+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Trafik polisleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Trafik polisleri hakkında bilgi
  bilgi edınmek istiyorum 2. Mine
  Devamlı Üye

  trafik polisleri hakkında bilgi


  Trafik Polisinin Görevleri Nelerdir?


  Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
  Görev Yetkileri
  Araçları, Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek

  Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

  El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

  Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

  Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

  Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

  Sürücülerin belgelerini vermek,

  Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

  Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

  Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

  Ayrıca bu Karayolları Trafik Kanunuyla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır

 3. Ziyaretçi
  çok güzeldi çokk teşekürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 4. Ziyaretçi
  BeN Bu SiTeDe ArAdIğImI BuLaMaDıM!AmA GüZeL BiLgİlER vErİlMiŞ!BiZe YaRdImCı OlDukLaRı İçİn bU SiTeYi TeBrİk EDiYoRuM vE bU SiTeYİ dEStEkLiYoRuM (: (: (:

 5. Ziyaretçi
  istediğim herşey burda çok güzel bir site takip etmek isterim ve sizi dstekliyorum

 6. Ziyaretçi
  çok güzel ! çççççççoookkkk iiiiiiiiiiiiyyyyyiiiiiiii

 7. Ziyaretçi
  çok güzel :v
  çok iyii sizee de tavsiye edrimmm

 8. Ziyaretçi
  )))) 4. sınıf öğrencilerine göre bi çoqq güzelll)

 9. Ziyaretçi
  çok güzel bilgi ama başlıkları yanlış bunun için öğretmenim puan kıabilir

 10. Ziyaretçi
  çok iyi bilgiydi çok güzeldiiiiiiiiii teşekkürlerrrrrrrrrrr

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


trafik polisi hakkında bilgi,  trafik polisleri hakkında bilgi,  trafik polisi hakkında bilgiler,  trafik polisi ile ilgili bilgiler,  trafik polisi ile ilgili yazı,  trafik polisi ile ilgili bilgi