+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 123
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cevap: atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili şiirler

  bana atatürk ün askeri hayatı lazım ama en en kısası

  ATATÜRK’ÜN ASKERLİK HAYATI

  1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.
  1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Dernede görev aldı. İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 1 yıl sonra Derne Komutanlığına getirildi.
  Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.
  I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti.
  Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı.
  Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

  Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921).
  I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

  II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

  Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

  Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

  Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi.

  Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı.13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi.
  Cevap: atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili şiirler sayfa üç frmacil 3 Cevap: atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili şiirler

 2. Asel
  Bayan Üye
  Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ilgili şiirler

  Atatürk'ün kişisel özelliklerini anlatan şiirler


  Atatürk'ün bütün kişisel özellikleri ve kişisel özellikleriyle ilgili şiirler  "1919-1933"TEN BİR PARÇA
  O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a,
  Yürüdü etrafında ümitler suna suna
  Bu, ateşler içinde geçip gelmiş bir erdi,
  Göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi,
  Bu milyonla dert ona veriyordu başka hız,
  Yürüdü arkasında genç, ihtiyar, kadın, kız


  O kimdir? Bakışları deniz kadar yumuşak,
  Saçı güneşi emmiş bir demet altın başak
  O kimdir? Bir milletin sesi vardı ağzında,
  Ondört milyonun nabzı çarpıyordu nabzında
  O kimdir? Geçtiği yer dönüyor gün vurmuşa,
  Can veriyor sararmış ota, yaralı kuşa

  O kimdir? Gözlerinde bir tılsım gizleniyor,
  Bastığı topraklarda bahar filizleniyor
  Alev saçlı bir volkan bazı bir dağ başında,
  Bazı beliriyordu bir damla göz yaşında
  Güneşten birer oktu ondan gelen her emir,
  Bu okların altında eriyor dağ, taş, demir
  O kimdir? Milyonla Türk birleşip bir tek olmuş,
  Yıkılan memlekete kolları destek olmuş

  Öz yurdun içlerinde düşman kurarken pusu,
  Bir yandan da yürüdü Halife'nin ordusu
  Birisi gökyüzünden bombalar atıyordu,
  Biri elinde salip, biri elinde Mushaf,
  İçli dışlı düşmanlar geliyorlardı saf saf
  Bunların karşısında göğsü açık bir azim,
  Süngüye, topa karşı diyordu: Zafer bizim!

  Bunların karşısında ikişimşekli nazar
  Diyordu: Bu topraklar size olacak mezar!
  Vatan sürüklenirken bir uçurum ucuna,
  Dağılan kuvvetleri topladı avucuna
  Topladı avucuna yıldırımı, şimşeği,
  Yoktan var ediyordu Tanrı gibi her şeyi
  Kurşunlar gülle oldu, sopalar süngü oldu,
  Sınırlar baştan başa bir çelik örgü oldu
  Şimşek yüklü bulutlar ufku kaplarsa nasıl
  Bir süngü ormanıyle dağlar doldu muttasıl
  Bir kale heybeti var vatanın her taşında,
  Her işin başında O, her iş O'nun başında


  Faruk Nazif ÇAMLIBEL

  ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA
  Ne bulutlar gitti, ne padişahlardan bir haber geldi
  Kemal Paşa derler bir yiğit vardı
  Bu sefer de millet türkülerle Kemal Paşaya haber saldı

  V

  Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan!
  Savaş girer gibi yetiş bize!
  Yetiş bize, çöllerde bile olsan!
  İnanç doldur, güç doldur içimize!

  Bin kere yurdumuzu kurtaran!
  Bir görseydin ağlardın hâlimize!

  Kuşun kanadında türküler
  Kemal Paşanın gönlüne vardı,
  Cevabından önce kendi geldi

  VI

  Bir gemi yanaştı Samsuna sabaha karşı
  Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
  Selâm durdu tayfası

  Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
  Duman değildi bu!
  Memleketin uçup giden kaygılarıydı

  Samsun limanına bu gemiden atılan
  Demir değil!
  Sarılan anayurda
  Kemal Paşanın kollarıydı

  Selâm vererek Anadolu çocuklarına
  Çıkarken yüce komutan
  Karadenizin hâlini görmeliydi

  Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
  Kalktı takalar,
  İzin verseydi Kemal Paşa
  Ardından gürleyip giderlerdi
  Erzuruma kadar

  Bu ne inançtı ki, Kemal Paşa
  Atının teri kurumadan
  Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde

  VII

  Bir selâm gibi gitti Erzuruma,
  Bin selâm gibi geldi Sivasa Erzurumdan
  Dağlar alçaldı yol vermeğe,
  Temizlendi ılkımından karından

  Analar bacılar yola döküldü,
  Cephane taşıdı arkasından
  Irmaklar suyundan faydalattı,
  Ağaçlar daldasından

  Yer gök inledi bir yol daha
  Kurtuluş savaşından

  Düşman koymuş meydanları kaçıyordu

  XI

  Kattı Kemal Paşanın ordusu düşmanı uğruna
  Pişman eti anasından doğduğuna
  Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler,
  Veryansın etti topçu,
  Veryansın etti piyadeler


  Kattı Kemal Paşanın ordusu sürdü gitti,
  Yetiştikçe vurdu düşmana
  Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana
  On beş günde İzmiri dar buldu,
  Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu

  Kaçtı gemiler
  Alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı,
  Ahmetler, Bekirler, Aliler,
  Mahmutlar, Kâzımlar, İsmailler
  Peşlerinden yettiler,
  Diz çöküp Kordonboyuna
  Ta yürekten çekip tetiği
  Gemilere yaylım ateş ettiler

  Bu ne inançtı ki, Gazi Paşa!
  Atının teri kurumadan
  Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde

  XII

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Çünkü yurdumuzu sen kurtardın,
  Hasta, yorgun düşmüştük,
  Yaralarımızı iyice sardın

  Yiğittin, inanç doluydun yapıcıydın,
  Sanatkârdın, denizler kadar engin;
  Kimsenin görmediğini görürdü
  Sevgiyle bakan gözlerin

  Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet
  Yüzyıllar boyunca geri kalmış;
  Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz
  Her yanından yaralar almış

  Dedin ki: Bir güzel savaşmalı
  Kurmak için yeniden;
  Bilgiyle, inançla, çoşkunlukla
  "Övün, çalış, güven!"

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Işığısın bu yurdun
  Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize,
  Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun

  Hürriyeti sen yaydın içimize,
  Halkçıyız dedin halk içinden,
  İnançta hür yetiştirdin bizi,
  Borçluyuz sana ta derinden!
  Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
  Bu milleti temiz ellerin
  Sana borçluyuz ta derinden
  En büyüğü Mustafa Kemallerin!


  Cahit KÜLEBİ


 3. Ziyaretçi
  ATATÜRK ATATÜRK vatanın yılmaz rehberi, ATATÜRK Türklüğün ölmez önderi, ATATÜRK milletin en son lideri, ATATÜRK dünyada gurur kaynağım. SABİT İNCE aslında devamı var ama ben bu kadar yazdım devamına bakmanızı tavsiye ederim çok güzel bir şiir diğer şiirler gibi Diğer yazanlara da teşekkürler

 4. Ziyaretçi
  atatürküm canım benim kanım benim yurdumuz senle kurtuldu
  yoksa biz şu an yabancılar arasındaydık ve o yabancılar bizi yönetecekti

 5. Ziyaretçi
  ATATÜRK o, bir MİLLETE can veren.
  ATATÜRK o, bölünmez VATAN veren.
  ATATÜRK o, hanedan istemeyen.
  ATATÜRK o, MİLLET egemen diyen.
  ATATÜRK o, rütbelerini söken.
  ATATÜRK o, baş koyup da ter döken.
  ATATÜRK o, istikamet gösteren..
  ATATÜRK o, çağdaşlaşmış bir EREN..
  ATATÜRK o, andıkça güzelleşen..
  ATATÜRK o, beyinlere yerleşen..
  ATATÜRK o, lâyıkı laik eden..
  ATATÜRK o, TÜRKLÜĞÜ faik eden..
  ATATÜRK o, salt bedeniyle ölen.
  ATATÜRK o, gönüllere gömülen.
  ATATÜRK o, fânice göçüp giden.
  ATATÜRK o, her gün doğan yeniden.
  ATATÜRK o, en son sözü söyleyen
  ATATÜRK o, ' NE MUTLU TÜRKÜM' diyen..
  ATATÜRK o, ilkesiyle izlenen.

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 123


atatürkün kişilik özellikleri ile ilgili şiirler,  atatürkün kişisel özellikleri ile ilgili şiirler,  atatürkün kişilik özelliklerini anlatan şiirler 2 kıtalık,  atatürkün kişilik özellikleri ile ilgili şiir,  atatürkün özellikleri ile ilgili şiirler,  atatürkün kişilik özellikleri ile ilgili 2 kıtalık şiirler