+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İnsanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri nelerdir
  insanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsanlar yaşadıkları yerleri seçerken bazı özellikleri dikkate alırlar. Yerleşim yeri tercih edilirken sosyal-kültürel ve ekonomik faktörler çok önemlidir. İnsanlar, tarih öncesi devirlerde doğal ortamın etkisiyle göçebe olarak yaşamışlardır. Zamanla yerleşik hayata geçerek yaşadıkları ortamın kaynaklarını kullanmaya başlamışlar ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insan grupları ile ilişki kurmuşlardır. Birbirleri ile mücadelelerinde sayıca çok ve nitelikli olmanın önemi nüfus kavramını ortaya çıkarmıştır.

  Nüfus, günümüzde de tüm dünya ülkeleri için önemli güç kaynağı ve devamlılıklarını sağlamada gerekli bir unsurdur.

  Ülkemiz nüfusunun hızlı artmasıyla her geçen gün birim alana düşen insan sayısı da artmaktadır. Ülkemizin coğrafi özellikleri bölgeden bölgeye hatta aynı bölge içinde bile farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, yerleşme ve nüfus dağılışını etkilemektedir. Hem kıyı kesimler ile iç kesimler arasında hem de batı ile doğu bölgeleri arasında belirgin zıtlıklar vardır. Bir yerde nüfusun az ya da çok olmasında çeşitli faktörler etkili olur.

  İnsan yaşamı ve çeşitli faaliyetlerine elverişli alanlar nüfus bakımından daha kalabalıkken elverişli olmayan alanlar ise daha seyrek ve az nüfusludur
 3. Ziyaretçi
  Bir yerin yerleşim yeri seçilmesinde etkili olan etkenler şunlardır


  1. Su açısından zenginlik (Tatlı su: nehirler yada akarsular, göller, göletler, vd.)
  2. Verimli tarımsal arazi yapsına sahip olması. (dağların etekleri)
  3. İklim
  4. Endüstirinin yaygın oluşu
  5. Ulaşım
+ Yorum Gönder


insanların yerleşmek için seçtiği yerlerin özellikleri,  insanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri sizce neler olabilir,  insanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri,  insanların yaşamak için seçtikleri yerler,  insanların yaşamak için seçtikleri yerlerin özellikleri nelerdir