+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tsk nın önemi ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tsk nın önemi ve görevleri
  kimse bilmiyormu bana çok lazım birisi bulup bu siteye yazsın lütfeeen 2. Mine
  Devamlı Üye

  Türk Silahlı Kuvvetleri (T.S.K.)  TSK'nın vazifesi Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olup, 2000'li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde reaksiyon göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak, iç ve dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için;

  Caydırıcılık,
  Güvenlik / Harekat Ortamının Şekillendirilmesi,
  Savaş Dışı Harekat (Barışı Destekleme Harekatı, Doğal Afet Yardım Harekatı ve İç Güvenlik Harekatı),
  Kriz Yönetimi,
  Sınırlı Güç Kullanımı,
  Konvansiyonel Harp,
  gibi faaliyetleri icra etmektir. Bu bağlamda, değişik görevleri ifa edebilecek, çok rollü elastiki birliklerin teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her hava şartlarında harekat imkan ve kabiliyeti gibi kuvvet çarpanlarına sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir.
  Global ve bölgesel dengelerin henüz tam olarak oluşmadığı içinde bulunduğumuz politik ve askeri ortamda, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı sıra, iç ve dış tehditlere karşı ülke savunmasını sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yeniden yapılanmasında aşağıdaki kabiliyetlerin idame edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  Caydırıcı askeri gücün idamesi,
  Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme sistemleri,
  Üstün hareket kabiliyeti ve ateş gücü,
  Silahlı Kuvvetlerin nicelikten çok niteliği esas alan, ileri teknoloji ürünü silah ve sistemler ile teçhiz edilmesi,
  Her hava ve her ortamda gece ve gündüz şartlarında harekat icra etme kabiliyeti,
  Kitle imha silahlarına karşı hava/füze savunma ve NBC korunma kabiliyeti,
  Stratejik intikal,
  Müşterek ve Birleşik Harekat icra etme kabiliyeti,
  Klasik savaşın yanında, barışı destekleme, terörle mücadele, doğal afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, sınırlı güç kullanımı, abluka, ambargo, insani yardım, göçü önleme gibi değişik harekat türlerini ifa etme kabiliyeti.
  TSK yeniden yapılanma faaliyetlerini, soğuk savaş sonrası oluşan yeni politik-askeri stratejik ortam, Türkiye'nin güvenliğine yönelik iç ve dış tehdit, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde sürdürmektedir.

  Türkiye'nin Savunma Politikası


  ki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya çıkan güç boşluğu, küresel belirsizliği artırmış ve bu bölgelerde jeopolitik boşluk alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan terör eylemlerinin ardından, asimetrik tehditler dünya gündemine taşınmıştır. Kuzey Osetya’da yaşanan okul baskını, asimetrik tehdidin en belirgin şekli olan “terorizm”in boyutlarının nerelere varabileceğini dünya kamuoyuna göstermiştir.
  Bu kapsamda, Türkiye’nin güvenlik kaygıları temel olarak;
  - Terorizm,
  - Uzun Menzilli Füzeler ve Kitle İmha Silahlarının yayılması,
  - İrticai Faaliyetler ve
  - Bölgesel Çatışmalardan kaynaklanmaktadır.
  Jeostratejik konumu itibariyle Dünyanın en istikrarsız bölgeleri olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’nun ortasında yer alan Türkiye’nin Savunma Politikası; ülkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmaktadır.
  Bu bağlamda, Türkiye; Savunma Politikasında;
  - Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmayı,
  - Çevresinde bir “Barış ve Güvenlik Kuşağı” oluşturmayı,
  - Bölgesinin barış ve güvenliğine katkıda bulunmayı ve bunu geniş bölgelere yaymayı,
  - Bulunduğu bölgeye ve ötesine yönelik strateji ve güvenlik üreten bir ülke olmayı,
  - Ülkelerle iş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için girişimlerde bulunmayı hedef olarak seçmiştir.
  1923 yılında kuruluşundan bugüne kadar, savunma politikasını Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi çerçevesinde şekillendiren Türkiye, küresel ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik girişimlere aktif bir şekilde katılım yönünde gayret göstermektedir.
  Türkiye, sorunlara barışçı yollardan çözüm bulunmasını, çözüm bulunamaması halinde, çatışmaların kısa sürede durdurularak kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini esas alan bir politika izlemekte ve bu politikanın gereği olarak da, barışı destekleyen tüm faaliyetlere katkıda bulunmaktadır.


  TSK'nın Savunma Organizasyonu
  Bakanlar Kurulu, milli güvenliğin sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin ülke savunması için hazırlanmasından TBMM'ne karşı sorumludur. Ancak, savaş hali ilanı yetkisi ile TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı ülkelere mensup Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'ye gelmesine izin verilmesi yetkisi TBMM'ne aittir.
  Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan Savunma Politikası çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlara göre; bütçe hizmetleri, asker alma, seferberlik, silah, araç, gereç ve her türlü ihtiyaç maddelerinin tedariki, araştırma-geliştirme, askeri adalet, inşaat ve savunma sanayi hizmetlerini yürütmektedir.
  Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komutanı olarak, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olup, görevlerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumludur. Genelkurmay Başkanı, TSK'nın topyekün komuta-kontrolü, harbe hazırlığı ve askeri harekatın etkin bir şekilde sevk ve idaresinden sorumludur. Savaş zamanında Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir.
  Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, kendi görevlerini icra ederken, yakın koordinasyon ve işbirliği içinde hareket etmektedirler.

  Genelkurmay Başkanları


  M. İsmet İNÖNÜ
  Orgeneral
  3 Mayıs 1920 - 10 Kasım 1921
  Fevzi ÇAKMAK
  Mareşal
  12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 (Orgeneral)
  3 Mart 1924 - 12 Ocak 1944 (Mareşal)  M.Kazım ORBAY
  Orgeneral
  12 Ocak 1944 - 30 Temmuz 1946  Salih OMURTAK
  Orgeneral
  1 Ağustos 1946 - 8 Haziran 1949  A. Nafiz GÜRMAN
  Orgeneral
  10 Haziran 1949 - 6 Haziran 1950  M. Nuri YAMUT
  Orgeneral
  5 Haziran 1950 - 10 Nisan 1954
  A. Nurettin BARANSEL
  Orgeneral
  28 Mayıs 1954 - 25 Ağustos 1955  İ. Hakkı TUNABOYLU
  Orgeneral
  25 Ağustos 1955 - 10 Ekim 1957
  İ. Feyzi MENGÜÇ
  Orgeneral
  11 Ekim 1957 - 22 Ağustos 1958  M. Rüştü ERDELHUN
  Orgeneral
  23 Ağustos 1958 - 27 Mayıs 1960  Ragıp GÜMÜŞPALA
  Orgeneral
  3 Haziran 1960 - 4 Ağustos 1960
  Cevdet SUNAY
  Orgeneral
  4 Ağustos 1960 - 16 Mart 1966  A. Cemal TURAL
  Orgeneral
  16 Mart 1966 - 16 Mart 1969  Memduh TAĞMAÇ
  Orgeneral
  16 Mart 1969 - 29 Ağustos 1972  Ö. Faruk GÜRLER
  Orgeneral
  29 Ağustos 1972 - 6 Mart 1973  Semih SANCAR
  Orgeneral
  6 Mart 1973 - 7 Mart 1978  A. Kenan EVREN
  Orgeneral
  7 Mart 1978 - 1 Temmuz 1983  Nurettin ERSİN
  Orgeneral
  1 Temmuz 1983 - 6 Aralık 1983  M.Necdet ÜRUĞ
  Orgeneral
  6 Aralık 1983 - 2 Temmuz1987  Necip TORUMTAY
  Orgeneral
  24 Temmuz 1987 - 3 Aralık 1990  Doğan GÜREŞ
  Orgeneral
  6 Aralık 1990 - 30 Ağustos 1994
  İ.Hakkı KARADAYI
  Orgeneral
  30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998  Hüseyin KIVRIKOĞLU
  Orgeneral
  30 Ağustos 1998 - 28 Ağustos 2002  Hilmi ÖZKÖK
  Orgeneral
  28 Ağustos 2002 - 28 Ağustos 2006

  Yaşar BÜYÜKANIT
  Orgeneral
  28 Ağustos 2006
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı subay, astsubay ve uzman erbaşlara iç güvenlik eğitimi Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Destek Komutanlığı’na bağlı Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda veriliyor. Erbaş ve erlerin eğitimi faaliyetleri ise 2006 yılında kurulan Isparta’daki İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezinde yürütülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri ise Foça’daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ile Kırklareli’nin Vize ilçesindeki İç Güvenlik Tatbikat ve Eğitim Merkezi’nde eğitim görüyor.


  Standartların üzerinde

  Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, terörle mücadeleye katılan birliklere verilen eğitimlerin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. TSK’da komando temel eğitimi 9 hafta sürüyor. Komandolara 21 hafta süreyle de ihtisas eğitimi veriliyor. Böylece askeri personel terörle mücadele operasyonlarına katılmadan önce 30 hafta süreyle komando eğitimi almış oluyor. ABD’nin “Ranger” adı verilen özel birlikleri sadece 8 haftalık bir eğitimden geçilyor. Aynı eğitim İngiltere’de 10 hafta, İsrail’de 5 hafta ve İtalya’da 6 hafta sürüyor.

  Tuğgeneral Gürak, “Özellikle iç güvenlik eğitimlerinde, personele zor arazi ve hava koşullarında karşılaşacağı problemleri yenecek şekilde iç güvenlik bölgesine benzer arazide eğitim verilmektedir” dedi.


  Hayatı idame eğitimi

  İç güvenlik bölgesinin sarp arazi yapısı nedeniyle dağcılık eğitimine ayrı bir önem verildiğini anlatan Gürak bu süreci, “Eğitimin bir parçası olarak bir hafta boyunca hiç bir imkan verilmeden personelin kendi kendisine hayatı idame ettirmesi öğretilmektedir. Bu eğitimde askerlere arazide bulduğu yiyecekleri tanıma, yakalama ve pişirmenin uygulamalı olarak gösterilmektedir” diye anlattı.  PKK’nın taktikleri öğretiliyor

  İç güvenlİk eğitiminde kol bütünlüğü içinde harekat icra etmeye yönelik eğitimler verildiğini de aktaran Tuğgeneral Gürak, “Bölücü terör örgütünün taktik ve teknikleri ile ilgili olarak tüm personel eğitilmeden iç güvenlik bölgesine gönderilmemektedir” dedi.

  Tuğgeneral Gürak askerlere verilen diğer eğitimleri şöyle sıraladı:

  * Kış ve şiddetli soğuklarda arazide donmadan barınma.

  * Uzun mesafeyi asgari 30 kilogram teçhizatla yürüyecek dayanıklılığa sahip olacak mukavemet artırıcı eğitimler. 20, 30, 40 kilometre ve daha uzun mesafeli mukavemet yaya yürüyüşleri.

  * Gece şartlarına alışma ve gece görüş cihazlarını tanıma ve kullanma ile gece şartlarında uzun süreli harekat icra edecek bedeni güce sahip olma eğitimi.

  * Her türlü silah ve teçhizatın etkin kullanılmasını öğrenme ve gerçeğe yakın ortamlarda atışlar.

  * Ateş altında ilerleme ve çatışma ortamına alıştırma.

  * Hava hücum harekatı ve helikopter yönlendirme.

  * El yapımı patlayıcıları arayıp bulma.

  * İlk yardım ve sağlığı koruma.

 4. Mine
  Devamlı Üye
  TSK'nın amacı uçak üretmek


  Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede teknolojiyi en üst seviyede kullanmayı hedefliyor. Bunun örneği ise insansız hava araçları. Kısa süre havada kalabilen kısa menzilli mini uçaklar askerlerin kullanımına verildi. Sırada yine Türkiye'de üretilecek olan 24 saat havada kalabilen daha büyük boy insansız hava araçları var.

  İnsansız hava uçakları PKK'ya karşı yürütülen mücadelede özellikle son bir yılda gündeme geldi. Ve Türkiye araçların hemen her çeşidinden üretim için hızlı çalışıyor. Yürütülen projeler hakkında Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Plan Bütçe Komisyonu'na bilgi verdi.

  Mini döner kanatlı yani helikoptere benzeyen insansız hava araçları 2009 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Üzerindeki kameralarla eşzamanlı görüntü iletme özelliğine sahip mini helikopterler, yüksek manevra kabileyeti nedeniyle dağlık bölgelerde kullanılabilecek.

  Taktik insansız hava aracının yani mini uçaklara göre daha büyük araçların tasarım çalışmaları sürüyor. 24 saat havada kalabilen operatif insansız hava araçları da üretim aşamasında.

  Araç rüzgar tüneli testinden geçti. İlk uçuşunu ise 2009 yılında yapacak. TSK'ya 2010 yılında teslim edilmesi öngörülüyor. Böylece Türkiye , Amerika ve İsrail'den bu araçları kiralamak ya da satın almak zorunda olmayacak.

  Üretimi tamamlanıp Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen araçlar ise mini İHALAR. Yani elle fırlatılabilen insansız hava araçları.

  Yani birlik önden insansız hava aracını göndererek, gideceği yolda terörist olup olmadığını görebilecek. Tamamen yerli firmalarca üretimi yapılan mini insansız hava aracı kısa mesafelerde alçak uçuş yapabiliyor.


 5. Ziyaretçi
  Bütün Arkadaşlarıma tewşekürlerimi iletireim

 6. Ziyaretçi
  çok teşekkürler

+ Yorum Gönder


türk silahlı kuvvetlerinin önemi ve görevleri,  türk silahlı kuvvetlerinin önemi ve görevi,  türk silahlı kuvvetleri önemi ve görevleri,  türk silahlı kuvvetlerinin görevi ve önemi,  tsknın önemi ve görevleri,  türk ordusunun önemi ve görevleri