+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bm çocuk hakları sözleşmesi'nin kapsamı ve temel dayanağı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bm çocuk hakları sözleşmesi'nin kapsamı ve temel dayanağı nedir
  Bm çocuk hakları sözleşmesi'nin kapsamı ve temel dayanağı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Bm çocuk hakları sözleşmesi'nin kapsamı ve temel dayanağı nedir

  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) "Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası" olarak görülmektedir. Sözleşme çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamanın normlarını tanımlamaya dayanır, onların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gelişebilmesini amaçlar.

  Sözleşme genel olarak 18 yaşına kadar olan bireyleri "çocuk" olarak tanımlar ve onların "yaşama hakkını", "eksiksiz biçimde gelişme hakkını", "zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını", aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür.

  Sözleşmenin önemli bir özelliği de insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge oluşudur.

 3. Ziyaretçi
  bm nedir nler olur
 4. Asel
  Bayan Üye
  bm nedir nler olur


  Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

  Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

  Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

  Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının halen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymustur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

 5. Ziyaretçi
  Bm çocuk hakları sözleşmesi (bm çhs) dünya çocuklarının insan hakları yasası olarakgörülmektedir sözleşme çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamanın norumlarını tanımlamaya dayanır, onların zihinsel ,fiziksel, duygusal sosyal ve ahlaki bakımdan özgür,saygın ,onurlu ve sağlıklı gelişebilmelerini amaçlar

+ Yorum Gönder


çoçuk hakları sözleşmesinin kapsamı,  birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi kapsamı,  birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesinin kapsamı,  birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin kapsamı nedir,  birleşmiş milletlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin kapsamı ne olabilir,  birleşmiş milletlerin çocuk hakları sözleşmesinin kapsamı