+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları
  bebek isimleri ve anlamları 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  En Güzel kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları

  ACAR : Cesur, becerikli
  ACER: HZ.İsmail’in annesi
  AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından
  AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı
  AKAY: Dolunay
  ALGAN: Fetheden , alan
  ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
  ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.
  AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl
  AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B
  BARAN: Yağmur
  BELİNAY: Cennette peygamber cicegi
  BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su
  BEREN: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı
  BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz
  BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BERRE: Manası temizleyicidir
  BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.
  BÜŞRA: Mutluluk getiren haber
  BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek
  BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C
  CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

 3. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

  DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
  DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.
  DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda
  DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para
  DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E
  EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
  ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
  ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
  ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

 4. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Güzel kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları

  EFGAN: (Fars.) Er. – Figan, ağlayıp inleme, feryat.
  EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz
  ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber
  EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.
  EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
  EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.
  ENER: (Tür.) Er. – En yiğit, en kahraman kişi
  ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.
  ERÇİN: (Fars.) – Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
  ERVA: Temiz ahlakli kiz
  ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)
  ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.
  EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.
  EZGÜ: (Tür.) – Makam, hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
  EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


 5. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  F Harfi Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

  FERDA: Yarın, Gelecek, Ahiret
  FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli
  FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G
  GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.
  GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.
  GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan
  GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H

  HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ
  İCLAL: Kudretli büyüklük
  İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.
  İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  İREM: Cennet


 6. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  K Harfi kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları

  KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.
  kadın adı olarak kullanılır
  KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
  KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci
  KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey
  KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
  KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
  KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan, himaye edilen (kimse)
  KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük
  KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
  KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.
  KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli, canlı, hareketli.
  KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
  KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M

  MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.
  MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen
  MERT: Sözünün eri, sözünde duran
  MİNA: Liman
  MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri
  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N


 7. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  O Harfi Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları

  OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır
  ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
  ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında
  OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen, kazanan, başarılı
  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R
  RANA:Güzel göze hoş gelen
  RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S
  SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz
  SARE:Saf temiz
  SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.
  SARPER: (Tür.) Er. – Sert, güçlü erkek.
  SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
  SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık, tetikte, gözü açık olan
  ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü
  SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun, taşkın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman


 8. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Farklı kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları

  SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.
  SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme
  SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı, çok sevilen, sayılan.
  SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı, direngen.
  SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.
  SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi
  ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi
  SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.
  SEZER: (Tür.) – Duyar, hisseder, anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.
  SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.
  SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi
  SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T
  TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.
  TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U
  UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları V
  VİLDAN: 5.cüz de geçer. Peygamberimiz ümmetini livahül hamd sancagi altında topladığında vildanlar hizmetçileri kevser suyunu sunacak.

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y
  YAREN: Dost,arkadaş

  Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z
  ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.
  ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.
  ZİNNUR:Nur saçan
  ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  ZİŞAN: Onurlu şerefli

  ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın


 9. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Kısaca kuranda geçen kız isimleri ve anlamları

  Firdevs :1. Cennet, 2. Bostan, bahçe anlamlarına gelmektedir. Kelime aslen Farsçadır.
  Havva :Esmer kyu renkli kadın anlamındadır. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın.
  Huri :1. Cennet kızı. 2. Sevgili. – Edebiyatta genellikle sevgiliye huri olarak seslenilir ve açık istiare sanatı yapılır. Yani sevgili Huriye benzetilir. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.
  İrem: 1. Cennet bahçesi 2. Ok ya da kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk adı verilen müzik aleti ve bunu icad eden kişinin ismi. 4. Ad kavmi döneminde, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu rivayet edilir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.
  Kevser: 1. Maddi ya da manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın ismi. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. sure ve en kısa sure.
  Melek: 1. Rabbimizin nurdan var ettiği varlıklar. Allah’ın emirlerine tam olarak uyan varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette be kelime geçmektedir.
  Merve: Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.
  Nas: Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
  Nisa 1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.
  Nur 1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

  Belinay: Cennette peygamber cicegi
  Bengisu: Ebedilik,ölümsüzlük veren su
  Beren: 1 Güçlü, kuvvetli 2 Akıllı
  Berfin: Kardan yapılmış,tertemiz
  Berra: – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  Berre: Anlamı temizleyicidir
  Betül: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır
  Büşra: Mutluluk getiren haber
  Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek
  Burak: Hz Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği binek
  Zahide: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınan
  Zambak : Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi
  Zarafet : İncelik, güzellik
  Zehra : Beyaz ve parlak yüzlü olan
  Zekiye : Zeka sahibi, kavrayışlı
  Zeliha : Züleyha, su perisi
  Zennan : Kadınlar
  Zennur : Zinnur, nurlu, ışıklı
  Zeren : Anlayışlı, zeki
  Zerrin : Altından yapılmış – Altın renginde – Bir cins çiçek – Fulya
  Zeynep : Değerli taşlar, mücevherler
  Zinnur : Nurlu, ışıklı
  Zişan : Şanlı, ünlü, çok tanınmış
  Ziyney : Süs, süs eşyası
  Zuhal : Satürn
  Zübeyde : Öz, asıl
  Zühal : Dokuz gezegenden altıncısı (Satürn)
  Zühre : Çiçek açan / Çoban yıldızı (Venüs)
  Zülal : Berrak, saf, tatlı, soğuk su
  Züleyha : Hz. Yusuf’un karısının adı
  Zülfifye : Saçları çok güzel olan
  Zümra : Güzel, iyi ahlaklı – Zeki, bilgili kadın
  Zümrüt : Yeşil renkli bir değerli taş


 10. Ziyaretçi
  kuranıkerimde gecen kız isimleri

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


kuranda gecen bebek isimleri,  Kuranda gecen kız isimleri,  kuranda geçen bebek isimleri ve anlamları 2012,  kuranda geçen erkek isimleri,  kuranda gecen kiz isimleri 2016,  kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları 2012