+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin,vatandaşların sorumlulukları kavram haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin,vatandaşların sorumlulukları kavram haritası
  eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin, vatandaşların sorumlulukları kavram haritası lazım nedir nasıl olacak bir fikrim yok, hem yazı hem harita lazım lütfen bana acil yardım edin bunu bulmam lazım 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin vatandaşların sorumlulukları


  Eğitim Hakkı
  Eğitim, temel bir insan hakkı .olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insa.nların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır İnsan Hakları. Evrensel Bildirgesi’.nde eğitimin; cinsiyet, ırk, etnik yapı ve ulus gibi ayrımlar gözetilmeksizin her bireyin hakkı olduğu açıklanmıştır.


  çalışma hakkı
  Özgürlükten yoksun bırakılmak nasıl hoş görülemezse, aşırı yoksulluk içinde bırakılmak da aynı biçimde h.oş görülemez Bu .nedenle sosyal ve ekonomik hakları savunmak son derece önemlidir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletlere, çalışma koşulları, adil ücret, grev, iş alanında kadın ve çocukların korunması gibi 23 toplum.sal ve ekonomik hakkı güvence altına almalarını önerir

  Ekonomik haklar, yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez. Aynı zamanda insan onurunun korunması için maddi güvencenin g.erekli olduğunu, anlamlı bir işin yokluğu ya d.a yeterli bir barınağa sahip olmama durumunun insan onurunun zedelenmesine yol açtığını kabul eder

  Sosyal haklarımız toplumsal yaşama. tam katılım için gerekli olan haklardır Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir

  Kim olursak olalım, toplumsal ya da ulusal kökenlerimiz ne olursa olsun, kadın ya da erkek olalım, eğitim hep.imizin hakkıdır A.na ve babaların çoc.ukları için düşüncelerine ve inançlarına uygun bir eğitim verme hakkına saygı gösterilir Ancak doğal olarak bu eğitimde çocuğun haklarını zedeleyici hiçbir unsur bulunmamalıdır

  Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gel.ecek nesillere akt.arabilmek için eğitim hakkını kapsar Yine de kültürel olarak sınıflanmayan diğer birçok hak, özellikle toplum içinde azınlıkta kalan gruplar için öznel k.ültürlerini korumak açısından so.n derece önemlidir Örneğin.; ayrımcılığa uğramama ve kanunlar karşısında eşit biçimde korunma hakkına sahip olmak gibi
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Kavram Haritaları

  kavram-haritalar-1.gif

  Kavram Haritaları2.png

 4. Ziyaretçi
  toplum hak ve kadın haklarıyla ilgili kavram haritası örneği

 5. Ziyaretçi
  sagolun cok yrdımcı oldunuz

+ Yorum Gönder


eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin ve vatandaşların sorumlulukları,  kavram haritası örnekleri,  kavram haritası örneği,  kavram haritası nasıl hazırlanır,  eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin ve vatandaşın sorumlulukları,  kavram haritası