+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir?
  Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir?
  C-32) -Tevrat; Musa Aleyhisselam'a, - Zebur; Davud Aleyhisselam'a, -İncil; İsa Aleyhisselam'a, -Kur'an-ı Kerim; Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) inmiştir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir?

  1. Tevrat
  Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Tanrı tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.
  İslam öğretisinde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur. Oysa Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden ibarettir.


  2. Zebur
  Zebur ya da Mezmurlar (İbranice: Mizmor מזמור, Çoğulu: Mizmorim מזמורים, Yunanca: Psalmoi [harp eşliğinde söylenen şarkı]) Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçede verilen isim. Hıristiyanlıkta Davut'un Mezmurları olarak da anılır ve Eski Ahit'te bulunur.


  3.İncil
  Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa'nın hayatı ve öğretileri anlatılır.
  Hıristiyanlıkça kabul edilen bu dört incile "kanonik İnciller" denir. Hıristiyanlığın kabul etmediği İnciller de mevcuttur, bunlara "apokrif İnciller" adı verilir.


  4. Kur’ân-ı Kerîm
  Kur’ân veya Kur’ân-ı Kerîm, (Arapça : القرآن) Müslümanlarca İslam peygamberi Muhammed'e, ayetleri Allah tarafından Cebrail aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderildiğine inanılan kutsal kitap. İlk olarak 7. yüzyılda halife Osman bin Affan tarafından kitap haline getirtilmiştir. Kuran ayrıca Furkan, Kelamullah, Kitabullah gibi isimlerle de anılır. Doğru okunmasının önemine inanılarak, arap olmayanlar için ilave işaretlemeler ve özel okunuş şekliyle (tecvid) nesilden nesile aktarılmıştır

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir?

  Zebur- Hz Davut
  Tevrat- Hz Musa
  İncil - Hz İsa
  Kur'anı Kerim hz Muhammed

 4. Sultan
  Devamlı Üye
  Dört büyük kitap hangileridir?

  Hz. Muhammed==>Kuran-ı kerim

  Hz. davut==>Zebur

  Hz.İsa==>İncil

  Hz.Musa==>Tevrat


+ Yorum Gönder


dört büyük kitap,  4 büyük kitap,  dort buyuk kitap,  4 buyuk kitap,  4 büyük kitap hangileridir,  4 büyük kitap ve peygamberleri