+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kaynakçılıkla ilgili mesleki bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kaynakçılıkla ilgili mesleki bilgi
  borucu kaynağıyla ilgili yazılı ve görsel bilgiler istiyoruz 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kaynakçılıkla İlgili Mesleki Bilgi


  Bölüm bileşiminde metal bulunan maddeler üzerinde teknik işlemleri yapabilecek ara elemanları yetiştirir. Mezunlar kamuya veya özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum, döküm fabrikalarında, atölyelerde tekniker olarak çalışabilirler.

  Programın Amacı: Kaynakçılık programının amacı, endüstrinin kaynaklı imalat ve tamirat sektöründe, her çeşit kaynak işlerini yapacak elemanları yetiştirmektir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Kaynakçılık programında matematik, kaynak teknolojisi, kaynak makineleri bilgisi, mukavemet, ölçme ve kontrol tekniği ve kaynak konstrüksiyon tekniği gibi dersler okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler: Kaynakçılık programında okumak isteyen kimselerin fizik konularına ilgili, mekanik ve göz-el koordinasyonu yeteneği yüksek, bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Kaynakçılık programını bitirenlere "Kaynak Teknikeri" ünvanı verilir. Kaynak teknikerleri endüstrinin kaynakla üretim sektöründe her çeşit kaynaklı yapıları çizer ve kaynak yapar. Kaynakta malzeme ve yöntem seçimi, kalite kontrolü, kaynak atölye ve işletmelerinin yönetimi kaynak teknikerlerinin görevleri arasındadır.

  Çalışma Alanları: Kaynak teknikerleri metal endüstrisinde üretici ve yönetici olarak görev alabilirler.
  İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar:
  •Meteoroloji mühendisliği geleceğin meslekleri arasında
  •Önce Kendini Tanı
  •tercih seçimi
  •iç mimarlık
  •Aranızda Turist Rehberi Var mı?!
  •nlck bu meslek lisesi ogrencilern hali yha
  •Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler(Nedir?)
  •Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgiler
  •İş garantili 18 yeni meslek
  •Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  kaynakçılık Mesleğinde Yapılması Gerkenler


  TANIM
  Metalleri, oksiasetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemle ergiterek birleştiren kişidir.

  GÖREVLER
  - Yapılacak işe uygun olarak çalışma yerini düzenler,
  - Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar,
  - Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçaları işaretler, kesim yapmak üzere kesme lambasını hazırlar,
  - Oksiasetilen veya gaz alevi yardımı ile parçaları keser,
  - Her pozisyonda birleştirilecek parçaları kaynatır,
  - Yapılacak kaynak türüne uygun yöntemi seçer,
  - Oksijen ve asetilen tüplerinin vanalarını açar, kaynatılacak metalin ergime derecesine göre gaz ayarı yapar,
  - Gazı yakarak kaynatılacak metali ergitir,
  - Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine ekler.
  - Kaynak yapılan yerin pürüzlerini eğe ya da spiral kullanarak düzeltir.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Kaynak makinesi,
  - Kesme lambası,
  - Kaynak teli,
  - Oksiasetilen,
  - Oksijen ve asetilen tüpü,
  - Elektrik arkı,
  - Elektrot,
  - Elektrik ve kaynak makinesi,
  - Taşıma ve kaldırma araçları,
  - Kaynak çekici,
  - Markalama aletleri,
  - Mengene,
  - İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeleri kullanır.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  - Göz ve ellerini eşgüdümle, ellerini ustalıkla kullanmada üstün beceriye sahip,
  - Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
  - Şekil ilişkilerini görebilen,
  - Yapılacak işi zihninde canlandırma ve tasarımı kağıt üzerine çizebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Kaynakçılar fabrika ve atölye gibi kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi açık mekanda da çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve kirlidir. Ayrıca kaynak makinesinden ve kesme lambasından çıkan ışık ve gaz cildi, gözü rahatsız edebilir. Kaynak işlemi sırasında kullanılan gazın yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması nedeniyle kişinin dikkatli olması gerekir. Gerekli havalandırma sağlandığında ve koruyucu önlemler alındığında herhangi bir tehlike söz konusu olmaz. Kaynakçı eğilerek, çömelerek veya ayakta çalışmak durumundadır ve çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidir. Uzun süre ve elle yapılan kaynak işlemi bedensel olarak yorucu olabilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Oto sanayii, gemi sanayii, kazan imalathanelerinde, kapı, pencere, mobilya imalathanelerinde, kamu ve özel kesime ait her türlü fabrikanın bakım ve onarım atölyelerinde çalışabilirler.
  Çok yönlü bir meslek dalı olduğu için işsiz kalma risk çok azdır.
  Meslek elemanları kendi adlarına işyeri açma olanağına da sahiptirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Metal İşleri” alanı “Kaynakçılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Metal Teknolojisi” alanı “Kaynakçılık” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
  - En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
  - Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
  - Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
  Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine kayıt kabul şartlarını taşımak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Kaynakçılık mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitimin süresi 4 yıldır.
  - Mesleki eğitim merkezlerinde haftanın 1 günü teorik, 5 günü işletmede pratik olarak eğitim yapılmaktadır.
  Eğitim süresince öğrenciler:
  - Kaynak makinesi ile kaynakçılık alet ve avadanlıklarını tanır,
  - Kaynak elektrotlarını ve özelliklerini,
  - Makinede amper ayarlamasını,
  - Malzemenin özelliğine ve kalınlığına göre elektrot seçimini,
  - Her türde ve pozisyonda kaynak yapabilmeyi,
  - Kaynak işlemleri sırasında doğabilecek tehlikeleri ve alınabilecek tedbirleri öğrenirler.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
  - Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
  - Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
  - İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  Gerek mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ve gerekse meslek lisesi öğrencilerine, işletmelerde meslek eğitimi verilirken, işyerlerince asgari ücretin %30′u kadar ücret verilmektedir.
  Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
  Ücret yapılan işin ve işyerinin özelliğine göre değişim göstermekte olup, net asgari ücretin 2-4 katı arasında kazanç elde edilmektedir.
  Kendi işyerini açmış olanların kazançları ise yapılan işin büyüklüğü oranında değişme göstermektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları,
  - Meslek Elemanları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
+ Yorum Gönder