü teala Kaderi yaz buyurdu. Kalem, ebede (sonsuza) kadar olacak şeylerin hepsini yazdı.” buyrulmuştur. Kalem, Levh-i Mahfuz üzerinde kıyamete kadar olacak şeyleri yazar. En’am suresi 59. ayetinde, Allahü teala mealen; “Yaş ve kuru (canlı ve cansız, ölü ve diri, su ve taş, harap ve mamur yerler, az ve çok) her şey kitab-ı mübinde vardır.” buyurmuştur. Kitab-ı mübin, levh-i mahfuz manasınadır. Levh-i mahfuz, Allahü tealanın katında şeytandan muhafaza edilmiş olan levhadır (kitaptır). Üzerinde Kur’an-ı kerim de yazılıdır. (Bkz. Levh-i Mahfuz)

  Osmanlı saray teşkilatı tarihinde, Osmanlı maliyesini meydana getiren dairelerden her birine de “kalem” adı verilirdi. Devletin amme hizmetlerinin görüldüğü her kapıya, resmi daireye de kalem, devlet memurlarına da “kalem efendisi” denmiştir. Osmanlılarda kalem, sadece devlet işlerinin görüldüğü bürolar değildi. Aynı zamanda buraları, oraya çocuk denecek yaşta alınan gençlerin, eğitim ve terbiye gördükleri birer ilim ve irfan kaynağı, birer mektep (okul) mahiyetindeydi. Osmanlının birçok ilim ve sanat adamları, kalemlerden yetişmiştir. Kaleme alınan çocuk, kalem amiri tarafından edebi, terbiyesi, güzel ahlakı, ilim ve irfanı ile tanınmış, yaşlı ve tecrübeli bir Osmanlı efendisinin yanına verilirdi. Bu mürebbi katip, kendini manevi bir baba kabul edip, çocuğun yetiştirilmesini bir vazife, bir mesuliyet, bir şeref ve haysiyet meselesi kabul ederdi. Ona şefkat ve merhametle, acıyarak her türlü mesleki bilgiyi, güzel yazı yazmayı öğretir, kalemde evrakın nasıl işlem gördüğünü anlatırdı. Bir yandan da çocuğun her türlü kabiliyetini araştırır, kalemde Arapça, Farsça ve batı lisanlarından birini öğretir, bilgi ve görgüsünü arttırmaya çalışırdı. Sonra uygun bir ünvan ile vazifeye tayin edilirdi.

  Yazı aleti olan kalem, ilim için lüzumlu bir malzemedir. İlmin zabtı ve böylece korunması kalem ile olur. Kalem, siyaset ilmini de mecazen ifade etmektedir. Milletlerin kaderinde silahla, kılıçla elde edilen çok hak ve menfaatleri kalemle, yani masa başında yok olup gitmiştir. Çok kere harp sonundaki anlaşmalarda kalemi, siyaseti kuvvetli olan kazanmıştır. Kalem; ilim, irfan ve kültürün de sembolüdür. Bu manasıyla kalemde kuvvetli ve devamlı olan milletler, yalnız silah bakımından üstün olan milletleri daima yenmişlerdir. Atalarımız bu hakikatı “kalem kılıçtan keskindir” vecizesiyle anlatmışlardır.

  Kalem, çeşitleri, yapısı ve yapılışı, kullanılış yerleri ve şekilleri itibarıyla birçok isimler ile anlatılmaktadır. Kalemin yazı hayatında kullanılmaya başlaması da çok eski bir tarihe dayanır. Orta çağda, yumuşak ve kızıl bakır, gümüş ve altından yapılmış iğneler veya içine erimiş kurşun akıtılmış deri tüpler, kalem olarak kullanılmıştır. 1564’te grafit madenlerinin bulunmasıyla, grafitten kalemlerin yapımına başlanmıştır. 1792’de, grafit ve kil karışımından, çevresi sedir ağacı tahtasıyla kaplanmış kalemler yapıldı. Bu kalemler, bugün kullandığımız “kurşun kalemi”nin başlangıcı oldu. Bu tarihlerden günümüze kadar kalem yapım sanatında büyük ilerlemeler ve gelişmeler olmuştur. Hele Kur’an-ı kerim yazısı olan Arap harflerinin hattında (yazılmasında) öyle sanatlar ve kalemler geliştirilmiştir ki, bugün dahi bunlar orijinalliğini korumaktadırlar.

 7. Ziyaretçi
  Milattan önce, mağara adamı yaşadığı mağaranın duvarlarına taş ile resimler çizmeye başladı. Resimler, av zaferleri ya da mahsuller gibi günlük yaşamlarıyla ilgiliydi. Güneybatı Afrika Namibya’da bulunan Apollo bölgesindeki duvarların tarihteki en eski kaya resimleri olduğuna inanılmaktadır.Kağıttan önce insanlar kil yada balmumu üzerine yazmak için metal çubuk veya kemik gibi keskin objeler kullanıyorlardı.

  Linklerimizi üyelerimiz görebilir Uslanmam üyeliği için tıklayın.
  6000 yıl kadar önce, milattan önce 4000 yıllarında, Mısırlılar papirüs adı verilen kağıt benzeri ilk maddeyi icat ettiler. Papirüs ezilip ince ve dayanıklı bir yüzey haline getirilmiş kamışlardan yapılmıştı. İngilizce paper kelimesi aslında ’papirüs’ kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanlılarında aynı amaçla hayvan derisinden yapılmış bir tür parşömen kullandıkları bilinir. Parşömen yada papirüse yazmak için bir şeylere ihtiyaç vardı. Kemikler ve metal sopalar papirüs üzerinde uzun süre kullanılamıyordu. Böylelikle Mısırlılar papirüs için mükemmel bir kamış kalem yarattılar. Bunlar çoğunlukla içi oyuk, boru şeklinde bambu denilen bataklık sazlarıydı. Böylelikle, Eski Mısırlılar bambu çubuklarını bugünkü kalemin ilkel formuna dönüştürdüler. Bir ucunu keserek kalem ucu şeklini verdiler. Sıvıya batırarak yada çubuğu mürekkeple doldurarak kamışın ucuna sıvı akışını sağladılar.

  Tarihte uzun süre kullanılan diğer bir yazma aracı da tüy kalemdir. 1300 yıl önce Milattan sonra 700’lerde ortaya çıkmıştır ve kuş tüyünden yapılmış bir kalemdir. İlkbaharda kuşların sol kanatlarından en dıştaki 5 tüy kopartılır. Sol kanadın seçilme nedeni tüylerin dışa doğru kavis yapması ve sağ elle yazan birine süreklilik sağlamasıdır. Kaz tüyleri en yaygın kullanılanıdır, kuğu tüyleri yüksek kalitelidir ancak az bulunur ve pahalıdır. Çok iyi yazmak için karga tüyleri en iyisidir, daha sonra kartal, baykuş, atmaca ve hindi tüylerini sıralayabiliriz. Tüy kalemler sadece bir hafta kullanılıyordu ve yenilemek gerekiyordu. Kullanımlarındaki diğer dezavantajlar ise hazırlanmalarının uzun zaman almasıydı.Günlük olayların yada sanat türlerinin gelişmesi açısından yazarların daha iyi kağıt ve kaleme sahip olması gerekliliği, insanın keşif yeteneğini yazı araçlarının geliştirmeye yönlendirdi. Bu durum 19 yy. da modern kalem sektörünün gelişmesine yol açtı.

 8. Ziyaretçi
  bilgi en büyük silahtır

 9. Ziyaretçi
  kalem düşüntüleri ve bütün içinden gelenleri yazmak için kullandığımız bir alettir bu bizim için önemlidir bu araç olmassa düşüntülerımız hep içimizde kalır

+ Yorum Gönder


kalem ile ilgili kompozisyon,  kalem ile ilgili kompozisyon örnekleri,  kalemle ilgili kompozisyon,  kalem ile ilgili kompozisyonlar,  kalem kompozisyon,  kalem kılıçtan keskindir kompozisyon