+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Cümle bilgisi nedir? cümle bilgisi ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cümle bilgisi nedir? cümle bilgisi ne demek
  cümle bilgisi nedir? cümle bilgisi ne demek 2. AciLForum
  Moderators

  Cümle bilgisi nedir  Cümle bilgisi (söz dizimi, sentaks): Cümleyi oluşturan kelime veya kelime gruplarının yapısını, bunların cümlede sıralanışlarını, görevlerini ve cümlenin yapısını inceleyen dil bilgisi dalıdır.Anlatılmak istenen duygu, düşünce veya olayın sözlü ya da yazılı olarak dilin kurallarına uygun biçimde ifadesi kolay değildir. Sağlam cümle kurma yeteneğinin kazanılması, dili kullanma alışkanlığının geliştirilmesine, bilgi birikimine, çok okumaya ve plânlı bir eğitime bağlıdır.

  Cümleyi bir gerdanlığa benzetirsek, cümledeki kelime ve kelime grupları da bu gerdanlığı oluşturan parçalar gibidir. Bir kuyumcu bu gerdanlığı meydana getiren parçaların her birini nasıl özenle seçip bunları belli bir ölçü ve düzen içerisinde, kendisinden de bir şeyler katarak birleştirip bir bütün oluşturuyorsa,eğitim almış kişiler de sağlam ve düzgün cümleler kurabilmelidir.

  Kelimelerin sözlük anlamlarını bilmek ve eklerin işlevlerini kavramak, düşüncelerin sağlam cümleler biçiminde ifadesi için yeterli değildir. Cümleyi oluşturan kelime gruplarını bilmeden, kelimenin söz içinde kazandığı anlamı kavramadan, asıl ve yardımcı ögeler arasındaki ilginin nasıl kurulduğunu öğrenmeden sağlam cümleler kurmak zordur.

  Bu bölümde, cümle kuruluşunda yer alan kelime gruplarından bahsedildikten sonra cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri üzerinde durulacaktır.  KELİME GRUPLARI

  Kelime grubu, birden fazla kelimeden oluştuğu hâlde cümledeki görevi bakımından bir kelimeden farksız olarak yerine göre bir kelime gibi çekim eki alabilen, yapı ve anlam bakımından bütünlük taşıyan dil birliğidir: bir içim su, kitap mitap, Kel Ali, pahalı elbise, sen ve ben, sizin için, sora sora, yükte hafif, Türkçe defteri, yün kazak vb.

  Kelime grubuna belirtme grubu da denir. Kelime gruplarında genellikle yardımcı öge ve asıl öge (belirten – belirtilen, tamlayan – tamlanan) olmak üzere iki unsur bulunur. Yan yana gelen kelimeler birbirlerini tamamlayarak grubu oluşturur. Birleşik fiiller ve edat grupları dışında yardımcı unsurlar önce; asıl unsurlar sonra gelir. Konuşma dilinde ve şiirde bu sıra değişebilir. Türkçede yardımcı unsurlar asıl unsurlardan önce geldiği için kelime gruplarının diğer kelimelerle ilgisini kuran çekim eki, sondaki asıl unsurda bulunur.

  İkiden fazla kelimeli kelime gruplarında iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan başka kelime grupları bulunabilir: camlı köşkün süslü kapısı isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan unsur sıfat tamlamasından oluşmuştur: camlı köşk, süslü kapı .

  Kelime grubunun vurgusu, grubun yapısına ve anlamına göre değişir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Cümle bilgisi nedir  duygu, düşünce ve istekleri; bir yargıya bağlı olarak anlatmaya yarayan sözcük dizisidir.
  - Her cümle bir yargı bildirir.
  - Yargı bildirmek koşulu ile tek bir sözcük dahi cümle olur.
  Örneğin; "Koşuyor." kelimesi aynı zamanda bir cümledir.Çünkü yargı bildirir.Koş-(mak) eylemi 3. tekil kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Cümlede yargı çekimli fiillerle sağlanabileceği gibi(eylem cümlesi), ek fiille çekimlenmiş isim soylu sözcüklerle de yargı oluşturulabilir

+ Yorum Gönder


cümle bilgisi nedir,  cümle bilgisi,  cümle bilgisi ne demek,  cumle bilgisi nedir,  cumle bilgisi,  cümle nedir kısaca