+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ağaçlar neden önemlidir, bunları niçin kesmemeliyiz, insanlara faydaları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ağaçlar neden önemlidir, bunları niçin kesmemeliyiz, insanlara faydaları nelerdir
  ağaçlar neden önemlidir,onları niçin kesmemeliyiz,insanlara faydaları nelerdir 2. Mine
  Devamlı Üye

  ağaçlar neden önemlidir, bunları niçin kesmemeliyiz, insanlara faydaları nelerdir

  Ağaçlar, havadaki karbondioksiti emer. Dünyadaki ormanların sadece biyokütlelerinde 283 cigaton karbonu tuttukları tahmin edilmektedir. Ölü ormanlar, otlar ve toprağın, atmosferde bulunan karbondioksitin % 50’den fazlasını biyokütlelerinde barındırdıkları varsayılmaktadır.
  Dünya genelinde yokedilen ormanlardan atmosfere yılda 1.1 ciga ton karbon salınmaktadır. Bu miktar 4 milyar 25 kiloluk mangal kömürüne eşdeğerdir.
  Sanayi ve tarım ihtiyaçlarının artması, nüfus artışı, fakirlik, tüketici ihtiyaçları ormansızlaşmanın arkasındaki başlıca nedenlerdendir. 2005 yılında kereste ve yakacak için kesilen ormanların toplamı 3,1 milyar metreküptür.
  Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektar yaklaşık İç Anadolu Bölgesi’nin yüz ölçümü kadar orman yok olmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Dünya genelinde kaybedilen ormanları geri kazanmak için 130 milyon hektar -Türkiye’nin yaklaşık 1,5 katı- büyüklüğünde bir alana ağaç dikmemiz gerekmektedir. 130 milyon hektarlık bu alana 10 sene boyunca aralıksız olarak yaklaşık 14 milyar ağaç dikilmelidir. Bir başka değişle dünyadaki tüm insanlar 10 yıl boyunca senede 2 ağaç dikmelidir ve bu ağaçlara bakarak yaşamalarını sağlamalıdır.
  1 hektar ağaç yılda 6 ton karbon dioksit emer. Ortalama büyüklükte bir ağaç senede ortalama 12 kg karbon dioksit emer ve bir ailenin senelik ihtiyacı olan oksijen miktarını atmosfere verir.
  Yıllık 13 milyon hektar olduğu tahmin edilen tropikal orman kaybı da atmosfere her yıl 6,5 milyar ton karbondioksit ekliyor.
  2000-2005 yılları arasında dünya yılda 7,3 milyon hektar orman kaybetti. Yok edilen her bir hektarlık orman, bitki örtüsünün türüne bağlı olarak, atmosfere 217-640 ton karbon yaydı.
  Türkiye’nin 2007 yılı toplam sera gazı emisyonları 372,6 milyon tondur. Bu emisyonlarda Enerji sektörünün payı %77.5, tarım ve sanayi sektörlerinin payları %7’şer, ve atık sektörünün payı ise %8.5 dur. Bu emisyonların %20’sine tekabül eden 76 milyon tonu, başta ormanlarımız olmak üzere yutak alanlarımız tarafından absorbe edilmektedir.
  Sera gazı emisyonu dikkate alındığında, kişi başı Türkiye emisyonu yılda 4,5 CO2 ton olup, bu oran ABD’de 24,5 Kanada da ise 23,4 tondur.
  1850–2002 döneminde atmosfere salınan sera gazlarının %29,3’ü ABD, % 26,5’i AB–25, %8,1’i Rusya ve % 7,6’sı Çin tarafından üretilmiştir. Türkiye’nin tarihsel süreçte küresel sera gazı emisyonlarındaki sorumluluğu % 1’den küçüktür.
  Ülkemizde 1972 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığımız, yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve iyileştirme çalışmaları neticesinde 2008 yılı sonu itibariyle 21.2 milyon hektar alana ulaşmıştır.

 3. Ziyaretçi
  ağaçların fydalar nelerdir
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Ağacın Faydaları Nelerdir?

  Ağacın Faydaları Ağacın faydaları saymakla bitmiyor. Ormanlık alanlardaki hava daha temiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sebeplerinden bazıları da şunlardır. Bir ağaç yılda 700 kilo toz emiyor. Bir hektar çam ormanının ise yılda emdiği toz miktarı 30 – 40 ton arasında. Bu nedenle ormanların havası, kentlerin havasına göre yüzde 99 daha az toz içeriyor. Ayrıca ağacın yapraklarıyla toksik ve radyoaktif maddeleri emerek atmosferi temizlediği biliniyor. Bir ağaç yılda 50 metreküp temiz su üreterek, yeryüzünde kuraklığı engelliyor. Toprağın ölümü demek olan erozyonu,en iyi şekilde ağaçlar önlüyor. Bir ağaç kökleriyle yılda 30 bin litre su çekerek verimli toprağın akmasını engelliyor.


  Aşırı yağışlı ve kurak havalarda bir sünger gibi davranarak, fazla su emiyor ve gerektiğinde geri veriyor. Ağaçlar toprağı canlı ve verimli tutuyorlar. Organik atıkların parçalanıp dönüşmesine yardımcı oluyor, minerallerin çözülüp azot bağlantılarının kurulmasını sağlıyorlar. 100 yaşındaki bir kayın ağacı 60 insanın günlük ihtiyacına yetecek oksijen üretiyor, yılda bir ton toz süzüyor bakterileri de etkisizleştiriyor. Bu yıl daha fazla ağaç dikelim.

 5. Ziyaretçi
  onlar bizim oksijen kaynağimizdir dünyada git gide oksijen azalıyor %80 oksijen insanlara %10 oksijen hayvanlar ve bitkilere gidiyor kısacası çooook gerekli ! neyse ağaçları ısınmak için kesiyoruz ama kömür gibi maddelerlede ısınmak mumkundur tabi zevkten kesenlerde var canım sıkıldı kes bumu hayır değil biz biz olalım ağaçları kesmeyelim

+ Yorum Gönder


ağaçları neden kesmemeliyiz,  ağaçları kesmemeliyiz ,  ağaçları niçin kesmemeliyiz,  ağaçların insanlara faydaları,  ağaç kesmemeliyiz,  ağaçlar insanlar için neden önemlidir