+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Dünyanın ilk büyük medeniyeti nerede kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyanın ilk büyük medeniyeti nerede kurulmuştur
  Dünyanın ilk büyük medeniyeti nerede kurulmuştur 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Dünyanın ilk büyük medeniyeti nerede kurulmuştur

  İndus Vadisi medeniyeti, dünyanın ilk büyük toplumlarındandı. Ticaret yapan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklardan doğmuştu. Bu medeniyet şimdi Pakistan ve Hindistan’ın kuzeybatısı olan geniş ovalarda yaklaşık 4500 yıl önce gelişmeye başlamıştı. İndus Vadisi‘nin kuzeyindeki Harappa ve güneyindeki Mohenjo Daro bu medeniyetin en büyük iki şehriydi. Her ikisi de çok planlı olarak ve ızgara sisteminde kurulmuş şehirlerdi. Bu şehirlerde geniş yollar ve çoğu en az iki katlı tuğladan yapılmış evler bulunmaktaydı. Pek çok evde, yakındaki toplu kullanıma açık bir kuyudan veya evin avlusundaki bir kuyudan suyun getirildiği bir banyo bulunmaktaydı.

  Burada yaşayan insanlar çiftçilikle uğraşır, kuzeydeki dağlarda karlar eridiğinde alüvyonla yüklü suların kapladığı tarlalarda ekin yetiştirirdi.

  Gerçek Dosyası: İndus Vadisi‘nde yaşayan çiftçiler bir çift öküzün koşulduğu ahşap arabalar kullanırdı. Mohenjo Daro’nun gün ışığına çıkarılan yollarında yüklü at arabalarının bıraktığı derin izler görülmüştür.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Dünyanın ilk büyük medeniyeti nerede kurulmuştur  Günümüzden binlerce yıl önce atıldı insanlık tarihindeki ilk uygarlığın temelleri. Dünyanın ilk ve en eski uygarlığı, Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca Basra Körfezi’ne kadar uzanan alüvyal ovalar üzerinde uzanan Sümer ülkesinde doğdu . Ama bunun aksine kısa bir zaman öncesine kadar özellikle batı dünyası tarafından dünyanın en eski uygarlığının “Yunan Uygarlığı” olduğu kabul ediliyordu. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen materyaller “Sümer Uygarlığı”nın dünyanın en eski medeniyeti olduğunu göstermiştir bize.
  İnsanların tarımsal üretime geçerek tahıl üretimi yapması ve hayvanları evcilleştirmeye başlaması ile ilk uygarlığın temelinin atıldığı teorisi günümüzde kabul gören bir görüştür. Gerçekten de yapılan araştırmalar Sümerlerin, Mezopotamya’da tarımda bir devrim gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Sümerlerin kullandığı tarımsal teknikler belki de günümüz tarımıyla karşılaştırıldığında çok ilkel kalabilir; ama şu bir gerçek ki kendi dönemlerinin en modern tarım tekniklerini kullanıyorlardı. Tarımı geliştirmek için bataklıkları kurutup tarıma açmışlar, sulama kanalları yapmışlar, kurak bölgelerde akarsuların önüne setler çekerek barajlar yapmışlardır .

+ Yorum Gönder


ilk medeniyet nerede kuruldu,  dünyada ilk medeniyet nerede başladı,  ilk medeniyet nerede kurulmuştur,  dunyanin en eski medeniyeti nerede yadadi,  medeniyet nerede baslamistir