+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Mendel'in çalışmaları ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mendel'in çalışmaları ile ilgili bilgi
  mendel'in yaptığı çalışmaların bilim dünyasına katkıları . bunu bulamadım yardımcı olurmusunuz acil. 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Mendel'in bahçe bezelyeleri ile deneyleri

  Mendel bahçe bezelyeleriyle yaptığı çaprazlamalarda bazı belirli özelliklerin değişmediğini tesbit etti. Bezelyelerin bir kısmı kısa ve çalı tipli (bodur) olduğu halde bazıları uzun ve tırmanıcı idiler. Yine bazıları sarı tohum ürettiği halde bir kısmı yeşil tohum üretirdi. Bazıları renkli çiçeklere sahip olduğu halde bazıları da beyaz çiçek ihtiva ederdi.

  Mendel bahçe bezelyelerinin topu topu yedi özelliğinin değişmediğini keşfetti. Ayrıca bezelye çeşitlerinde özelliklerin nesilden nesile kendi kendilerine sürdürdükleri tozlaşma sayesinde korunduğunu gördü.Melezleme tozlaşmasında ise çiçeğin erkek organlarından diğer bitkinin dişi organına çiçek tozu ( polen) aktarılarak kolaylıkla üretilmekteydi.

  Farklı yedi özellik (uzunluk kısalık sarı tohum yeşil tohum vs.) görüldüğünden ve melezleme tozlaşması kolaylıkla icra edildiğinden Mendel'in seçtiği konu idealdi. Onun ilk işi kendisinin takip ettiği ve anne babadan evlatlara devamlı aktarılan yedi özelliği olsa da olmasa da keşfetmekti. Mendel farklı bitki çeşitlerinin her birinden tohumlar toplayarak onları bahçesinde fidan olarak dikti. Deneylerle ortaya çıkan yedi özelliğin zürriyet meydana getirmede ebeveynlerden (anne babadan) evlatlara aktarıldığını göz önüne almıştı. Bezelye çiçekleri ancak kendini dölleyebilecek bir yapıya sahip olduğundan saf soylarını devam ettirmeye müsaittir.

  Mendel ilk deneylerinde bezelyelerin arı döl olup olmadığını araştırmaya başladı. Bunun için aynı bitkiyi birkaç defa arka arkaya tozlaştırarak birçok döl elde etti. Her dölde elde ettiği bireyleri birbirine ve ebeveynlerine benzeyip benzemediklerine göre ayırdı. Böylece özellikleri farklı yedi saf döl elde etti. Bu özelliklerin herbirine saf karakter adını verdi.Mendelin deneyinde bezelye kullanılmasının sebebi
  *bezelye çiçeklerinin taç yaprakları uzun ve geniş olup çiçegin erkek ve dişi organı tamamen dış dünyaya kapatır.Böylece dogal ortamda yabancı tozlaşma yapılamaz.

  Mendel'in Dominantlık (baskınlık) Kanunu'nu keşfetmesi

  Mendel'in bundan sonraki işi iki farklı karakterli bitkiyi tozlaştırdığında ne olacağını görmekti. Buna uygun olarak bir uzun ve bir kısa ebeveyn bitki seçti. Uzunundan çiçek tozu alarak kısanın dişicik borusunun üzerine serpti. Kısa bitkide tohumlar olgunlaştığında çaprazlamanın sonucunu keşfetmek için tohumları ekti. Acaba yeni bitki kısa ebeveyne mi uzun ebeveyne mi benzeyecekti? Yoksa her iki ebeveynin karakterinin tesiriyle orta uzunlukta mı olacaktı? Üreyen fidanların hepsinin çaprazlamayı yapmak için çiçek tozu aldığı bitkiler gibi uzun olduğunu gördü.

  Mendel'in ikinci adımı hangi bitkinin farklılığa sebep olduğunu bulmaktı. Çiçek tozunu kullandığı mı yoksa üretimde tohumlarını kullandığı bitki mi?

  Buna uygun olarak tozlaşma işlemini ters tatbik ederek polen için kısa bitkileri tohum üretimi için de uzun bitkileri kullandı. Sonuçlar önceki gibi olup bütün yavru bitkiler uzun meydana gelmişti.


  Mendel'in ikinci kanunu olarak bilinen Dominantlık (Baskınlık) Kanunu açık bir ifade ile şöyle tanımlanabilir: "Aynı genetik yapıya sahip iki benzer melez çaprazlandığında meydana gelen dölde ana-babadan gelen karakterler belirli oranlarda (baskın karakter % 75 çekinik % 25) ortaya çıkar."

  Mendel'in ilk kalıtım kanunu: Uzun bezelyelerin kısalarla melezlenmesinden (çaprazlanmasından) uzun F1 nesli üredi ve kısa bezelyeler F2 dölünde tekrar ortaya çıktılar. Mendel karakterlerin meçhul faktörler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. Bugün bu faktörlere " gen" denilmektedir. Mendel bu temel üzerine kalıtımın birinci kanununu yani Eştiplilik = İzotipi Kanunu'nu kurdu

  Eştiplilik (izotipi) Kanunu
  Bu kanun çeşitli kalıtsal karakterlerin faktörleri (genler) tarafından kontrol edildiğini ve bu faktörlerin çiftler halinde bulunduğunu ifade etmektedir.

  Baskınlık (Dominantlık) Kanunu

  Bahçe bezelyelerinde olduğu gibi uzunluk bir çift gen tarafından kontrol edilir. Uzunluk geni kısalık genine baskındır ( dominanttır). Kısalık genine çekinik (resesif) denir. Mendel'in çaprazlamalarında ebeveynin biri saf uzun olup her iki uzunluk genine de sahipti. Diğeri de saf kısa olup her iki kısalık genine sahipti. Bunların çaprazlama ürünü olan F1 dölünün bireylerinin hepsi uzun fakat melezdiler. Bunlar bir uzunluk ve bir kısalık geni taşımalarına rağmen uzunluk geni kısalık genine baskın olduğundan uzun olarak ortaya çıktılar.

  kromozom ve gen taşırlar. İnsanın vücut hücrelerinde 23 çift (46 adet) gametlerinde ise 23 adet kromozom bulunur
  Ayrılma (Segrasyon) Kanunu
  Mendel Ayrılma Kanunu adı ile kalıtımın üçüncü kanununu kurdu. Bu kanuna göre bir melezde bulunan gen çiftleri birbirinden bağımsız ayrılarak gametlere gider. Bu demektir ki gen çiftinin bir tanesini bir gamet diğerini ise başka bir gamet taşır. Ayrıca bir melezde dominant genle beraber bulunan resesif gen değişmez. Eğer melezin sonraki döllerinde iki resesif bir araya gelirse resesif karakter tekrar ortaya çıkar

  Mendel çaprazlamalarının çizim metodları: Mendel'in bezelyelerle olan melezleme çalışmaları dama tahtasına benzeyen tablolarla daha açık olarak gösterilebilir. Gametler üst ve dikey karelere yerleştirilir. Gametlerin birbiriyle eşlenmesi diğer karelerde işaretlenir. Saf uzun TT ve saf kısa tt bitkinin çaprazlamasını tablo 1´de görülür

  Tt meydana gelen uzun melez bitkileri ifade eder. T (uzunluk) geni kısalık (t) genine dominant olduğundan bireyler uzun olarak gözükür
  Eğer Tt melezleri birbiriyle çaprazlanırsa gen birleşimlerinin dört ihtimali rahatlıkla tabloda işaretlenebilir. Durum tablo 2´de gösterildiği gibi olur
  Melez ebeveynlerden T ve t genlerinin birleşme ihtimallerinin sonucunda F2 dölünde: 1/4'ü saf uzun TT 1/2 melez uzun Tt ve 1/4'ü saf kısa tt yavru meydana gelir

  Kobaylarda dominant ve resesif genler

  Mendel'in uzun ve kısa bezelyeleri çaprazlayarak elde ettiği aynı sonuçlar kobayların renk verasetinde de ispatlandı. Bu durumda siyah renk beyaz renge dominanttır. Saf bir siyah kobay BB ile saf bir beyaz kobayı bb çaprazladığımızda ne olacağını görelim. F1 dölünde bütün bireyler (yavrular) siyahtır. Genetik yapılarında ebeveynlerden farklılık arz ederler. Çünkü onlar melez siyahlar Bb'dir. İki melez çaprazlandığında F2 dölü 1/4 oranında saf siyah BB 1/2 oranında melez siyah Bb ve 1/4 oranı saf beyaz bb olarak gözükebilir. F1 dölünün iki melezi Bb arasındaki çaprazlamadan ortaya çıkan F2 dölü tablo 3´ün içindeki gibi dağılım gösterir
 3. Ziyaretçi
  Gregor Johann Mendel Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi. Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu.
  Mendel'in öne sürdüğü ilkeler, 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi.
 4. Ziyaretçi
  çok güzel çokta ihtiyacım vardı teşekkürler

 5. Ziyaretçi
  hacı performans ödevde yardımcı oldu helalsin.

+ Yorum Gönder


mendelin çalışmaları,  mendelin çalışmaları hakkında bilgi,  mendelin çalışmaları hakkında kısa bilgi,  mendelin çalışmaları ile ilgili sorular,  mendel çalışmaları ile ilgili sorular,  mendel çalışmaları vikipedi