+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yurtdışında burslu olarak lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilir miyim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yurtdışında burslu olarak lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilir miyim
  Yurtdışında burslu olarak lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilir miyim? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yurtdışında burslu olarak lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilir miyim  Yurtdışındaki üniversitelerin uluslararası öğrenciler için sundukları burs imkanları oldukça sınırlı olmakla beraber, eğer iyi bir liseden veya üniversiteden dereceyle mezun olduysanız, TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT gibi skorlarınız yüksekse ve spor, müzik gibi çeşitli alanlarda başarılarınız varsa, bu mümkün olabilir. Ayrıca Türkiye içinden ve dışından, çok başarılı öğrencilere çeşitli alanlarda burs veren vakıf ve kurumlar mevcuttur. Yine birçok ülke MEB ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonlu olarak çeşitli alanlarda burslar vermektedir. Burslar konusunda daha geniş bilgiyi, bu konu başlığı altında bulabilirsiniz. Burslar hakkında daha geniş bilgiyi derneğimiz web sayfalarında bulabilirsiniz

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Yurtdışında burslu olarak lisans veya yüksek lisans eğitimi alınabilir mi?


  Yurtdışında yüksek lisans başvurusu için istenen belgeler hemen hemen her ülke için aynıdır; bir başvuru formu, TOEFL sonucunuz, not dökümünüz, diplomanız, en az 2 akademisyenden alınan referans (Profesör olması tercih sebebidir) ve bu dokümanların yeminli çevirmenlerce yapılmış çevirileri gerekmektedir.

  Bir de çeşitli sınavlar vardır, bu sınavlar yüksek lisans yapmak istediğiniz bölüme göre değişir. Örneğin; MBA yani işletme yüksek lisansı yapacaksanız, GMAT adlı bir branş sınavından, mühendislik ve birkaç başka bölümde yüksek lisans yapacaksanız, GRE adlı bir branş sınavından geçmelisiniz.

  Sınavlardan alacağınız puanlar okula kabulünüzü etkileyen baş etkenlerdir. Yurtdışındaki okulların en iyi taraflarından birisi de başvurunuzun kabul edilme ihtimalini hesaplayabilmenizdir. Okullar, ne oranda GMAT ve TOEFL sonuçları, ne oranda ortalama istediklerini açıklarlar. Başvuran adaylar eğer kendi şartlarından çok yüksekse okula başvurmak için zaman ve para kaybetmezler. Amerika’da okullara başvurmanın masrafı 25-75 USD arasında değişir. Okulların ‘deadline’ denilen son başvuru tarihleri vardır ki çoğu okul yüksek lisans başvurularını çok önceden almaya başlar. Öyle okullar vardır ki, ağustos ayında başlayacak yüksek lisans programları için başvuruları bir önceki yılın ekim ayından almaya başlar.

  Yüksek lisans başvurularında istenen belgelerden biri olan SOP ( Statement of Purpose) yani (amaç mektubu), okula kabulünüz için önemli bir kriterdir. İyi bir İngilizce ile yazılmış, amaçlarınızı oldukça açık ve net biçimde anlatan bir niyet mektubu, işletme mezunu olmayan ancak işletme yüksek lisansı yapmak isteyen birinin oldukça işine yarayacaktır. Başvurularda uluslararası öğrencilerle o ülke vatandaşları aynı prosedürlerden geçerler.

  Burs İmkanları

  Yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak için sahip olduğunuz burs imkanları ve miktarları yurt içinde yüksek lisans yapmak için alabileceğiniz burslardan daha fazladır. Yükseköğretim Kurumu bir çok yabancı ülke ile ilişki içerisinde her yıl yabancı ülkelerden Türk öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Yurtdışı yüksek lisans bursları ile ilgili detaylı bilgiye YÖK ve MEB sayfalarından erişebilirsiniz.

  YÖK Denkliği

  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
  Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
  Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu
  Diploma Denkliği İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

  Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri:
  Elden: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi Bilkent/ANKARA
  Posta Yoluyla: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent/ANKARA
  Bilgi İçin: Tel: (0312) 298-7142
  Faks: (0312) 266 50 60

  Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent / ANKARA
  Sınavlar
  Yurtdışı yüksek lisans başvurularında almanız gereken uluslar arası sınavlardan bazıları:

  TOEFL:
  Yurtdışında İngilizce eğitim veren üniversitelerin hemen hepsi, anadili İngilizce olmayan yabancı öğrencilerden, giriş şartı olarak, TOEFL İngilizce sınavında yeterli puan isterler. TOEFL, okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime ve deyim bilgisini ve İngilizce yi doğru kullanmayı ölçen çok seçmeli bir testtir.

  Computer-Based TOEFL sınavı bütün yıl boyunca dünya çapında yüzlerce değişik bölgede uygulanmaktadır. Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de verilmektedir.
  TOEFL Sınavı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

  TWE:
  TWE (Test of Written English), 30 dakikalık bir komposizyon yazma sınavıdır. Bu sınav için TOEFL ücretine ek olarak bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bu sınav 6 üzerinden notlandırılır ve TOEFL notunuzdan ayrı olarak bildirilir. Bazı okullar TOEFL ile birlikte TWE sınavına girmenizi de şart koşabilir. Başvurduğunuz okulun TWE sınavını istemesi halinde, her TOEFL tarihinde TWE verilmediği için, TOEFL’a gireceğiniz gün TWE’nin de veriliyor olmasına dikkat etmeniz gerekir. Unutmamanız gereken bir başka nokta da TOEFL’a girmeden sadece TWE sınavına giremeyeceğinizdir.
  TWE ile ilgilidetaylı bilgi için tıklayınız

  GRE:
  GRE (Graduate Record Examination) Amerika’daki Yüksek Lisans Programlarının işletme dışındaki bölümlerine başvurmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Sınav üç çoktan seçmeli bölüm (Sayısal, Analitik ve Sözel) ve ayrıca kompozisyon bölümünden oluşmaktadır. Kompozisyon bölümünde iki soru sorulmaktadır. İlk soru bir konu üzerindeki yorumların sorulduğu 45 dakikalık bir bölüm ile bir argüman üzerinde akıl yürütmenizin istendiği 30 dakikalık bir bölümden oluşmaktadır.
  GRE sınavında öğrencilerden odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi; problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri beklenir.Sözel ve Sayısal bölümlerin değerlendirilmesi hemen yapılabilmesine rağmen kompozisyon bölümünün değerlendirilmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır.
  GRE Sınavı ile ilgili detaylı bilgi içn tıklayınız

  GMAT:
  GMAT (Graduate Management Admission Test) Amerika’daki yüksek lisans ve doktora programlarının işletme, yönetim bölümlerine başvuracak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. GMAT çoktan seçmeli (Sözel ve Sayısal) ve kompozisyon (Analytical Writing Assessment) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

  Sözel: 41 soru - 75 dk.
  Sayısal: 37 soru - 75 dk.

  Kompozisyon bölümünde ise iki soru sorulmakta ve Word programında her bir soru için birer kompozisyon yazılması için 30′ar dakika süre verilmektedir.

  GMAT sınavında öğrencilerden odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi; problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri beklenir. Sözel ve Sayısal bölümlerin değerlendirilmesinin hemen yapılabilmesine rağmen kompozisyon bölümünün değerlendirilmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır. Sayısal ve sözel bölümün notlandırılması 0-60; sınavın tamamının notlandırılması 200-800 arası bir skordur. Kompozisyon bölümünün skoru 0-6 arası bir nottur ve diğer bölümden ayrı değerlendirilmektedir.
  GMAT Sınavı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

  MCAT:
  Amerika’daki tıp okullarının tamamına yakını başvuru esnasında MCAT sınav sonucunu zorunlu kılmaktadır. MCAT sınav sonucu Tıp okullarına başvuru sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

  IELTS:
  IELTS (International English Language Testing System) dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar. IELTS dünyaca bilinen ve tanınmış en yüksek kalitede İngilizce bilgisini ölçebilen ve tüm dünyada kullanılan bir değerlendirme sistemidir.

  Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken; okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır. IELTS sınavı İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika gibi birçok ülkedeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.

  IELTS Sınavı ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

  Şartlı Kabul (Conditional Acceptance)
  Üniversiteler öğrenci kabulleri için kendileri tarafından belirlenen asgarî bir not ortalaması ve sınav puanı isterler. Belirledikleri düzeyin altındaki öğrencileri kabul etmezler. Ancak, bazı üniversiteler bazı öğrencilere esnek davranabiliyorlar. Örneğin, 10 üzerinden asgari 7.5 not ortalaması şart koşan bir üniversite, diğer şartları tamam ise 7′lik bir öğrenciyi şartlı kabul edebilir. Öğrencinin kesin kabulü, ilk dönem göstereceği performansa bağlıdır. Eğer öğrenci derslerinde başarılı olup yeterli not ortalamasını tutturabilirse şart yerine gelmiş olur ve öğrenci normal statüye geçirilir. Aksi taktirde öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

  Yine aynı şekilde GRE’ den veya GMAT Sınavından istenenden daha az puan almış bir öğrencinin, diğer kriterleri uygunsa şartlı olarak kabul edilmesi mümkün olabilir. Şart, yine akademik başarı veya örneğin altı ay içinde testlerin tekrarlanarak istenen puanın tutturulması olabilir.

  Şartlı kabul denince akla ilk gelen İngilizceleri okulun istediği seviyede olmayan öğrencilerin üniversitelerden akademik kabul sağlamalarıdır. İngilizceleri “iyi” veya “orta” olup üniversitelerinin aradığı seviyenin altında kalan öğrencilerin, akademik bakımdan yeterli olmaları koşuluyla, bazı üniversitelerden şartlı kabul sağlamaları mümkün olabiliyor.

  Örneğin, 550 TOEFL puanı istendiğini düşünelim. Bu durumda 450 TOEFL puanı alan bir öğrencinin diğer nitelikleri uygunsa, bazı üniversiteler kendisine şartlı kabul verebilirler. Ancak, şartlı kabul edilen öğrencinin akademik programa başlayabilmesi için önce ya kabul edildiği üniversitenin dil okuluna ya da başka dil okuluna devam ederek İngilizcesini geliştirmesi ve yeterli duruma getirmesi gerekir ya da eğer çok az eksikleri varsa akademik programa başlatılabilirler ama ek olarak bazı ileri düzeyli İngilizce dersleri almaları şartı konabilir.

  İngilizce programlarına devam eden şartlı kabul sahibi öğrenciler, İngilizcelerinin akademik programa başlayabilmek için yeterli seviyeye geldiğini okula belgelemek için, ya tekrar TOEFL sınavına girerler ya da bazı okullarda “Institutional TOEFL” adı verilen şartlı kabul veren okul tarafından belirli zamanlarda yapılan sınavlara girerler. Başarılı oldukları taktirde, kabul oldukları akademik programa başlayabilirler.

  Hangi ülkelerde yüksek lisans yapılabilir?

  Türk öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkeler Amerika, İngiltere, Kanada olmakla birlikte diğer ülkelerde de yüksek lisans eğitimi alınabilmektedir.

  Günümüzde Çin, Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda Türk öğrenciler tarafından yüksek lisans eğitimi almak üzere tercih edilen ülkeler arasında popülerliğini arttırmaktalar. Çin ve Rusya dillerinin ve ekonomik büyüme trendlerinin büyüklüğünden dolayı, Avustralya ve Yeni Zelanda ise yaşam şartlarının refah seviyesi ve ana dillerinin İngilizce olması sebebiyle tercih sebebi olabiliyorlar.

  Başvurulacak okul ve bölüm nasıl seçilmeli?

  Yurtdışında yüksek lisans yapmaya karar verdiğinizde karşınızda onlarca ülke, yüzlerce üniversite ve program yer almaktadır. Bunlar arasından en doğru kararı vermek zorlu bir süreçtir. Doğru kararı vermek için;

  İlk olarak başvuru yapmayı ve eğitimini almayı düşündüğünüz programın yüksek lisans sonrası hedefinizle örtüşüp örtüşmediğine, daha da önemlisi bu alanda yüksek lisans yapmanızın gerçekten gerekli olup olmadığına karar vermelisiniz. Unutmayın ki yüksek lisans eğitimi zaman, emek ve para sarfetmeniz gereken zorlu bir eğitimdir. Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra yarım bırakmamak için hayatınızdaki bütün faktörleri ve gelecek planlarınızı doğru analiz edip kararınızı vermelisiniz.

  Eğer amacınız akademik olarak eğitiminizi ettirmek ise direkt doktoraya da başlayabilmeniz mümkündür. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışın. Hangi okulların direk doktora başvurusunu kabul edip etmediğini araştırın.

  Gitmek istediğiniz okulun yer aldığı ülke ve bölgenin iklim, ulaşım, hayat pahalılığı, konaklama masrafları, okulun okumak istediğiniz bölümdeki kalitesi, okulun saygınlığı, gibi özelliklerini de mutlaka göz önünde bulundurun.

  Bu genel kıstasların dışında bir yüksek lisans aday öğrencisinin programı ile ilgili seçim yaparken dikkat etmesi gerekli şu noktalar da vardır:
  •Öğretim Görevlilerinin nitelikleri,
  •İlgili bölümün bağlı olduğu departmanın (Mühendislik Departmanı gibi) sahip olduğu öğretim görevlisi ve öğrenci sayısı
  •Bölümdeki araştırma (research) olanakları
  •Okulun bilgisayar ve kütüphane altyapısı
  •Okulun hem Türkiye’de YÖK tarafından hem de Amerika’daki akredite kuruluşları tarafından tanınması
  •Bölümden mezun olmak için gerekli ders sayısı ve bu derslerin içerikleri
  •Bölümden mezun olmak için bitirme tezinin gerekli olup olmadığı (tez hazırlamak çok yorucu ve zorlu bir süreçtir. Tez çalışmanızı tamamlayabilmek için çok fazla emek harcamanız gerekir. Eğer amacınız akademisyen olmak değilse özel sektörde çok da işinize yaramayacak olan tez çalışmanıza harcadığınız emeğin karşılığını alamayabilirsiniz.)
  •Bölümden mezun olmak için gerekli eğitim süresi
  •Finansal olanaklar ve burslar (Bazı ülkelerde, bazı üniversitelerde Türk öğrenciler olarak daha fazla olanağa ve bursa sahip olabilirsiniz. Araştırmalarınızı yaparken YÖK Yurtdışı Lisansüstü Bursları sayfasından Yabancı Hükümetlerin Burslarını inceleyebilirsiniz.)
  •Program ücreti, yaşam giderleri, genel giderler gibi toplam ücretler
  •Okulun konaklama imkanları
  •Bölümün asistanlık imkanları (Eğer akademisyen olma gibi bir amacınız varsa bu imkanı mutlaka başvurularınızdan önce araştırmaya gayret edin)

+ Yorum Gönder


yurtdışında okuyorum burs alabilirmiyim