+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Büyük küçük ve orta ölçekli haritalarla ilgili örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Büyük küçük ve orta ölçekli haritalarla ilgili örnekler
  büyük,küçük ve orta ölçekli haritaların açılımı ve haritalarla ilgili örnekler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Büyük küçük ve orta ölçekli haritalarla ilgili örnekler


  Büyük küçük ve orta ölçekli haritalar.jpg
 3. Ziyaretçi
  büyük ölçekle ilgili örnek
 4. Ziyaretçi
  daha büyük olmaz mı??

 5. Asel
  Bayan Üye
  Büyük küçük ve orta ölçekli haritalarla ilgili örnekler

  Ölçekleri 1 / 200000 ile 1 / 1000000 arasında olan haritalardır
  * Ayrıntılar, büyük ölçekli haritalar göre daha azdır

  ayrıca detaylı  HARİTA, HARİTA ÖLÇEKLERİ, HARİTA ÇEŞİTLERİ, PROJEKSİYON VE İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ, HARİTA PROBLEMLERİ

  Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir

  Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:

  1 Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

  Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur

  2 Ölçekli olması

  Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir Bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır Yerşekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi gereklidir

  3 Bir düzleme aktarılmış olması

  Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has küresel bir şekli vardır Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktırılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkânsız olmasıdır Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır Haritalarda görülen ise, gerçeğin az ya da çok benzeridir


  HARİTA ÖLÇEKLERİ

  Ölçek iki şekilde gösterilir

  a Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir 1/500, 1/5000, 1/50000, 1/500000 gibi

  Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir

  b Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir

  Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır


  HARİTA ÇEŞİTLERİ

  A KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR

  1 İdari ve Siyasi Haritalar

  Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir

  2 Beşeri ve Ekonomik Haritalar

  Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb dağılışını gösteren haritalardır

  3 Fiziki Haritalar

  Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır

  4 Özel Haritalar

  Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi)


  B ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

  1 Büyük Ölçekli Haritalar

  a Plânlar: Ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

  b Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  – Paydası küçüktür

  – Dar alanları gösterir

  – Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır

  – Küçültme oranı azdır

  – Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar

  – İzohipsler arası yükselti farkı azdır

  – Bozulma oranı azdır


  2 Orta Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/200000 ile 1/500000 arasında olan haritalardır


  3 Küçük Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  – Paydası büyüktür

  – Geniş alanları gösterir

  – Ayrıntıyı gösterme gücü azdır

  – oranı fazladır

  – Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlarKüçültme

  – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır

  – Bozulma oranı fazladır  PROJEKSİYON VE İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ

  Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir

  Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar

  Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur

  Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:

  Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır

  Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır

  Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır  HARİTA PROBLEMLERİ

  Harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme işlemi vardır Bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sıfır silinir Km’yi cm’ye çevirirken de 5 sıfır eklenir


  1 Uzunluk Problemleri

  Kısaltmalar;

  GU = Gerçek Uzunluk

  HU = Haritadaki Uzunluk

  Ölç P = Ölçeğin Paydası

  a Gerçek Uzunluk: Harita uzunluğu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  Gerçek Uzunluk= Harita Uzunluğu X Ölçeğin Paydası


  b Harita Uzunluğu: Gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunluğu sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk : Ölçeğin Paydası


  c Ölçek: Gerçek uzunluk ile harita uzunluğu verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  Ölçek = Harita Uzunluğu : Gerçek Uzunluk  2 Alan Problemleri

  Kısaltmalar;

  GA = Gerçek Alan

  HA = Haritadaki Alan

  Ölç P2 = Ölçeğin Paydasının Karesi

  a Gerçek Alan: Haritadaki alan ve ölçek verilerek gerçek alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  GA = HA x ÖlçP2


  b Harita Alanı: Gerçek alan ve ölçek verilerek haritadaki alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  Harita Alanı = Gerçek Alan : Ölçeğin Payda Karesi  c Ölçek: Gerçek alan ile harita alanı verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır

  Ölçeğin Payda Karesi = Gerçek Alan : Haritadaki Alan  3 Çizik Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi

  Harita problemlerinde çizik ölçek verilip kesir ölçeğe çevrilmesi istendiğinde;

  Ölçek = Çizik Ölçeğin Gösterdiği Harita Uzunluğu : Çizik Ölçeğin Gösterdiği Gerçek Uzaklık

 6. Ziyaretçi
  asel iyi yazmışsında 1/20000 yapmışsın yanlışlıkla yapmışsın ama sonralarında doğru yapmışsın ha bu arada güzel olmuş.

+ Yorum Gönder


büyük ölçekli harita,  küçük ölçekli haritalar,  küçük ölçekli harita örneği,  ölçekli haritalar,  büyük ve küçük ölçekli haritalar,  büyük ölçekli haritalar