+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Babilli Kimlere Denirdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Babilli Kimlere Denirdi
  Babilli Kimlere Denirdi ? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Babilli Kimlere Denirdi

  Talmud (İbranice: תלמוד), Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden müteşekkildir. Talmud'un iki versiyonu vardır: 3 ila 5. yy'a ait olduğu kabul edilen[1] ancak daha eski dökümanları da içeren Babil Talmudu ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu. [

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Babilli Kimlere denir


  BÂBİL Asurlular devrinde Irakta kurulan şehirlerden biri. Bağdatın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

+ Yorum Gönder