+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çocuğun anne - babasından ayrılmama hakkı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocuğun anne - babasından ayrılmama hakkı nedir
  çocuğun anne-babasından ayrılmama hakkı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  çocuğun anne - babasından ayrılmama hakkı nedir

  Çocukların anne babasından ayrılmama hakkı iki temel ilke içermektedir. Bunlardan birincisi, çocuğun, kendi yüksek yararına olduğu durumlar dışında, anne-babasından ayrılmamasıdır. İkincisi, çocukları yüksek yarar gerekçesiyle anne-babalarından ayırmaya yönelik bütün işlemlerin adil olması gerekliliğidir. Ayrıca bu hak çocukların hem anneleri hem de babaları ile ilişki ve temas içinde olma haklarını kabul ederek ayrılmaya Devlet'in neden olduğu sınır dışı etme ya da hapsetme gibi durumlarda da anne-baba ile çocuğa birbirlerinin nerede olduklarına ilişkin bilginin verilmesini içerir.

  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi bu hakkı düzenler:

  Madde 9

  1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmâl edilmesi durumlarında ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerektiğinde bu tür bir ayrılık kararı verebilir.

  2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde ilgili bütün taraşara işleme katılma ve görüşlerini bildirme olanağı tanınır.

  3. Taraf Devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, ana-babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler.

  4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana veya babasının veya her ikisinin birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınır dışı edilmesini veya ölümünü (ki buna devletin gözetimi altında iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir) tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile; ana-babaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka üyesine, söz konusu aile bireyin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, böyle bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya kişiler bakımından aleyhe hiçbir sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  çocuğun anne - babasından ayrılmama hakkı


  Anne babanın ayrılması, çocuk kaç yaşında olursa olsun onu fazlasıyla etkiler.
  Çiftler ayrıldıktan sonra çocuk anne yada babası ile kalır. Diğeri ilede belli aralıklarla görüşür ama artık görüşmeler eskisi gibi olmayacaktır.
  Ayrılığın ilk dönemlerinde kısa ve sık görüşmeler en doğrusudur. Bütün hafta sonu yerine sinema, tiyatro yada yemeğe gidilebilinir. Bu hem ebeveyn açısından hemde çocuk açısından daha doğru olacaktır. Zira evden ayrılan ebeveyn içinde zor ve aşılması gereken bir durumdur.
  Daha sonraları ise önemli olan düzenli bir şekilde görüşmeleridir.
  Belirli zamanlarda (hafta sonları olabilir) ayrı kaldığı anne yada babanın evinde yatılı kalması hatta orada ona ait bir yatağın olması psikolojik açıdan çocuk için çok olumlu olacaktır.
  Çocuk için önemli olan ve ona gösterilmesi gereken çocukla değil,anne ile babanın ayrılmasıdır. Eşler boşanıp, mahkemeninde sona ermesiyle birlikte çocuğun kime verildiği kararıda açıklanmış olur.
  Buna göre çocuğuda ne kadar zamanda, haftanın hangi günleri görebileceğide karara bağlanır.Görüşme zamanları hakimin takdirine ve gözlemlerine bağlıdır.
  Bayramlarda, okul tatillerinde, hafta sonları olarak hakim tarafından yada anne babanın anlaşması sonunda görüşme günleri belirlenir.
  Mahkeme sonuca bağlandıktan sonar da anne baba aralarında anlaştıktan sonra kendileride farklı zamanlar ayarlayabilirler. Yalnız çocuğun okulunu, normal yaşantısını etkilemeden bunun yapılması gerekir.
  Ama en önemlisi çocuğun görmek istemesine bağlıdır. Eğer çocuk isterse birlikte yasamadığı ebeveyni ile görüsür. Bu konuda çocuğa zorlama yapılamaz.
  Velayet kimde olursa olsun karşı tarafın yani eski eşinde çocuğunu görme hakkı vardır.


+ Yorum Gönder