+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Gardiyan nasıl olunur gardıyanlık hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gardiyan nasıl olunur gardıyanlık hakkında bilgiler
  Gardiyan nasıl olunur gardıyanlık hakkında bilgiler gardıyanlık için gereklı bılgıleri istıyoruz 2. Asel
  Bayan Üye

  Gardiyan nasıl olunur gardıyanlık hakkında bilgiler

  KİMLER İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR? İnfaz koruma memuru olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.
  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  b) Bu fıkrada yer alan "askerliğini fiilen tamamlamış olma" şartı 16 Nisan 2008 tarihli düzenlemede kaldırılmıştır.
  c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
  ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
  d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

+ Yorum Gönder


gardiyanl