+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye'de engelli çocukların haklarına ilişkin düzenlemler nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de engelli çocukların haklarına ilişkin düzenlemler nasıldır
  Türkiye'de engelli çocukların haklarına ilişkin düzenlemler nasıldır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Türkiye'de engelli çocukların haklarına ilişkin düzenlemler nasıldır

  Türkiye'de engelli çocukların erken tanı ve koruyucu hizmetlerinden yararlanma, eğitim gibi hakları genel olarak 5378 nolu Özürlüler Yasası'nda hükme bağlanmıştır. Yasa çocuklara özel olmamakla birlikte çocuklarla ilgili hükümler de içermektedir:
  Erken tanı ve koruyucu hizmetler

  Madde 11

  Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca planlanır ve yürütülür.

  Eğitim ve öğretim

  Madde 15

  Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.  Özürlüler Yasasının dışında diğer bazı yasalarda da engelli çocukların eğitimde ayrımcılığa uğramamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

  İlköğretim ve Eğitim Kanunu

  Madde 12
  Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.

  Milli Eğitim Temel Kanunu
  Genellik ve eşitlik
  Madde 4
  Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  V Fırsat ve imkan eşitliği
  Madde 8
  Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.
  Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türkiye'de engelli çocukların haklarına ilişkin düzenlemler


  güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama” hakkı olduğunu” belirtmektedir. Engelli çocuklar, diğer çocuklarla aynı haklara sahip olmalarının yanı sıra, Sözleşme’nin 23’üncü maddesine göre özel bakımdan yararlanırlar. Burada gözetilen husus şöyledir: “engelli çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, meslek hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.” Bakım, mümkün olan her durumda ücretsiz olarak sağlanır.

+ Yorum Gönder