+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 622-632 yılları arasında Medine dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  622-632 yılları arasında Medine dönemi
  Hz.Muhammed s.a.v efendimizin Medine dönemi 2. Mineli
  Devamlı Üye

  MEDİNE DÖNEMİ (622-632)

  HİCRET (622)

  Nedenleri :

  İslamiyeti yaymak için daha iyi bir ortamın aranması
  Baskı ve işkencenin artması
  Medinelilerin daveti

  Sonuçları :

  İslamiyeti yaymak için uygun bir ortam bulunmuştur.
  Medine Site İslam Devleti kurulmuştur.
  Medine’de bulunan Yahudiler’le yazılı bir vatandaşlık antlaşması imzalanmıştır. Böylece ilk İslam anayasası ortaya çıkmıştır.
  Şam ticaret yolunun güvenliği Mekkeli müşrikler açısından tehlikeye girmiştir.
  Hicri takvime başlangıç kabul edilmiştir.
  İlk nüfus sayımı yapılmıştır.
  Muhacir ile Ensar kardeş


  HZ. PEYGAMBER DEVRİ SİYASİ OLAYLARI
  Gazve : Hz. Peygamberin bizzat katıldığı savaşlardır.
  Serriye : Hz. Peygamberin görevlendirdiği komutanın yaptığı savaşlardır.

  BEDİR SAVAŞI (624)


  SEBEBİ :

  Müslümanların yağmalanan mallarına karşılık Ebu Süfyan yönetimindeki kervanın mallarına el koymak istemeleri.
  Mekkelilerin Müslümanlar’ı ortadan kaldırmak istemeleri.

  SONUÇLARI :

  Müslümanlar ilk askeri zaferlerini elde etmişlerdir.
  Müslümanlar’ın kendilerine olan güvenleri artmıştır.
  Elde edilen ganimetlerin 1/5’i hazineye aktarılırken, 4/5’i savaşa teşvik amacıyla savaşanlara dağıtılmıştır.
  Esirlerden on Müslüman’a okuma yazma öğretenler serbest bırakılmıştır.
  Medine’deki Yahudiler’in bir kısmı sürülmüştür.
  Şam ticaret yolu kısmen Müslümanlar’ın denetimine geçmiştir.

  Uhut Savaşı’na sebep olmuştur.

  UHUT SAVAŞI (625)


  SEBEBİ : Mekkeliler’in daha fazla kuvvetlenmeden Müslümanlar’ı yok etmek ve Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri.
  SONUÇLARI : Uhut Dağı’nın eteğinde meydan gelen savaşta önce başarı elde edilmişse de sonradan ağır kayıplar verilmiştir. Savaştan kesin bir netice alınamamış, bir kısım Yahudiler Medine’den sürülmüştür.
  Ayrıca Hz. Peygamber’in emrine itaatin ne derece önemli olduğu anlaşılmıştır.

  HENDEK SAVAŞI (627)

  SEBEBİ : Son bir darbe ile Medine’yi ele geçirerek Müslümanlar’ı ortadan kaldırmak ve daha önceki savaşların intikamını almak amacıyla müşriklerin saldırmasıdır.

  SONUÇLARI :

  Selman-ı Farisi’nin teklifiyle kazılan hendekleri geçemeyen müşrikler ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir.
  İçerde karışıklık çıkarmak isteyen Yahudiler’in kalan kısmı da Medine’den sürülmüştür.
  Bir dönüm noktası özelliği gösterir.
  Müslümanlar’ın son savunma savaşıdır.

  HUDEYBİYE BARIŞI (628)


  Müslümanlar1500 kişilik bir grup halinde hac yapmak için Mekke’ye hareket etmişlerse de Mekkeliler buna müsaade etmemiş ve bir anlaşma yapılmıştır.
  MADDELERİ :

  İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak.
  Bu yıl hac yapılmayacak ertesi yıl 3 günlüğüne müsaade edilecek.
  Velisinin izni olmadan Müslüman olan gençler Medine’ye alınmayacak, Medine’den kaçanlar Mekke’ye alınabilecek.
  Başka kabilelere asker ve silah yardımı yapılmayacak.

  ÖNEMİ : Müslümanların siyasi varlığı Mekkeli müşrikler tarafından ilk kez resmen tanınmıştır.

  SONUÇLARI :

  Barış 2 yıl sonra Mekkeliler tarafından bozulmuştur.
  2 yıllık barış dönemi İslamiyetin büyük bir hızla yayılmasına sebep olmuştur.
  Medine’ye alınmayan, Mekke’ye de dönemeyen genç Müslümanlar Mekke ticaretine zarar vermişler, Mekkeliler bu maddenin değiştirilmesi için teklifte bulunmuştur.
  Hayber Yahudileri yalnız bırakılarak Hayber’in fethi kolaylaşmıştır.
  Komşu devletlere ve kabilelere elçiler gönderilerek İslama davet edilmiştir.

  Müslümanların ilk siyasi başarısıdır.

  HAYBER’İN FETHİ


  Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamak ve sürekli karışıklık çıkaran Yahudiler’i cezalandırmak amacıyla düzenlenen bir sefer ile Hayber fethedilmiştir.
  ÖNEMİ : Şam ticaret yolunun güvenliği kesin olarak sağlanmıştır.
  Not : Arap olmayan bir kavimle yapılan ilk savaştır.

  MUTE SAVAŞI (629)


  Hz. Peygamber’in gönderdiği elçinin, Bizans’ın Basra valisi tarafından şehit edilmesi üzerine bir ordu gönderilmişse de kalabalık Bizans ordusu karşısında ağır kayıplar verilmiştir. Komutayı alan Halit Bin Velid orduyu başarılı bir şekilde geriye çekmiştir. Savaştan kesin bir sonuç alınamamıştır.
  Not-1 : Serriyedir.
  Not-2 : Bizans ile yapılan ilk savaştır.
  Not-3 : Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.

  MEKKE’NİN FETHİ (630)

  İslamiyetin önündeki en büyük engel olan Mekkeli müşrikler anlaşmayı da bozunca, Müslümanlar on bin kişilik bir orduyla Mekke üzerine gitmişler, önemli bir direnişle karşılaşmadan şehre girmişlerdir. İlk olarak Kabe putlardan temizlenmiştir. Gösterilen hoşgörü karşısında Mekkeliler İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
  Not : Arabistan’da siyasi birliğin sağlanması yolunda büyük bir adım atılmıştır.


  HUNEYN SAVAŞI (630)


  Mekke’den kaçan müşrikler diğer bazı Arap ve Yahudi kabileleriyle birleşerek Huneyn’de toplanmışlardır. İslam orduları zor duruma düşmüşse de toparlanarak müşrikleri bozguna uğratmışlardır.

  TAİF SEFERİ (630)


  Taif üzerine bir sefer düzenlenmişse de ele geçirilememiş, ertesi yıl Taifliler’in kendiliğinden Müslüman olmalarıyla Taif İslam topraklarına katılmıştır.
  Not : Huneyn’de alınan 5000 esir serbest bırakılınca, Müslüman olmuşlar, bunu gören Taifliler de İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

  TEBÜK SEFERİ (631)


  Bizans İmparatoru’nun büyük bir orduyla Müslümanlar üzerine geldiği haberi üzerine Hz. Peygamber 30.000 kişilik bir orduyla harekete geçer. Tebük’e gelindiğinde seferin Sasaniler üzerine yapılacağı öğrenilir. Savaş yapılmadan geri dönülür. Bu sefer esnasında Gassaniler İslamiyet’i kabul etmiştir. Hz. Peygamber’in son seferidir.
  Not-1 : İlk karantina uygulaması burada görülür.
  Not-2 : Hz. Peygamber 632’de Medine’de hastalanarak vefat etmiştir.

  Not-3: Hz. Peygamber döneminde Arabistan’da siyasi birlik büyük ölçüde sağlanmıştır.
 3. Ziyaretçi
  çok guzel cevap bana çok yardımcı oldu tesekrler
 4. Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok çok yardımcı oldu

 5. Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok yardımcı oldu

 6. Ziyaretçi
  çok sağol çok işime yaradı

 7. Ziyaretçi
  teşkkürler cok güzel bir cevap )

 8. Ziyaretçi
  medine dönemindeki savaşları söyler misiniz ?

 9. Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok çok yardımcı oldu

 10. Ziyaretçi
  Çok İşime Yaradı

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


hz. muhammed dönemi 622-632,  622-632 medine dönemi,  peygamber efendimizin medine dönemi 622-632,  medine dönemi olayları,  622 632,  622-632