+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bm çocuk hakları sözleşmesinin bir yaptırımı var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bm çocuk hakları sözleşmesinin bir yaptırımı var mıdır
  14.bm çocuk hakları sözleşmesinin bir yaptırımı var mıdır, taraf devlete ne gibi yükümlülükler getirir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Bm çocuk hakları sözleşmesinin bir yaptırımı var mıdır

  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM ÇHS) "Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası" olarak görülmektedir. Sözleşme çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamanın normlarını tanımlamaya dayanır, onların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gelişebilmesini amaçlar.

  Sözleşme genel olarak 18 yaşına kadar olan bireyleri "çocuk" olarak tanımlar ve onların "yaşama hakkını", "eksiksiz biçimde gelişme hakkını", "zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını", aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür.

  Sözleşmenin önemli bir özelliği de insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge oluşudur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Bm çocuk hakları sözleşmesinin bir yaptırımı


  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25
  sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme
  49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamõş ve 9 Aralõk 1994
  tarihinde ihtirazi kayõtla onaylamõştõr. 4058 Sayõlõ Onay Kanunu 11 Aralõk
  1994 gün ve 22138 Sayõlõ Resmi Gazete’de yayõnlanmõştõr.

+ Yorum Gönder


çoçuk hakları sözleşmesinin kapsamı