+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter
  İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB’ yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün içinde vermekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi tatil gününe gelmesi halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitiminde son bulur. Belgelendirilmek kaydıyla bildirgenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  İAB düzenleme süresi ne zaman başlar ne zaman biter


  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalılar,

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları (Geçici 20 nci madde kapsamında olmakla birlikte memur veya 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar hariç),

  Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçiler.

  Soru 2: Hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda işsizlik sigortası prim kesintisi yapılacaktır?

  Cevap 2: İşsizlik sigortası primi, sigortalının 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazancı üzerinden; % 1 sigortalı, % 2 işveren, % 1 oranında devlet katkısından oluşmaktadır.

+ Yorum Gönder