+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye'de refakatsiz mülteci çocukların bakımı nasıl sağlanmaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de refakatsiz mülteci çocukların bakımı nasıl sağlanmaktadır
  Türkiye'de refakatsiz mülteci çocukların bakımı nasıl sağlanmaktadır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Türkiye'de refakatsiz mülteci çocukların bakımı nasıl sağlanmaktadır

  Türkiye'deki mülteci mevzuatında sığınmacı çocuklara özel haklar veren hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Sadece her konudaki genel düzenlemeler çerçevesinde yabancı çocuklara tanınan haklardan sığınmacı çocuklar da yararlanabilmektedirler. Eğitim hakkı,
  sığınma hakkı, sağlık hakkı gibi.

  Refakatsiz mülteci çocuklar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesinde, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimleri ve kişisel güvenlikleri tehlike altında bulunan ve ebeveynleri tarafından terk edilmiş olarak tanımlanan korunmaya muhtaç çocuk statüsündedir. Refakatçisiz gelen çocuklar yetişkin sığınmacılarla aynı haklara sahiptir. Sadece bu çocukların korunmaya muhtaç çocuk olmalarından kaynaklanan hakları da bulunmaktadır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türkiye'de refakatsiz mülteci çocukların bakımı nasıl sağlanmaktadır


  Türkiye, çocuklarin her türlü istismar ve ihmalini önlemeyi amaçlayan asagidaki sözlesmelerin tarafi olup bu sözlesmeleri imzalayarak iç hukuk metnine dönüstürmüstür

+ Yorum Gönder