+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kızıma güzel isim ariyorum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kızıma güzel isim ariyorum
  ben kızıma isim bulmak istiyorum ama hiç bir sitede düzgün ve algılayacağımız şekilde çıkmıyor 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  A

  Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
  Aksel: Ak renkte sel
  Aksen: Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
  Aksu: Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
  Akün: Iyi ve temiz ün
  Ala: Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
  Alanur: Alacalı ışık, ala ışık
  Alçin: Al renkli küçük bir kuş
  Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
  Algül: Al renkli gül kırmızı gül
  Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
  Alım: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
  Almıla: Al elma
  Anatolya: Türkiye'nin Asya kıt'asında bulunan topraklarına verilen ad,Anadolu.
  Yunanca-Anatolia, güneşin doğduğu yön .
  Anıl: "Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir.
  Asena: Dişi kurt; güzel kız
  Aslı: Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı
  Aslıhan: Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
  Aslım: Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
  Asu: Azgın ve huysuz at
  Aşkım: Sevdiğim, sevgilim
  Aşkın: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, aşan, geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız uzantılar, filiz, ışkın.
  Ateş: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
  Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
  Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
  Ayca: Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
  Aycan: Ay gibi güzel insan
  Ayça: Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü, yeni ay, hilal
  Ayda: Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
  Aydan: Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
  Aydeniz: Ay ile denizsin
  Aygül: Ay ve gül gibi güzel
  Aygün: Ay ile Güneş
  Ayla: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
  Aylan: Açık alan
  Aylin: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık çemberi, ayla,
  Aynur: Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
  Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel
  Aysan: Ay gibi güzel san
  Aysel: Ay ile selden oluşmuş
  Aysın: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
  Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
  Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
  Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
  Ayşen: Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
  Ayşıl: Ay ışığı
  Ayşın: Ay ışını
  Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli
  Aytolun: Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
  Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
  Aytül: Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
  Ayzıt: Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça
  B

  Balcan: Bal gibi can, tatlı can
  Baldan: Bal gibi tatlı, baldan yapılmış
  Balım: "Benim balım" bal gibi tatlım
  Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı
  Bediz: Açık , belli, görünen; süs bezek, bedis
  Begüm: Hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın
  Belen: Iki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe
  Belgin: Kesin olarak belirlenmiş olan, belirgin açık
  Belgün: Belli, belirli gün
  Beliz: Işaret ve iz nişan ve iz
  Benan: Beni an beni unutma
  Benay: Ben Ay'ım Ay gibiyim
  Bengi: Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan
  Bengisu: Ölümsüzlük suyu, içene ölümsüzlük vereceği söylenen söylencesel
  Bensu: Ben su gibiyim, güzelim
  Beren: Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış
  Betül: Erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu kadın
  Bezen: Bezek, çok göze çarpan süs.
  Bike: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden
  Bilge: Çok ve sağlam bilgili, bildiğini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, geniş ve derin bilgili
  Bilgül: Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"
  Bilgün: "Günü bil"
  Binnaz: Bin türlü naz eden, bin tane naz
  Bircan: Biricik ve cana yakın
  Birce: Biricik, bir tanecik
  Birgül: Bir tek gül
  Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; birtanem, biriciğim
  Biriz: Bir tekiz
  Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin
  Burcu: Güzel koku, ıtır
  Burcum: Güzel koku; burcu
  Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki
  Burçin: Dişi geyik, bozçin, bürçin
  Büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
  Büyüm: Benim büyüm
  C

  Canal: Güzelliğinle canlar yak
  Candan: Içten, yürekten
  Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
  Canöz: Canın özü, yaşamın özü
  Cansen: Can sensin
  Cansın: Tatlısın, sevgilisin
  Cansun: Güç sun, canlılık sun
  Ceren: Çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
  Ceylan: Çölde yaşayan, geyik türünden, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, çok hızlı koşan, ince bacaklı, çok güzel bir hayvan, ceren
  Ç

  Çaba: Bir işi yapmak için harcanan güç
  Çağ: Belirli bir özelliği göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çağdaş; çakıl, "çağıl çağıl" ikilimesinden biri
  Çağın: Şimşek, yıldırım
  Çağla: Erik, kayısı ve özellikle bademin taze yemişi, ham yemişi
  Çağlayan: Akarsuyun, yüksekten çağıltılarla, köpürerek döküldüğü yer
  Çığıl: Başa takılan altın
  Çiçek: Bitkinin, genellikle güzel, kokulu, renkli bölümü
  Çiğdem: Türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi
  Çiler: Güzel ötüşlü, bülbül gibi çileyen
  Çimen: Doğal olarak biten çim, yeşillik
  Çise: Çiseleyen yağmur damlası
  Çisem: Çise
  D

  Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  Damla: Yağmur ya da bir sıvanın, çok küçük, yuvarlak biçimli parçası
  Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yetişen yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil kalan bir ağaç
  Demet: Ekin, çiçek gibi bitkilerin birkaçının yada bir bölümünün bir arada bağlanmış biçimi
  Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten, derin ve çok geniş tuzlu su
  Derin: Dibi yüzeyinden yada ağzından uzak olan, derinliği olan; Çok içten gelen ve içe işleyen
  Devrim: Kısa zaman içinde, olumlu yönde önemli niteliksel değişmelere yol açan devinim
  Dicle: Kaynağı kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından
  geçerek denize dökülen büyük ırmak
  Dilek: Dilenilen şey, istek
  Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç
  Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokuması bez
  Dirim: Canlılık, dirilik, sağlık, yaşam
  Doğa: Canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; yaratılış
  Doğu: Güneş'in doğduğu yön
  Dolunay: Ay'ın dolun durumu, Ay'ın bütünüyle parlak olduğu zamanki hali, Ay'ın her ayın ortalarında aldığı dolgun görünüm
  Doruk: Bir dağın, bir tepenin, yüksek bir yerin, tepesi, en yüksek yeri
  Duru: Bulanık olmayan, açık, temiz
  Durugül: Arı duru ve gül gibi güzel
  Durusu: Bulanık olmayan, dalgasız, pırıl pırıl ve dibi görünen su; temiz su
  Duygu: Iyi ve güzel şeyleri sevebilme, onları duyumsayabilme yeteneği; Anımsanacak duyuş; gönülden uyanan yankı ya da tepki; duyumsama
  E

  Ece: Kral karısı ya da krallığı yöneten kadın, kraliçe; (mecaz olarak) türdeşleri arasında üstünlüğü, yeteneği olan kadın, güzel kadın
  Ecem: Benim olan ece, kraliçem
  Ekim: Toprağa tohum ekme işi, ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ayında doğan çocuk için)
  Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı durumun tümüne verilen ad; buğday
  Ela: Sarıya çalan kestane rengi, ala
  Elçim: Deste, demet, tutam
  Enginsu: Açık deniz
  Erenay: Yetişip gelen Ay
  Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan
  Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin, erken mutlu olasın
  Esen: Vücutta hiçbir eksikliği olmayan, sağlıklı; sağlığı yerinde olan esmekte olan yel
  Esin: Içe doğan şey, bir şeyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatlı tatlı esen yel, esinti
  Esmen: Esici,esen
  Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 yılları arasında egemen olan, büyük uygarlık kuran Orta Asyalı bir ulus, Hitit
  Evrim: Kendiliğnden oluşan değişim, dönüşüm
  Evşen: "Evi şenlendiren", "evin neşesi, şenliği
  Eylem: Bir değişiklik doğurabilecek etkili davranış; yapılan iş
  Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
  Ezgi: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, şarkı, türkü
  Ezgü: İyi kimse
 3. Ziyaretçi
  ilayda:su perisi
  dilara:gönül alan,gönül okşayan,gönlü dinlendiren
 4. Ziyaretçi
  adını imran koyabilirsin çok güzel bir isim

 5. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  kız isimleri
  KIZ İSMİ ANLAMI

  ADA Her tarafı sularla çevrili kara parçası
  AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
  AĞIT Edebiyatta bir şiir türü
  AHENK Uyum
  AHU Ceylan , karaca
  AJLAN Hızlı,çabuk,telaşlı
  AKARSU Akan su
  AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
  AKSU Anadolu'da değişikm boylarda bir çok akarsuyun adı.
  ALBA Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
  ALEV Yanan cisimlerin türlü biçimde uzanan dili
  ALGIN Birine gönül vermiş ,vurgun,tutkun
  ALPİKE Kahraman kraliçe.
  ALTIN Yüksek değerli bir maden
  ARYA Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
  ARZU Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
  ASENA Güzel,alımlı kadın.
  ASLI Kerem ile Aslı öyküsündeki kadın kahraman.
  ASU Azgın huysuz(at)
  ASUMAN Gökyüzü.
  ASYA Dünyanın en büyük kıtası
  ATLAS Mitolojide dünyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
  AYBİKE Ay gibi güzel kız.
  AYBİRGEN Ayveren
  AYÇA Yay biçimindeki ay
  AYÇİÇEK Günçiçek
  AYDA Dere kıyılarında yetişen bir bitki.
  AYDAN Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel.
  AYEVİ Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
  AYKIZ Ay-kız
  AYLA Kimi yıldızların dolayındaki ışık çemberi
  AYLİN Ayla.
  AYSAR Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse.
  AYSIN Sen aysın ,ay kadar güzel sin.
  AYSU Ay-su
  AYŞE Rahat ve huzur içinde yaşayan.
  AYŞEGÜL Ayşe-gül
  AYŞENUR Ayşe-nur
  BADE Aşk , kutsal sevgi
  BAĞLAN Büyük bir kuş türü
  BAHAR Bir mevsim ve bu mevsimde ağaçlarda açan çiçek
  BAKLAN Büyük bir kuş türü
  BALA Yavru çocuk
  BALKIN Pırıldayan,parlak
  BALKIZ Bal kadar tatlı kız
  BANU Prenses.HAnımefendi
  BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş
  BEGÜM Hindistan'da prenslerin annelerine verilen ad
  BELDE Memleket,şehir,kasaba
  BELEN Bel
  BELEN İki tepe arasındaki alçak kısım
  BELGİN Kesin ve eksiksiz belirlenen
  BELİZ İşaret,iz
  BENAN Parmak uçları
  BENEK Namuslu kadın,
  BENGİ Sonu olmayan , sonsuz
  BENİZ Yüz
  BERGÜZAR Anılmak için verilen şey , andaç
  BERİA Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
  BERİL Zümrüt
  BERNA Genç,körpe,delikanlı
  BERRAK Duru
  BERRAN Keskin,kesici
  BESİSU Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
  BESTE Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü
  BESTENİGAR Türk müziğinde bileşik bir makam
  BETÜL Namuslu kadın,Hz Meryem ve Hz Fatma`nın lakapları.
  BEYZA Çok beyaz,lekesiz
  BİKE Evlenmemiş,çocuğu olmamış kadın.
  BİLGE Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
  BİLGÜN Bil-gün
  BİLHAN Çok bilgili
  BİLLUR Pek duru , pürüzsüz
  BİRİCİK Tek ,birtane
  BUĞDAY Buğdaygillerden öğütülerek un yapılan bitki
  BUKET Çiçek demeti
  BURCU Güzel koku
  BURÇAK Bir bitki
  BURÇİN Dişi ördek
  BUSE Öpücük
  BÜKÜM Bükme eylemi
  BÜŞRA Müjde,sevinçli haber.
  CANA "Can"ın - e hali
  CANAN Gönülden sevilmiş , yar
  CANDAN İçten , gönülden
  CANFEZA Müzikte bileşik bir makam
  CANKIZ Sevilen,sevimli ,şirin kız
  CANOVA Can-ova
  CANSU Yaşam veren su
  CEMRE Bahardan az önce bir hafta arayla su,hava ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
  CEREN Ceylan
  CEVZA İkizler burcu
  CEYDA Uzun boyunlu ve güzel
  CEYLAN Gözlerinin güzelliğiyle ünlü,ince bacaklı,hızlı koşan,zarif bir hayvan
  ÇAĞLA Kayısı,erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali
  ÇAKIL Su yataklarında sürtünmeyle yuvarlaklaşmış küçük taşlar.
  ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
  ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
  ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış
  ÇİLEK Yabani olarak çayırlarda yetişen meyveli bitki.
  ÇİLER Şarkılar söyleyen ,şakıyan.
  ÇİM Süs amacıyla ekilen ve yetiştirilen küçük bitkiler
  ÇİMEN Kendiliğinden yetişmiş çim
  ÇİSE-M Hafif yağan yağmur-um.
  ÇİSİL İnce ince yağan yağmur
  ÇOLPAN Çoban yıldızı
  DAMLA Yuvarlak biçimde,çok küçük miktarda su vb. sıvı
  DEFNE Yaprakları güzel kokulu,yaz kış yeşil olan bir bitki
  DEMET Çiçek bağlamı , deste
  DEMRE Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer
  DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su
  DERYA Büyük deniz
  DESEN Çiçek,çizgi gibi süs şekilleri
  DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek
  DEVİN Hareket ,kımıldanış
  DİCLE Bir nehir adı
  DİDEM Gözüm gibi sevdiğim,sevgilim
  DİLARA Gönül alan ,gönül okşayan.
  DİLAY Gönlü aydınlatan ay
  DİLEK İstek ,rica
  DİLEM Gönül ilacı
  DİLNİŞİN Gönülde yer tutan,hoş,güzel
  DİLRÜBA Gönlü şen,dertsiz
  DİLSU Dil-su
  DİLŞAH Gönül şahı,sevgili
  DOLUNAY Ayın tam yuvarlak olduğu an
  DUYGU Kişi,olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim
  EBRU Hareli boyama yöntemi
  ECE Kraliçe
  ECMEL Çok güzel
  EDA Tavır,davranış
  EGE Türkiye'nin batısında yer alan deniz
  ELÇİN Deste,tutan
  ELİF Arap alfabesinin ilk harfi
  ELVAN Renkler,çeşitler
  ESEN Sağlıklı,salim
  ESİN Sabah rüzgarı
  ESNA Yüksek,yüce
  ESRA En çabuk,çok çabuk
  ETİ Hitit
  EVİN Bİr şeyin içindeki öz
  EYLÜL Sonbaharda bir ay adı
  EZGİ Melodi
  FERAH Aydınlık , iç açıcı
  FERAY Ayışığı,ayın parlaklığı
  FERDA Gelecek zaman,yarın
  FEYZA Bolluk,çokluk
  FİDAN Yeni yetişen ağaç
  FİGEN Yaralayan,kıran
  FİRUZE Açık mavi renkte,değerli bir süs taşı
  FULYA Güzel kokulu bir çiçek
  FUNDA Kurak yerlerde yetişen bir ağaçcık
  FÜRUZAN Parlayan,parlak
  FÜSUN Büyü
  GAMZE Gülerken yanaklarda beliren çukur
  GAYE Amaç , erek
  GECE Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre
  GELİNCİK Yazın kırlarda yetişen,parlak kırmızı renkli bir çiçek
  GERÇEK Yakıştırma veya yalanı olmayan
  GİZEM Sır
  GONCA Tam açılmamış çiçek
  GÖKÇE Gök mavisi,güzel
  GÖKSU Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı
  GÖLGE-N Güneş ışınlarından koruyan (senin) karartın
  GÖZDE Çok sevilen,beğenilen nitelikte
  GÖZEN İlgi çekici,samimi
  GÜHER Cevher
  GÜLBAHAR Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi
  GÜLÇİN Gül toplayan
  GÜLFEM Gül ağızlı
  GÜLGÜN Gül renkli
  GÜLİSTAN Gül bahçesi
  GÜLİZ Gül-iz
  GÜLİZAR Alaturka müzikte bir bileşik bir makam
  GÜLRİZ Gül saçan
  GÜLŞAH * "Baraka" ile "Gülşah" öyküsünün kadın kahramanı
  GÜL-ÜM Bana ait olan gül
  GÜLÜMSE Tebessüm et
  GÜNÇİÇEK Ayçiçek
  GÜVERCİN Barışı temsil eden kuş
  GÜZ Sonbahar
  GÜZEL Hoşa giden,hayranlık uyandıran
  GÜZİN Seçilmiş,seçkin
  HANDAN Güleç,sevinçli
  HARİKA Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
  HASLET Doğuştan gelen güzel huy
  HAYAL Varmış,olmuş gibi zihinde canlandırılan imge.
  HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
  HAZAN Sonbahar
  HAZAR Barış
  HAZİRAN Yaz aylarından biri.
  HECE Bir solukta çıkarılan ses öbeği
  HEVES Bir şeye duyulan istek
  HİLAL Ayın yay biçimindeki görünüşü
  HOŞSEDA Hoşa giden ses
  HÜLYA İnsanın kurduğu tatlı düş
  HÜMA Efsanelerde geçen,yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
  HÜMEYRA Kızıllık,pembelik
  HÜNER İnce ve şaşırtıcı ustalık
  HÜRREM Sevinçli,güleryüzlü
  HÜSNA Pek çok güzel
  HÜSÜN Güzellik
  İDİL İçten ve saf aşk.
  İLAYDA Su perisi.
  ILGAZ Atın dört nala koşması
  ILGIM Serap
  ILGIN Süs bitkisi
  İLGÜN Ulus,halk.
  İLKBAHAR Yılın ılık mevsimi.
  İLKE Temel alınan düşünce , kural
  İLKYAZ İlkbahar
  İLSU İl-su
  İLTER Yurdu koruyan ,yurtsever.
  İMGE Gerçekleşmesi çok zor olan düş
  İMREN Görünen şeyi edinme isteği.
  İNCİ Süslemede kullanılan ,istiridyede yetişmiş değerli madde
  İNCİLAY Parlama,ışıldama
  İPAR Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek.
  İPEK İpekböceği kozasından elde edilen ince ,parlak kumaş
  IRAZ-CA * Rıza gösteren,boyun eğen
  İREM Bahçeleriyle ünlü masal kenti
  İRİS Mitolojide Tanrıların elçisi
  IRMAK Akarsuların en büyüğü
  IŞIK Aydınlatmada kullanılan fiziksel enerji
  IŞIL Kımıltılı ışık
  IŞILAY Ay ışığı
  IŞIN Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi
  ITIR Güzel koku
  İYEM Güzellik
  İZEL El izi
  İZEM Ululuk.
  İZGİ Güzel ,adaletli.
  İZ-İM Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti
  KAMELYA Bir süs bitkisi
  KARDELEN Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi
  KELEBEK Gövdesi ve kanatları çok renkli ve zarif olan böcek
  KİMYA Üstün nitelikler taşıyan
  KÖSEM Sürünün önünden giden,yol gösteren koç
  KUĞU Beyaz tüylü bir su kuşu
  KUMRU Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen bir kuş
  KUMSAL Kumla örtülü deniz kıyısı
  KUTAY Kutlu,uğurlu ay
  KUTSAL Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse
  LAL Parlak ,koyu kırmızı renkte olan
  LALE Çan biçiminde bir çiçek
  LERZAN Titreyen,titrek
  LEYLA Saçları gece gibi simsiyah olan kadın.Çok karanlık gece
  LEYLİFER Gece ışığı
  LİLA Açık eflatun
  MANOLYA Bir süs bitkisi
  MARAL Dişi geyik
  MAVİSU Deniz
  MEHTAP Ayışığı
  MEHVEŞ Ay gibi güzel kadın
  MELDA Çok genç,körpe
  MELİKE Kadın hükümdar
  MELİS Bal,tatlı şey,sevgili
  MELİSA Oğul otu
  MELODİ Ezgi
  MENEKŞE Mor beyaz renkli,kokulu,yürek biçiminde bir çiçek
  MENEVİŞ Hare
  MERAL Dişi geyik
  MERCAN Tropik ve ılık denizlerde yaşayan,kırmızı kalker iskeletli bir canlı
  MERİH Mars gezegeni
  MERVE Mekke'de hacıların 7 kez gidip geldikleri dağın adı
  MEVSİM Yılın dört farklı ikliminden biri
  MİMOZA Bir süs bitkisi
  MİNE İnce ve parlak nakış
  MÜGE İnci çiçeği
  NAĞME Ezgi
  NAZ İsteksiz gibi görünen,çekingen davranış
  NAZLI-M İşvelim,edalım
  NEHİR Irmak
  NERGİS Bir süs bitkisi
  NESLİŞAH Soyu şah olan
  NESRİN Yaban gülü
  NEŞE-M Gönül açıklığım,sevincim
  NEVAL Talih
  NEVBAHAR İlkbahar,ilkyaz
  NEVESER Türk Müziğinde,Dede Efendi'nin bulduğu bileşik bir makam
  NEVGECE Yeni yeni oluşan gece
  NEVGÜL Yeni açmış gül
  NEVRA Beyaz çiçek
  NEYİR Işıklı,aydınlık,parlak
  NİGAR Resim kadar güzel sevgili
  NİHAL İnce ve düzgün vücutlu sevgili
  NİHAN Saklanmış,gizli olan
  NİL Afrika'da bir nehir
  NİLÜFER Durgun sularda yetişen,değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi
  NİSAN İlkbaharın ilk ayı
  NURGÜL Nur-gül
  NURGÜN Nur-gün
  NURSELİ Nur-seli
  NÜKET Nükte,zarif,güzel sözler
  NÜKHET Güzel koku
  NÜKTE İnce anlamlı , düşündürücü şaka söz
  OYA Yazma çevresine iğne ile örülen bir çeşit tentene
  OYLUM Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.
  ÖDÜL Armağan
  ÖRGÜN Türlü ve düzenli parçalardan oluşan
  ÖVGÜ Bir şey veya kimsenin iyi niteliklerini,değerini belirtme
  ÖYKÜ Kısa hikaye
  ÖZEN Büyük hassasiyet göstermek
  ÖZGE Yabancı
  ÖZLEM Bir daha görmek veya kavuşmak arzusu
  PAMİRA Orta Asya'da bir yayla
  PAPATYA Baharda çiçek açan bir kır bitkisi
  PELİN Hekimlikte kullanılan bir bitki
  PERA Beyoğlu semtinin eski adı
  PERÇEM Kakül
  PERİ Güzel ve alımlı
  PERRAN Uçan,uçucu
  PETEK Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları
  PINAR Büyük su kaynağı
  PIRIL Parlak ışık
  PIRILTI Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
  PITIRCIK Pek hafif gürültücük
  PİYALE Şarap kadehi
  RANA Güzel,göze hoş görünen
  RENAN Çok ses çıkaran,çınlayan
  RENGİN Boyalı,renkli
  REZZAN Ağırbaşlı,onurlu
  RUHSAR Yüz,çehre
  RÜÇHAN Üstünlük
  RÜYA Düş
  SABA Gündoğusundan esen hafif rüzgar
  SABAH Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
  SADBERK Yüz yapraklı,katmerli
  SAHİL Deniz kıyısı
  SAHRA Kır,ova,çöl
  SALKIM Bir çoğu tek bir sap üzerinde topluca bulunan yemiş
  SANEM Put
  SAYGIN Sayılan,sevilen
  SAYIL Her zaman saygı gör
  SEBİL Karşılıksız dağıtılan içme suyu ve bu amaçlı taş yapı
  SEBLA Uzun kirpikli göz
  SEÇİL Benzerlerinden üstün olup 'en iyi' diye ayrılmak
  SEÇKİN Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan,elit
  SEDA Ses
  SEDEF Deniz hayvanlarının iç yüzeyinde oluşan beyaz,parlak madde
  SEDEN Uyanık,tetikte,gözü açık olmak
  SEHER Tan ağartısı
  SEL Taşkın su
  SELDA Bir söğüt cinsi
  SELEN Haber,müjde
  SELİN Gür akan su
  SELİNTİ Ufak sel
  SELİS Akıcı söz
  SELMİN Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
  SELVİ İnce uzun ağaç
  SEMA Gökyüzü
  SEMİRAMİS Babil'in Asma Bahçeleri'ni kurduran Asur kraliçesi
  SENA Övme
  SEREN Gemi direği
  SERENAT Geceleyin sevgilinin penceresinin önünde verilen küçük konser
  SERRA Rahatlık,kolaylık
  SERTAP İnatçı,ayak direyen
  SERVİ İnce ve uzun boylu
  SES Kulağın duyabildiği titreşimler
  SEVDEM Sevginin en son demi
  SEVEN Bir başkasına sevgi duyan
  SEVGİLİ Kendisine aşk duygusuyla bağlı olunan kişi
  SEVİ Aşk
  SEVİL Her zaman sevilen biri ol
  SEVİNÇ İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
  SEYYAL Akıcı,akışkan
  SEZEN Hisseden,sezgili
  SEZGİ Sezme yeteneği
  SİBEL Henüz yere düşmemiş yağmur damlası
  SILA Gurbettekinin özlemini çektiği yerler
  SİM Gümüş gibi parlak ve beyaz
  SİMA Yüz , çehre
  SİMGE Anlamı olan harf,bitki gibi işaretler
  SİMİN Gümüşten,gümüşe benzeyen
  SİMYA Bir şeyi başka şeye dönüştüren düşsel güç
  SİNE-M Yüreğim,çok sevdiğim
  SİREN Uyarı işareti veren canavar düdüğü
  SİRET Bir kimsenin ahlakı,kişiliği
  SIRMA Sarı ve güzel saç
  SONYAZ Sonbahar
  SU Canlıların yaşaması için en gerekli olan şey
  SUMRU Bir şeyin yüksek yeri,tepesi
  SUNA Boylu , poslu , yakışıklı
  SÜLÜN Boylu , poslu , yürüyüşü güzel
  SÜNDÜS Çözgüsünde altın,gümüş teller bulunan eski ipekli bir kumaş türü
  SÜSEN Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek
  ŞAHBANU Hükümdar eşi
  ŞAHİKA Dağ doruğu.
  ŞAN Şöhret.
  ŞANS Talih , fırsat
  ŞAYESTE Yaraşan ,yakışan.
  ŞEBBOY Güzel kokulu bir süs bitkisi
  ŞEBNEM Bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları.
  ŞEHNAZ Alaturka müzikte bir makam adı
  ŞEHRAZAT Kendi kendine yaşayan,özgür.
  ŞELALE Büyük çağlayan.
  ŞERMİN Utangaç,mahçup.
  ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı.
  ŞEYDA Sevda nedeniyle aklını yitirmiş ,çılgın
  ŞİİR İmgelere,duygulara seslenen söz sanatı
  ŞİMAL Kuzey
  ŞİRİN Sevimli,cana yuakın
  ŞÖLEN Kutlama niteliğindeki yemekli toplantı
  ŞÖLEN-DE Bir olayı kutlamak amsacıyla yapılan yemekli toplantı.
  ŞULE Ateş alevi.
  TAMAR Damar
  TANGO Özel ritimli,çift kişilik ağır bir dans
  TANYELİ Sabah olurken çıkan hafif rüzgar
  TİLBE Gezginci ozan
  TILSIM Esrarlı ve olağanüstü güç taşıdığına inanılan nesne
  TOMRİS M.Ö. 6 yy da yaşamış bir kraliçenin adı
  TÖREN Anma , kutlama , karşılama , evlenme vb. için yapılan toplantı
  TUĞBA Dalları bütün cenneti gölgeleyen kutsal ağaç
  TUĞÇE Kadın sultanın başındaki tuğ
  TULU Gökcisimlerinin doğuşu
  TUTKU Aşırı özlem , gönül verilen
  TUTYA Göze çekilen sürme.
  TÜLİN Ayın çevresinde oluşan hale
  TÜMAY Dolunay
  TÜRKUVAZ Türk rengi de denilen mavi renkte değerli bir taş
  TÜRKÜ Halk şiirinde kendisine özgü ezgisiyle söylenen uyaklı nazım biçimi
  TÜVANA Dinç , canlı
  UMAY Çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan tanrıça
  ÜLGEN Bir iyilik Tanrısının adı.Yüce
  ÜLGER Şeftalideki ince tüy.
  ÜLKER Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızı
  ÜLKÜ-M Uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce dilek
  ÜRÜN Doğadan elde edilen yararlı şeyler.
  ÜVERCİNKA Güvercin kanadı.
  ÜZÜM Asmanın salkım durumundaki meyve.
  VENÜS Bir gezegen adı
  VERDA Gül
  VERDİNAZ Nazların gülü
  VİLDAN Yeni doğmuş çocuk
  VUSLAT Sevgiliye kavuşma
  YAĞMUR Havadaki buharın su damlaları halinde yere düşmesi
  YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses
  YAPRAK Bitkilerin çeşitli biçimdeki yeşil bölümü
  YAR Dost , sevgili
  YAREN Arkadaş , yakın
  YASEMİN Çiçekleri güzel kokulu süs bitkisi
  YAZGI Önceden belirlenmişlik,gerçekleşmesi mutlak olan
  YAZGÜLÜ Baharın ilk günlerinde çocuğa verilen ad
  YELDA Uzun ve kara olan şey
  YELİZ Rüzgarın hızı.Güzel,havadar
  YENİAY Yeni-ay
  YEŞER Yetişip yeşil renk almak
  YEŞİM Yeşil ve pembe renkli değerli bir taş
  YILDIZ Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinden her biri
  YONCA Uğur getirdiğine inanılan süs bitkisi
  YOSUN Suların yüzeyinde ya da dibinde yetişen çiçeksiz bitki
  YÖRÜK Göçebe yaşayan Oğuz Türkleri
  YURDAGÜL Yurda-gül
  YURDANUR Yurda-nur
  ZEREN Kavrayışı güçlü ,zeki.
  ZERRİN Altın gibi sarı,parlak.
  ZEYNEP Değerli taşlar,mücevherler.
  ZEYNO Zeynep.
  ZUHAL Satürn gezegeni
  ZUHAL Zeynep.
  ZÜLAL İçimi güzel su
  ZÜLAL Şakaklardan sarkan saç lülesi
  ZÜLEYHA Su perisi.
  ZÜLEYHA İçimi güzel su
  ZÜLÜF Şakaklardan sarkan saç lülesi
  ZÜLÜF Yurda-nur
  ZÜMRA Zeki bilgili kadın.
  ZÜMRA Parlak ve yeşil renkli değerli bir taş.
  ZÜMRÜT Parlak ve yeşil renkli değerli bir taş.
  ZÜMRÜT Su perisi.
  Satürn gezegeni+ Yorum Gönder