+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hayvanları bitkilerden ayıran özellikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvanları bitkilerden ayıran özellikler nelerdir
  hayvanları bitkilerden ayıran özellikler nelerdir? 2. VazeLin'
  Yeni Üye

  Acaba biri bu soruyu yanıtLıyabiLirmi?
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  Bir şeylere rastladım aynısı kopyaladım umarım aradığınız bilgilerdir..

  Canlılar dünyasının en önemli gruplarından biri bitkiler, öbürü hayvanlardır. Fotosentezle kendi besinini kendisi üretebilen, kökü, gövdesi ve yaprakları olan üstün yapılı bitkiler bu özellikleriyle hayvanlardan kolayca ayırt edilebilir. Oysa evrimin daha alt basamaklarında bitkilerle ya da hayvanlarla ortak özellikler taşıyan, ama gerçek anlamda ne bitki, ne de hayvan sayılabilen pek çok canlı vardır. Uzmanlar, sınıflarıdırmada büyük güçlük çıkaran bu ilkel ve basit yapılı Canlıları bugün bitkiler ve hayvanlar âleminin dışında tutma eğilimindedir. Ama geleneksel sınıflarıdırmaya bağlı kalan bazı bilim adamları, birçok özelliğiyle bitkilere benzeyen suyosunları (algler) ile mantarları tallıbitkiler adıyla bugün bile bitkiler âleminden sayarlar. Oysa bu Canlıların, üstün yapılı bitkilere özgü gövde, yapraklar ve iletim damarları gibi Özelleşmiş dokuları yoktur; hücreleri, tal denen basit ve özelleşmemiş ipçikler ya da katmanlar halinde bir araya toplanmıştır. Buna benzer temel farklılıkları göz önüne alarak mantarları ve suyosunlarını bitkilerden ayıran yeni sınıflarıdırmalarda ise bu canlılar, bitki ve hayvan benzeri bütün tekhücrelileri içeren Protista âlemi içinde sınıflarıdırılır; hatta mantarlar ayrı bir âlem olarak kabul edilir. Canlıların sınıflarıdırılmasını genel çizgileriyle ansiklopedinin CANLILAR maddesinde bulabilirsiniz. {Ayrıca bak. MANTARLAR; Yosunlar.)
  Bitkilerin yüz binlerce değişik türü vardır. Bu türlerin boyutları, ancak mikroskopla görülebilen bazı yaprakyosunları gibi çok küçük bitkilerden başlayıp, California'nın kıyı sekoyalan gibi yaklaşık 90 metre boyundaki dev bitkilere kadar uzanır. Bitki türleri açısından dünyanın en zengin bölgesi olan, Kuzey Kutbu ile tropik iklim kuşağı arasındaki enlemlerde 300 bin kadar bitki türünün bulunduğu sanılmaktadır.
  Bitkilerin Genel Özellikleri
  Bütün canlılar hücre denen temel yapı birimlerinden oluşur. Bitkiler ve hayvanlar gibi üstün yapılı canlılarda bu hücreler, her birinin ayrı bir işlevi olan organları ya da özelleşmiş dokuları oluşturacak biçimde bir araya toplanmıştır. Canlının yaşamını sürdürmesini sağlayan beslenme, büyüme, solunum ve üreme gibi temel işlevlerin yerine getirilmesinden bu organlar sorumludur. Ama bu ortak özelliklere karşılık, hem hücre yapısı, hem de bazı yaşamsal işlevler açısından bitkiler ile hayvanlar arasında belirgin farklılıklar göze çarpar. Örneğin bitki hücresinin, hayvan hücresinden farklı olarak, büyük ölçüde selülozdan oluşmuş sertçe bir hücre duvarı ve kloroplast denen organelleri vardır {bak. HÜCRE). Böylece bitkiler, kloroplastlardaki yeşil renkli klorofil pigmentinin yardımıyla güneş ışığını (enerjisini) soğurup, fotosentez denen bir süreçle kendi besinini üretebilir. Fotosentez yeteneği olan yeşil bitkiler arasında, yaşamını öbür yeşil bitkilere bağımlı olarak sürdüren asalak bitkilerin sayısı pek azdır. Oysa hayvanlar, yAşamaları için gerekli olan besin maddelerini bitkisel ve hayvansal yiyeceklerle dışarıdan almak zorunda olan dışbeslek canlılardır {bak. Beslenme).
  Bitkiler de hayvanlar gibi büyüyüp gelişir ve yeni hücreler üreterek yaralı dokularını onarabilir. Ama erişkin yaşa gelen bir hayvanın büyümesi durduğu halde, bitkilerde büyüme olayı yaşam boyunca sürer. Bu sonsuz büyüme özelliği de bitkiler ile hayvanları ayıran temel farklardan biridir.
  Bütün canlılar gibi bitkiler de dış uyaranlara bir tepkiyle yanıt verir ve çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabilir. Bitkiler özellikle dokunma, su, yerçekimi, güneş ışığı ve kimyasal maddeler gibi uyaranlara karşı duyarlıdır. Bitkinin genellikle uyan kaynağına doğru dönerek verdiği bütün tepkisel yanıtlara yönelim (tropizm) denir. Bu tepkilerin en sık karşılaşilan biçimleri ışığa yönelim (fototropizm), yerçekimine ya da yere yönelim (jeotropızm), kimyasal maddelere yönelim (kemotropizm), suya yönelim (hidrotropizm) ve elektriğe yönelimdir (elektrotropizm ya da galvanotropizm). Örneğin bir bitki baş aşağı çevrilse bile, kökleri gene toprağa, tepesi de güneşe dönük olacak biçimde büyümesini sürdürür. Küstümotunun yapraklarına dokunulduğu anda yaprakçıklar birbirinin üstüne kapanır. Sarmaşık ya da üzüm asması gibi sanlıcı ve tırmanıcı bitkilerin sülükleri de dokunmaya karşı duyarlıdır; bu sülükler yakındaki bir dala ya da tele değdiğinde bu desteğe sarılarak bitkinin yukarıya doğru tırmanmasını sağlar. Çiçeklerin taçyaprakları genellikle ışığa duyarlıdır; güneş doğunca açılır, güneş batınca kapanır. Bitkilerin yaprakları da çoğu kez güneş ışığına yönelir.
  Yönelim sırasındaki bu kısıtlı hareketler dışında bitkilerin hayvanlar gibi yürüyerek, sürünerek, yüzerek ya da uçarak yer değiştirme olanağı yoktur. Bütün yaşamlarını bulunduklan yere bağlı olarak sürdürmek zorundadırlar.
  Aralanndaki bu temel aynlıklara karşılık, Canlıların yaşamsal işlevlerinden biri olan üreme olayı üstün yapılı bitki ve hayvanlarda hemen hemen aynıdır. Hayvanlarda olduğu gibi tohumlu bitkilerde de erkekorganın ürettiği sperma hücresi dişiorganın ürettiği yumurta hücresini dölleyerek, bu tohumdan yeni bir canlının gelişmesini sağlar. Oysa bazı suyosunları ya da amip gibi basit yapılı canlılar doğrudan hücre bölünmesiyle çoğalır (bak. ÜREME). Bitkilerin yeryüzündeki dağılımı büyük ölçüde tohumlarının bir yerden bir yere taşınmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden bazı bitkilerin tohumları rüzgârda uçabilecek biçimde kanatlıdır; bazılarında hayvanların postuna tutunmalannı sağlayan kanca ya da dikenler bulunur. Bazı tohumlar da yerde yuvarlanarak ya da suda yüzerek bir yerden bir yere ulaşabilir.

 4. VazeLin'
  Yeni Üye
  Bitki ve hayvanlar arasındaki farklar ve buna örnekler.

  Hayvanların bulundukları yerden ayrılabilmelerine karşılık, bitkiler kökleriyle toprağa bağlıdırlar. Hayvanlar dışarıdan gelen etkilere karşı bir tepkide bulunurlar, bitkilerde bu yoktur. Budandıkları, koparıldıkları zaman bunu hissettiklerini belirten hiçbir tepkide bulunmazlar. Fakat bu özellikler bütün bitkiler için söylenemez. Zira bazı basit yapılı bitkilerde hareket ve duyarlık hayvanlarda olduğu kadar yaygındır. Örneğin bazı mavi su yosunları ışığın etkisi altında kımıldar. Bir cins ilkel mantar da selüloz zarları olmadığından amipler gibi yalancı ayaklar çıkararak hareket eder.

  Küstümotu, böçekçil bitkiler gibi bazı yüksek yapılı bitkiler değme, ışık, ısı gibi dış etkiler altında birtakım hareketler yaparlar. Buna Karşılık süngerler, selentereler, hayvanlar aleminden olmalarına rağmen sularda toprağa bağlı olarak yaşarlar yer değiştirmezler ancak ağır ve sınırlı hareketler yaparlar.

  Bitki hücrelerinde yaprak, gövde vs. gibi bazı organlara yeşil rengi veren klorofil adındaki boya maddesinin bulunuşu hücre zarlarının selülozdan yapılmış olması bitkilerle hayvanları ayıran bir özellik olarak gösterilebilir. Fakat bitkiler aleminde ki iki büyük sınıfı meydana getiren mantarlarla bakteriler hatta bazı çiçekli bitkiler klorofilsizdir. Mantar, yosun gibi basit yapılı bitkilerde de hücre zarı selülozdan değil, başka maddelerden yapılmıştır.

  Klorofilli bitkiler topraktan kökleriyle aldıkları madensel maddeleri bu boya maddesinin yardımıyla ayrıca güneş ışığının etkisiyle nişasta, şeker, yağ, yumurta akı gibi organik besinler haline sokup kendilerine mal ederler. Böylece bitkiler hayvanlar gibi beslenme bakımından diğer canlılara bağlı değildirler, kendi kendilerini beslerler.


 5. Ziyaretçi
  Çevremizde bulunan varlıkları canlılar ve cansızlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Bir varlığın canlı ya da cansız olduğunu belirleyen özellikleri vardır.
  Evimizdeki çiçekleri sular, akvaryumdaki balıkları besleriz. Ancak koltuk, sehpa ve sandalye gibi varlıkların beslenme ve su ihtiyacı yoktur.
  Yaptığımız gözlemlerle bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna kara verebiliriz.
  Canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özellikler vardır. Bu özelliklerden biri harekettir. Cansız varlıklar, dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemez.
  Canlılar yürüme, koşma, uçma, zıplama ve yüzme gibi hareketlerle yer değiştirebilir. Canlılar dışarıdan bir etki almadan da hareket edebilir. Canlılar uyarılara tepki verir. Cansızlar uyarılara tepki vermez. Bir çıtırtı duyan ya da çitanın kokusunu alan ceylan hemen kaçmaya başlar. Ancak bir taş parçası bu uyarılara hiçbir tepki vermez.


 6. Ziyaretçi
  fotosentez yapamaz ne çiçekli ne de çiçeksiz bitkidirler

 7. Asel
  Bayan Üye
  Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar:

  Bitki ve hayvan hücreleri arasında farklılıklar olmasına rağmen tüm hücreler;hücre zarı,stoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 temel bölümden oluşur.

  1. Hücre Zarı:

  Hücreyi dış ortamdan ayırır ve sarar. Hücreye şekil verir ve onu dış etkilerden korur. Üzerinde küçük delikler vardır. Bu delikler hücreye madde giriş çıkışını sağlar. Hücreye gerekli malzemeleri hücre içine alır. Hücre içinde oluşan atık maddeleri dışarı atar. Hücre zarı canlı,ince ve esnektir. Hücre zarı madde alışverişinde seçicilik gösterir. Kendisine gerekli olan maddelerin hücre içine girmesine izin verirken atık maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. Zararlı maddelerin hücreye girmesine izin vermez. Bu yapısı ile hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir.

  2. Stoplazma:
  Hücre zarıyla çekirdeğin arasını dolduran yumurta akına benzeyen sıvıdır. Hücre stoplazmasının içinde farklı görevleri olan bölümler vardır. Farklı canlılık olaylarının gerçekleştiği bu bölümlere organel denir. Hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri bu organellerde gerçekleşir. Hücredeki bu organellerin denetiminden düzenli ve uyum içerisinde çalışmasından hücre çekirdeğinin içindeki kalıtsal madde sorumludur. Hücre stoplazmasında bulunan organel ve görevleri şöyledir.

  a. Mitekondri:
  Hücreler farklı görevlerin yapılması için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Hücre için gereken enerji mitekondriler tarafından üretilir. Mitekondriler hücrenin enerji ocaklarıdır.

  b. Kloroplast:
  Yeşil bitkilerde bulunur. İnsan ve hayvan hücrelerinde bulunmaz. Kloroplast organeli en çok yeşil bitkilerin yapraklarında bulunur. Bitkilerin yeşil renkli olmasını kloroplastların içinde bulunan yeşil renk verici maddeler sağlar. Kloroplastlar bitkilerin güneş ışığını kullanarak besin üretmelerini sağlar.

  c: Koful:
  Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir. Bitki hücresindeki kofullar büyük ve az sayıdadır. Hayvan hücresindeki kofullar ise küçük ve çok sayıdadır. Genç bitki hücrelerindeki kofullar küçük,yaşlı bitki hücrelerinde ise büyüktür. Kofullar hücrede besin ve atık maddeleri depolamakta görevlidir.


 8. Ziyaretçi
  Bitki ve Hayvanların Canlılık Özellikleri  Çevremizdeki orman, deniz, göl ve bahçe gibi değişik ortamlarda pek çok canlıya rastlayabiliriz. Bitki ve hayvanlar benzer canlılık özelliği gösterir. Örneğin her iki canlı grubu da büyür, gelişir, boşaltım ve solum yapar. Ancak bitki ve hayvanlar, canlılık özellikleriyle ilgili yapı ve organlar bakımından farklılık gösterir. Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri bakımında karşılaştırabiliriz.


 9. Ziyaretçi
  stoplazma koyu reklerde oluşur. hayvanlar ve bilgiler bunun için varlardır.
  arkadaşlar yardımcı olmak için bişeylere rastladım umarım aradığınız bilgilerdir..

  Büyüme ve Gelişme:
  Hayvanların yavruları dünyaya geldiğinde genellikle yetişkinlerine göre çok küçük olurlar. Hayvanlardan bazıları yeni doğmuş yavrularına bir süre bakıp besler. Kanguru yavrusunu doğurduktan sonra kesesinde taşır ve sütle besler. Aslan ve kurt yavrusu annesi tarafından korunur ve avlanabilecek hale gelene kadar sütle ve annesinin yakaladığı avlarla beslenir. Kuşlar yumurtadan çıktıktan sonra yuvada anneleri tarafından bakılır. Bazı hayvanlarda yavru bakımı yoktur. Yumurtadan çıkan kurbağa larvaları küçük balıklara benzer. Zamanla yetişkin kurbağalara benzer özellikler kazanır. Bitkilerin büyümesi hayvanlardan daha farklıdır bitki tohumları toprakta uygun şartları bulduğunda çimlenerek fidanı oluşturur. Fidan büyüyüp gelişerek bitkiyi meydana getirir. Bitkiler yaşadıkları sürece büyüyüp gelişmeye devam ederler. Ancak hayvanların büyümesi ve gelişmesi sınırlıdır.

  hayvanlardabeslenmeBeslenme:
  Canlılar büyüme ve gelişmek, hareket etmek ve diğer canlılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için beslenmek zorundadır. Bitkiler besinleri kendisi üretir hayvanlar besinini dışarıdan almak zorundadır. Hayvanlar bitkileri ya da diğer hayvanları yiyerek beslenir.

  aslanHareket:
  Keçi ve kaplan koşma ve yürüme şeklinde hareket eder. Balıklar ve diğer su canlıları yüzer. Böcekler ve kuşlar genellikle uçarak hareket eder. Kanguru ve tavşan da zıplayarak hareket eder. Hayvanlar hareket ederlerken yer değiştirirler. Hayvanlar hareketleri düşmanında kaçmak ve ya avını yakalamak gibi amaçlarla yapar. Bitkilerin hareketleri yer değiştirme şeklinde değildir ve sınırlıdır. Bitki köklerinin suya yönelmesi yapraklarının güneşe yönelmesi, sarmaşık gövdesinin duvara tırmanması bitki hareketlerindendir.  nefesalmaSolunum:
  Canlılar ihtiyaç duydukları enerjiyi besin ve oksijenden elde eder. Bu işlem sırasında karbondioksit açığa çıkar. Oksijenin vücuda alınması ve karbondioksitin atılması için canlılar solunum yapar. Hayvanlar akciğer ve solungaç gibi organlarla solunum yapar. Bitkilerde gaz alışverişi yapraklar gerçekleşir.  bosaltmyapma

  Boşaltım:
  Canlılık faaliyetleri sonucunda canlıların vücudunda atık maddeler oluşur atık maddeler vücuttan uzaklaştırılmazsa vücuda zarar verir. Kedi, köpek, koyun ve at gibi bazı hayvanların boşaltım organı böbreklerdir. Bitkilerde fazla su yapraklardan atılır. Yaprakta biriken atık maddeler, yaprakların dökülmesiyle atılmış olur.

  Uyartı Alabilme ve Tepki Verebilme
  Canlılar aldıkları çeşitli uyartılara karşı tepkiler verir. Sahibinin sesini duyan köpek hemen onun yanına koşar. Fare gören kedi onu yakalamak için kovalar. Avcının kokusunu alan av kaçmaya başlar. Bazı bitki yaprakları dokunulduğunda büzülür. Ayçiçeği güneşe doğru yönelir. Bitki ve hayvanların bu hareketleri uyarılara verilmiş tepkilerdir.

  kediyavrulariÜreme
  Canlılar neslini devam ettirebilmek için çoğalmak zorundadır. Bu sebeple canlılar belirli bir olgunluğa erişince kendine benzer canlılar meydana getirir. Hayvan ve bitkilerin üreme şekilleri birbirinden farklıdır. Balina, fok, inek ve ayı gibi hayvanlar doğurarak çoğalır. Kaplumbağa, yılan, balık ve kuşlar yumurtlayarak çoğalır.
  Bitkiler genellikle tohumla çoğalır. Erik, kayısı, elma, armut ve şeftali gibi bitkilerin meyvelerinin içinde tohumlar bulunur.


+ Yorum Gönder


bitkileri hayvanlardan ayıran özellikler,  bitki ve hayvanlarda görülen farklılıklara örnekler,  bitki ve hayvanların farklı özellikleri nelerdir,  canlıların ortak özelliklerinden bitki ve hayvanlarda görülen farklılıklar,  hayvanları diğer canlılardan ayıran özellikler,  bitki ve hayvanların farklı özellikleri