+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bm çocuk hakları sözleşmesine taraf olan ülke sayısı kaçtır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bm çocuk hakları sözleşmesine taraf olan ülke sayısı kaçtır
  Bm çocuk hakları sözleşmesine taraf olan ülke sayısı kaçtır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Bm çocuk hakları sözleşmesine taraf olan ülke sayısı kaçtır

  BM Çocuk Haklarına Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde uluslararası yasa statüsüne kavuşmasından bugüne kadar dünya üzerinde Amerika ve Somali olmak üzere 2 ülke dışında dünyadaki tüm ülkelerce imzalanmış, tarihteki en yaygın kabul gören ve onaylanan insan hakları belgesi olma özelliğini kazanmıştır. Buna göre 193 ülke sözleşmeyi imzalayarak taraf olmuştur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Bm çocuk hakları sözleşmesine taraf olan ülke sayısı


  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25
  sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme
  49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamõş ve 9 Aralõk 1994
  tarihinde ihtirazi kayõtla onaylamõştõr. 4058 Sayõlõ Onay Kanunu 11 Aralõk
  1994 gün ve 22138 Sayõlõ Resmi Gazete’de yayõnlanmõştõr.

+ Yorum Gönder