+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çocuğun ihmal ve istismarına edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocuğun ihmal ve istismarına edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir
  çocuğun ihmal ve istismarına edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  çocuğun ihmal ve istismarına edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir

  Çocuğu ihmal veya istismar eden kişi Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılır. Eğer bu kişi çocuğun veli ya da vasisi ise velayeti veya vesayet kararı kaldırılır. Ayrıca istismar nedeniyle bu kişi çocuğa vermiş olduğu zararın karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

  Bu nedenle istismar veya ihmalden haberdar olan herkes Savcılık ve karakola şikayette bulunulabilir. Savcılık adli tıp raporu dahil her türlü delili toplayarak ve kamu davası açar.

  Aynı zamanda çocuğu koruma ile yükümlü olan merciler olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl müdürlüğü veya Valiliğe ,çocuğun korunma altına alınması için bildirimde bulunulabilir.

  Bu bildirimler çocuk dahil herkes tarafından sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Bu konularda Baro Çocuk hakları merkezlerine başvurulabilir ve Adli yardımdan yararlanılması talep edilebilir.Bir ceza davasında suçun mağduru çocuk için soruşturma aşamasında Savcılık,mahkeme aşamasında hakim tarafından çocuğun ve/veya yasal temsilcisinin talebi aranmaksızın avukat tayin edilir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  çocuğun ihmal ve istismarına edildiği öğrenildiğinde ne yapılabilir
  Velayet ve vesayet çocuğun korunması ve temsili için öngörülmüş hukuki kurumlardır. Asıl olan 18 yaşına kadar çocuğun ana-babasının velayeti altında olmasıdır. Boşanma, ölüm durumlarında velayet ana-babadan birine verilir. Ana-babanın velayet görevini kullanamayacağı çeşitli durumlarda çocuğa Mahkeme’ce vasi tayin edilir. Veli ve vasilerin görevi, çocuğun güvenlik içinde yetişmesi için uygun bir ortam sağlamak, onun bakımı, şefkat gereksinimini karşılamak, temsil etmektir. Bu görevin kötüye kullanılması, çocuğa kötü muamele yapılıp güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi halinde Mahkeme çocuk hakkında çeşitli tedbirlere başvurur. Bu tedbirler tehlikenin büyüklüğüne göre, ana-babanın veya vasinin uyarılmasından velayet veya vesayet kararının kaldırılmasına ve çocuğun bir kuruma yerleştirilmesine kadar değişik biçimde uygulanır.

+ Yorum Gönder