+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Tema vakfının şubeleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tema vakfının şubeleri nelerdir
  tema vakfının şubeleri nelerdir 2. Ziyaretçi

  TEMA VAKFI PROJELERİ

  Toprak erozyonu, gelecek kuşakların karşı karşıya olacağı en önemli sorunlardan biri olacaktır. İnsan yaşamı, ormanların sağladığı su döngüsüne, toprak üretimine, doğal sistemin en önemli özelliklerinden biri olan biyoçeşitliliğe bağlıdır. Ormanların ortadan kalkması, toprak üretim döngüsünü kırmaktadır. İnsanların devreye girmelerinden önce, dünya üzerindeki ormanlar, otlaklar ve diğer ekosistemler yılda 150 milyar ton organik madde üretme kapasitesine sahipti. Yapılan son hesaplara göre insanlar bu kapasitenin % 12'sini yok etmişlerdir. Bugün işlenen toprağın büyük bir kısmı, fazla veya bilinçsiz ekilmekten verimsiz bir hal almıştır.

  TEMA Vakfı, erozyonla mücadelede başarılı olabilmek için, alternatif geçim kaynakları sunularak kırsal alanda yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle örnek olarak kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme projeleri, mera ıslah projeleri ve havza ıslah projeleri geliştirerek uygulamaya geçmiştir.

  TEMA Vakfı bu amacını gerçekleştirmek için hedefler belirlemiştir. Belirlenen bu hedefler;

  1. Kabiliyet sınıfları içerisinde, doğru arazi kullanılmasını temin etmek ve bu konuda örnek çalışmalar yapmak,
  2. Havza bütünlüğü içerisinde havza ıslah tedbirleri ile birlikte, kırsal fakirliğin önlenmesini sağlamak ve bu konuda örnek çalışmalar yapmak,
  3. Toprak erozyonu ve doğal varlıkların korunması konularında uygulanacak eğitim programına bilgi aktarmak,
  4. Aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatması nedeniyle bitki örtüsünün tahrip edildiği ve erozyona açık mera alanlarının ıslah edilmesi, yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılarak hayvancılığın geliştirilmesi ve isdihdam yaratılmasını temin etmek ve bu konuda örnek çalışmalar yapmak.

  Bu amaçla TEMA Vakfı, Çevre Eğitimi, Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyon Önleme (Örnek Köy Projeleri), Mera Islahı, Mikro Havza Islahı ve Ağaçlandırma projeleri yürüterek, sivil toplumun toprak erozyonuna karşı duyarlılığını arttırmaya ve kırsal kesimin çözümler üretmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. TEMA Vakfı, bir sivil toplum kuruluşu olarak görevinin, sorunu teşhis etmekle sınırlı olmadığı ve toprak erozyonu konusunda alternatif çözümler üretmenin de gerekli olduğu düşüncesindedir.

  TEMA Vakfı Projeleri, toprak erozyonunun yarattığı tehlikeleri teker teker ele almakta ve erozyonun doğurduğu sonuçlar için çözüm üretmeyi hedeflemektedir. TEMA Vakfı'nın projeleri, proje konularına göre şöyle sınıflandırılmaktadır:

  Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyon Önleme Örnek Köy Projeleri

  TEMA Vakfı, erozyonla mücadelede başarılı olabilmek için kırsal alanda yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla TEMA Vakfı, her coğrafi bölgede, o bölgenin kırsal alanlarını örnekleyecek kriterlere sahip köy/ köyler belirleyerek, "Kırsal Kalkınma Modeli" oluşturacak "Örnek Uygulama Projeleri" geliştirerek, sponsor desteğinde uygulamaya koymuştur. Değişik coğrafi bölgeler tetkik edilip, mahalli köylülerle görüşülmekte, katılımcı köylerin listesi çıkarılarak programa alınmakta ve sponsor bulundukça projeleri hazırlanıp uygulamaya geçilmektedir.

  TEMA Vakfı tarafından yürütülen kırsal kalkınma projeleri, erozyonla mücadelenin önemli bir ayağını teşkil ettiği gibi, gıda üretimi yönüyle kendi kendine yeterli ülke olabilmek için de, iyi bir organizasyon modeli oluşturmaktadır.

  Erozyon Ve Korunma Yolları

  Toprak Erozyonu : Toprak erozyonun oluşturan etmenler;
  Toprağın Sular tarafından aşındırılması
  Rüzgarlar
  Bitki örtüsü
  Buzullar
  Sel
  Yangın

  Korunma yolları :

  Ağaçlandırma, bitki örtüsü, baraj gölleri yapma,
  Tarlalar eğime yatay sürülmeli
  Ağaç kesimlerine karşı tedbirler

 3. Ziyaretçi
  tema vakfının şubeleri nerede
 4. Asel
  Bayan Üye
  Tema vakfı nerede kurulmuş şubeleri nerelerdedir


  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır
  EMA, 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-BDTİş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur

  Kırıkkale Tema Vakfı Şube
  Kütahya Tema Vakfı
  İzmir Tema Vakfı
  Tema Vakfı Konya
  TEMA Vakfı Şanlıurfa
  Tema Vakfı Şubesi ( Vakıflar)
  Tema vakfı Ankara
  Tema Vakfı Denizli Şubesi
  Tema vakfı Eskişehir
  Tema vakfı Erzurum
  Edirne Tema Vakfı


 5. Ziyaretçi
  Tema vakfı bu illerde olduğunu biliyorum başka illerde yok sanırım yanlışsam düzeltin beni

  Kırıkkale Tema Vakfı Şube
  Kütahya Tema Vakfı
  İzmir Tema Vakfı
  Tema Vakfı Konya
  TEMA Vakfı Şanlıurfa
  Tema Vakfı Şubesi ( Vakıflar)
  Tema vakfı Ankara
  Tema Vakfı Denizli Şubesi
  Tema vakfı Eskişehir
  Tema vakfı Erzurum
  Edirne Tema Vakfı


 6. Ziyaretçi
  Kırıkkale Tema Vakfı Şube
  Kütahya Tema Vakfı
  İzmir Tema Vakfı
  Tema Vakfı Konya
  TEMA Vakfı Şanlıurfa
  Tema Vakfı Şubesi ( Vakıflar)
  Tema vakfı Ankara
  Tema Vakfı Denizli Şubesi
  Tema vakfı Eskişehir
  Tema vakfı Erzurum
  Edirne Tema Vakfı

 7. Ziyaretçi
  yararlı bir vakfa üye olacağız bu fırsatı bize sunduğunuz için teşekkür ederiz.

+ Yorum Gönder


tema vakfının merkezi nerededir,  tema vakfının merkezi nerededir ve nerelerde şubeleri vardır,  tema vakfı nerede kurulmuştur,  tema merkezi nerededir,  tema vakfı merkezi nerededir,  temanın kuruluş merkezi nerededir ve nerelerde şubeleri vardır