+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Muaf ders ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muaf ders ne demek
  slm ocık oratim de muaf ders nedemek tir bi acıklarmısınız 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Muaf ders ne demek


  Öncelikle şunu sorayım halk eğitime gittiğimde bana muaf dersler kredi getirmez denildi.Öyleyse aşağıda kalan derslerimi yazdım muaf olmayanları geçsem bile mezun olamıyorum nasıl mezun olacağım?
  1 kere geçemediğim derslerin yanındada muaf yazıyıor.
  Muafiyet 1 sınavlamı 3 sınavlamı oluyor onu anlamış değilim.
  Yardımlarınızı bekliyorum.

  Toplam kredi : 155
  Alan kredi : 39
  Ortak Dersler
  Edebiyat 8 : Girilmedi
  Geometri 3 : Girilmedi
  Din 8 : Girilmedi
  DilveAnlatım 8 : Girilmedi

  Alan Dersler

  Kimya 3 : Muaf
  Kimya 4 : Muaf
  Kimya 5 : Muaf
  Kimya 6 : Muaf
  Kimya 7 : Muaf
  Biyoloji 3 : Muaf
  Biyoloji 4 : Muaf
  Biyoloji 5 : Muaf
  Biyoloji 6 : Muaf
  Biyoloji 7 : Muaf
  Geometri 4 : Muaf
  Analitik Geo 1 : Muaf

  Fizik 8 : Girilmedi
  Kimya 8 :Girilmedi
  Mat 8 : Girilmedi
  Geo 6 : Girilmedi

  Sorumlu olmadıgın ders anlamına gelmektedir
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  AÖF'de Ders Muafiyeti

  CEVAP:
  Öncelikle yönetmelikte geçen ve en çok merak edilen “dersleri transfer edebilirler” ibaresine açıklık getirelim. Burada tranfer etmek ibaresi öğrencilerin önceden almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmalarını belirtir.
  YAPILAN DEĞİŞİKLİK
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 17.maddesinde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıtlı oldukları bölümlerde okutulan tüm derslerin tümünü -daha önce açıköğretim ve diğer yüksek öğretimde almış ve başarmış oldukları derslerin tümünü- almak zorundaydılar.
  Madde 17- a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.
  Ancak gibi 17 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğindeki değişiklik ile bu konuda bazı yeni uygulamalar getirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre daha önce hiçbir şekilde muafiyet tanınmayan Acıköğretim öğrencilerine Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerini transfer edebilme yani muafiyet imkanı getirilmiş oldu.
  "MADDE 17 - Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.
  Dikey geçiş yapan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz."
  DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ALINAN DERSLER TRANSFER (MUAF) EDİLEBİLİR Mİ?
  17 Şubat 2009 tarihli Yönetmelikte yapılan değişikliğin 17.maddesi dikkatle incelendiğinde getirilen dersleri transfer etme (muaf olma) imkânının sadece Anadolu Üniversitesinden daha önce alınan ve başarılı olunan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerini kapsadığı görülmektedir. Diğer üniversitelerde okuyan/mezun olan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerinden başarılı olsalar bile bu derslerden muaf edilmezler. Yapılan yönetmelik değişikliğinde “Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.”şeklinde bu durum açıkça belirtilmiştir.
+ Yorum Gönder